Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усовершенствования системы межбюджетных отношений и создания благоприятных условий для развития территориальных общин

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.09.2015 № 3079
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення системи міжбюджетних відносин та створення сприятливих умов для розвитку територіальних громад"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону.

Найважливішою ознакою демократичного розвитку країни є наявність в ній місцевого самоврядування, здатного забезпечити ефективне функціонування територіальних громад. Така здатність потребує відповідного фінансового забезпечення та дотримання принципу децентралізації влади.

Головна ознака фінансової незалежності місцевих бюджетів - це володіння й самостійне розпорядження фінансовими ресурсами, розмір яких відповідає функціям і завданням, що покладаються на органи місцевого самоврядування. Однією із важливих проблем формування місцевих бюджетів є забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів та формування міжбюджетних відносин з метою підвищення рівня фінансової самодостатності, шляхом посилення бюджетної децентралізації.

У структурі доходної частини місцевих бюджетів в Україні частка міжбюджетних трансфертів має значну величину (до 44 %), причому вона встановлює тенденцію до поступового зростання: з 1998 року вона зросла з 14,3 % більш ніж у три рази. Для порівняння: в інших країнах частка трансфертів у доходах місцевих бюджетів є набагато нижчою, наприклад, у Румунії - 10,8 %, Словаччині - 19,0 %, Словенії - 20,9 %, Латвії - 28,1 %.

Разом з тим, поряд зі збільшенням частки міжбюджетних трансфертів у вигляді дотацій та субвенцій знижувалась частка власних податкових надходжень від місцевих податків: з 74,8 % у 1998 році до 43,3 % у 2010 році, що також не сприяло зміцненню фінансової самостійності місцевого самоврядування.

Відтак, власними податковими надходження місцевих бюджетів забезпечується трохи більше 50 % видатків, можливість фінансування інших видатків залишається непрогнозованою і залежить від центральних органів виконавчої влади, від обсягу наданих трансфертів. Це спричиняє неефективність використання бюджетних коштів, недостатність обсягу фінансування окремих видаткових повноважень, накопичення заборгованості по соціальних виплатах, виникнення утриманських настроїв у органів місцевого самоврядування, які проявляються у відсутності відповідних стимулів для збільшення податкових надходжень у відповідні місцеві бюджети. Через вказану неефективну бюджетну політику в Україні зростає кількість місцевих бюджетів, які отримують дотації вирівнювання (базові дотації) із Державного бюджету, перетворюючись тим самим на бюджетних реципієнтів.

В чинній редакції Бюджетного кодексу України передбачені, як різновид міжбюджетних трансфертів, реверсні дотації, які полягають у вилученні надпланових податкових надходжень місцевих бюджетів в Державний бюджет України, зокрема, для субсидіювання інших територіальних громад-реципієнтів. Це в свою чергу, виступає дестимулюючим фактором для збільшення податкових надходжень від відповідних місцевих податків, які можуть використовувати для задоволення нагальних соціальних, інфраструктурних або фінансово-економічних проблем певної територіальної громади. Кошти, які вилучаються з місцевих бюджетів в якості реверсних дотацій, формують незначну дохідну складову в Загальному фонді Державного бюджеті України в цілому та складає приблизно 3,6 млрд. грн. згідно з плановими показниками по Закону України "Про Державний бюджет на 2015 рік" від 28 грудня 2014 року N 80-VIII, тому, враховуючи звіти Державного комітету статистики щодо перевиконання дохідної частини Державного бюджету України за період з січня по липень 2015 року на 20 млрд. грн., втрати Державного бюджету України будуть незначними.

2. Цілі та завдання прийняття проекту закону.

Метою законопроекту є створення необхідних умов для акумулювання в більшому розмірі власних податкових надходжень місцевими бюджетами з метою їх використання для задоволення нагальних потреб певної територіальної громади. Прийняття законопроекту створить додаткові стимули для органів місцевого самоврядування в збільшенні податкових надходжень до місцевих бюджетів, оскільки вони зможуть мати додатковий фінансовий ресурс для реалізації регіональних програм та проектів розвитку територіальних громад або задоволення інших нагальних місцевих інтересів.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту закону.

Законопроектом передбачені зміни до статей 98, 99 Бюджетного кодексу України, згідно з якими пропонується збільшити індекси податкоспроможності відповідних місцевих бюджетів з 1,1 до 1,3, що призведе до більшого акумулювання податкових надходжень до відповідних бюджетів, які гарантовано не будуть вилучені до Державного бюджету України в якості реверсної дотації, а навпаки будуть використовуватись для власних потреб територіальної громади.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Законодавчими актами, що визначають дану сферу правового регулювання, є Бюджетний кодекс України.

Необхідність внесення змін до інших законодавчих актів, крім Бюджетного кодексу України, для вирішення проблеми, порушеної у законопроекті, відсутня.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація запропонованого проекту закону не потребує додаткових видатків з Державного та місцевих бюджетів України, оскільки, по-перше, відбувається перерозподіл понадпланових податкових надходжень між Державним бюджетом України та місцевими бюджетами, по-друге, у держави є достатній компенсаційний фінансовий ресурс, враховуючи звіти Державного комітету статистики щодо перевиконання дохідної частини Державного бюджету України за період з січня по липень 2015 року на 20 млрд. грн.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту закону.

Ухвалення даного проекту Закону забезпечить створення належних умов для бюджетної децентралізації, підвищення фінансової самодостатності місцевих бюджетів та створення додаткових стимулів місцевим громадам для збільшення податкових надходжень з місцевих податків.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос