Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно тарифообразования в сфере городского электрического и автомобильного транспорта

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.09.2015 № 3049
Дата рассмотрения: 07.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

Відповідно до законів України "Про міський електричний транспорт" та "Про автомобільний транспорт" на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, покладено повноваження щодо затвердження порядку та методики розрахунку тарифів на послуги міського електричного та автомобільного транспорту.

Слід зазначити, що тарифи є важливим ринковим індикатором пропорційності розвитку попиту і пропозиції на ринку послуг пасажирського транспорту і є відправною точкою в плануванні фінансової діяльності транспортних підприємств. Від рівня тарифу залежить фінансова стабільність підприємств транспорту, їх виживання в умовах жорсткої конкуренції.

Регулювання Міністерством інфраструктури системи тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту не дає змоги органам місцевого самоврядування оперативно впроваджувати інноваційні механізми в тарифоутворенні (залежно від особливостей соціально-економічної ситуації окремих регіонів чи міст), що негативно впливає на фінансово-економічний стан підприємств галузі.

З метою реалізації положень Коаліційної угоди Мінінфраструктури розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо тарифоутворення у сфері міського електричного та автомобільного транспорту" (далі - проект акта), яким передбачено надання органам місцевого самоврядування повноважень щодо затвердження порядку розрахунку тарифів на послуги міського електричного та автомобільного транспорту.

Затвердження органами місцевого самоврядування порядку розрахунку тарифів на послуги міського електричного та автомобільного транспорту сприятиме:

запровадженню інноваційних механізмів тарифоутворення залежно від особливостей соціально-економічної ситуації регіонів чи міст;

збільшенню можливостей суб'єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток міського електричного та автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;

стимулюванню конкуренції та появи нових суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері міського транспорту;

забезпеченню балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;

забезпеченню стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів;

захисту інтересів та прав малозабезпечених громадян;

вирішенню питання щодо механізму субсидування з міських бюджетів витрат транспортних підприємств, які не покриваються в повному обсязі, що виникають в результаті регулювання тарифів на перевезення пасажирів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта розроблено з метою врегулювання механізму тарифоутворення у сфері перевезення пасажирів міським транспортом відповідно до особливостей соціально-економічної ситуації регіону чи міст шляхом надання органам місцевого самоврядування повноважень в частині розроблення та затвердження порядків розрахунку тарифів на послуги міського електричного та автомобільного транспорту.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закон України "Про міський електричний транспорт";

Закон України "Про автомобільний транспорт";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту акта не потребує додаткових витрат з Державного або місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Міністерством фінансів України проект акта погоджено із зауваженнями, які враховано. Антимонопольним комітетом України проект акта погоджено із зауваженнями, які не враховано.

Державна регуляторна служба України поінформувала, що проект акта не є регуляторним актом.

Висновок Міністерства юстиції України від 10 липня 2015 року із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект акта передбачає делегування повноважень органам місцевого самоврядування щодо затвердження порядків формування (розрахунку) тарифів на послуги з перевезень пасажирів автомобільним та міським електричним транспортом, що сприятиме підвищенню ефективності їх роботи.

6.1. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні положення, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України для проведення громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено без зауважень Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

Асоціацією міст України проект акта погоджений із зауваженнями, які враховано. Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні надано пропозиції до проекту акта, які не враховано.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є не регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Впровадження акта сприятиме підвищенню ефективності роботи органів місцевого самоврядування в частині формування тарифів на проїзд.

 

Міністр інфраструктури України

А. Пивоварський

Опрос