Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О теплоснабжении" относительно передачи полномочий на установление тарифов и лицензирование хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии из альтернативных источников энергии

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.09.2015 № 3047
Дата рассмотрения: 07.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на виконання пункту 182 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розвиток енергетики на основі відновлюваних джерел енергії є важливим напрямом, який підвищує рівень енергетичної безпеки держави і знижує антропогенний вплив на навколишнє середовище

Європейський досвід свідчить, що енергія, вироблена з відновлюваних джерел, відіграє все більшу роль у загальному енергетичному балансі. Згідно з даними фахівців Біоенергетичної асоціації України, в ЄС частка відновлюваних джерел вже сьогодні становить 15 %.

За даними дослідження енергетичного балансу України, підготовленими Держстатом, за 2013 рік частка відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні досягла 3,45 %. При цьому на 2015 рік Біоенергетична асоціація України прогнозує ще більше зростання цих показників у зв'язку з гострою необхідністю заміщення російського газу альтернативними видами палива. Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 N 1071-р, передбачається збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному балансі встановлених потужностей до рівня 12,6 % до 2030 р.

Водночас одним із основних завдань і напрямів реалізації Енергетичної стратегії України є збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів з урахуванням економіки видобування, а також збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Одним із завдань є також надання місцевим органам влади більше прав та можливостей для застосування нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Метою розроблення проекту Закону є створення нормативно-правового підґрунтя для надання органам місцевого самоврядування повноважень із встановлення цін на теплову енергію, вироблену з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб'єктів виробництва теплової енергії з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва), залишення за Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел та встановлення цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва).

Наразі відповідно до положень статті 17 Закону України "Про теплопостачання" до повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належать, зокрема, встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, та ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на таких установках.

Водночас статтею 161 зазначеного Закону до повноважень місцевих державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належать, зокрема: ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

Тобто повноваження щодо встановлення тарифів та ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії належать виключно національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Тому, досягнення мети планується шляхом внесення змін до чинного законодавства щодо передачі повноважень від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики органам місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів та місцевим адміністраціям щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (до певного обсягу виробництва).

Відповідно до пропозицій Держенергоефективності такий обсяг має становити до 55 тисяч Гкал на рік.

Прийняття акта сприятиме стимулюванню збільшення виробництва теплової енергії з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії на місцевому рівні, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері.

3. Правові аспекти

Закон України "Про теплопостачання";

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг";

Закон України "Про альтернативні джерела енергії";

Закон України "Про альтернативні види палива";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень - Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Антимонопольним комітетом України, Державною регуляторною службою України; погоджено із зауваженнями, які враховано частково, - Міністерством юстиції України; погоджено із зауваженнями, які не враховано - Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України.

До проекту Закону висловлено зауваження, які враховано частково - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, які не враховано - Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

5 серпня 2015 року Мінрегіоном проведено узгоджувальну нараду з приводу наданих зауважень/пропозицій за результатами чого внесено редакційні зміни та доповнення до проекту Закону. (Протокол додається).

Вказані зміни суттєво не змінюють проект Закону.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні норми, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

З метою оприлюднення проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України погоджено без зауважень Асоціацією міст України, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигід та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

- держави;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання;

- громадян.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, та ліцензування діяльності з виробництва такої теплової енергії

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання

Спрощення процедури встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії

Додаткових витрат не передбачається

Громадяни

Забезпечення населення енергоресурсами та створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку житлово-комунальних послуг

Додаткових витрат не передбачається

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

Створення нормативно-правового підґрунтя для розвитку та запровадження органами місцевого самоврядування виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідають регламентним вимогам

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки реалізації прав та державних гарантій громадян, визначених Конституцією України, щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсах держави для їх реалізації

5.

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики. Розроблення проекту акта передбачено пунктом 120 Плану діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого наказом Мінрегіону від 15.12.2014 року N 349

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Проект акта оприлюднено на сайті Мінрегіону з метою обговорення

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акту не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить створити умови для надання органам місцевого самоврядування повноважень із встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, що сприятиме децентралізації систем енергозабезпечення з використанням місцевих видів палива, розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері та приведе до зменшення споживання природного газу.

 

Заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України -
керівник апарату 

В. А. Негода

Опрос