Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пользования нефтегазоносными недрами

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3042
Дата рассмотрения: 04.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування нафтогазоносними надрами"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування нафтогазоносними надрами" розроблений з метою захисту інтересів Українського народу як власника нафтогазоносних та інших надр, дерегуляції процедур надання нафтогазоносних надр в користування, уточнення та спрощення їх адміністрування з боку Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, залучення недержавних інвестицій у вітчизняний нафтогазовий сектор, збільшення видобутку нафти і газу в Україні.

Зміни, що вносяться до закону "Про нафту і газ" та Кодексу про надра, приводять їх положення у відповідність до Конституції України щодо власності на нафтогазоносні та інші надра, а також більш чітко врегульовують питання власності на видобуті вуглеводні та інші корисні копалини, отриману чи оброблену геологічну інформацію. Законопроектом врегульовуються особливості видобутку нафти, газу та інших корисних копалин, зокрема питання поводження із супутніми корисних копалин, які технічно неможливо або комерційно недоцільно відокремити під час видобутку.

Запропоновані зміни до Закону "Про угоди про розподіл продукції" направлені на уточнення та дерегуляцію процедур укладення угод на основі виданих раніше спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, а саме: вводять можливість конверсії вже виданих спецдозволів на користування нафтогазоносними надрами за рішенням Кабінету Міністрів України в угоди про розподіл продукції щодо всієї ділянки надр або її частини, передбачають відмову від повторних погоджень Кабінету Міністрів та органів місцевого самоврядування при підготовці та ухваленні угод про розподіл продукції, дозволяють відшкодування компенсаційною продукцією витрат, понесених державними компаніями на освоєння нафтогазоносних ділянок надр до дати укладення угоди про розподіл продукції.

Змінами до Закону України "Про екологічну експертизу" закріплюються обов'язковість проведення екологічної експертизи проектів угод про розподіл продукції щодо пошуку та видобутку сланцевого газу та інших вуглеводнів, визначаються повноваження щодо призначення проведення такої експертизи профільним міністерством в сфері охорони довкілля.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Основною метою прийняття запропонованого проекту Закону України є захисту інтересів Українського народу як власника нафтогазоносних та інших надр, дерегуляції процедур надання нафтогазоносних надр в користування, уточнення та спрощення адміністративних процедур надання надр в користування з боку Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема на основі укладення угод про розподіл продукції, залучення недержавних інвестицій у вітчизняний нафтогазовий сектор, збільшення видобутку нафти і газу в Україні.

3. Загальна характеристика та основні положення акту

Поданим законопроектом положення статті 10 Закону "Про нафту і газ", а також статті 4 Кодексу про надра приведені у відповідність до частини першої статті 13 Конституції України, відповідно якої нафтогазоносні та інші надра є об'єктом права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією та іншим законодавством України.

Кодекс про надра доповнюється положенням, що усуває існуючі подвійні тлумачення і чітко закріплює право власності надрокористувача на видобуті корисні копалини. При цьому в рамках проектів пошуку і видобутку нафти і газу на основі укладення угод про розподіл продукції не надрокористувач, а саме держава є власником видобутих корисних копалин до моменту їх розподілу між сторонами відповідної угоди.

Відповідно до запропонованих доповнень до Кодексу про надра корисні копалини поділяються на основні та супутні, оскільки деякі корисні копалини, як правило, видобуваються не в чистому вигляді, а разом з іншими компонентами, які за своєю природою також є корисними копалинами, як наприклад сірка, вода і пісок під час видобутку нафти. Незважаючи на те, що такі так звані супутні корисні копалини не зазначені у спеціальному дозволі на користування надрами, їх не можливо технічно або недоцільно комерційно відокремити від основних корисних копалин - нафти, і не завжди можливо повернути їх назад у надра після відокремлення від основних корисних копалин.

Кодекс про надра доповнено положеннями, що право власності на геологічну інформацію належить надрокористувачу лише, якщо така інформація була отримана та оброблена за його рахунок. Якщо геологічна інформація отримана надрокористувачем у результаті геологічного вивчення за кошти місцевого або державного бюджету то вона залишається, відповідно, у державній або комунальній власності. Це положення є особливо актуальним для нафтогазової сфери, бо переважна частина бюджетних коштів спрямовується на геологічне вивчення саме нафтогазоносних ділянок надр та нарощування запасів вуглеводнів як стратегічно важливого ресурсу для забезпечення енергетичної безпеки держави.

Законопроектом вносяться доповнення до Закону України "Про екологічну експертизу", якими закріплюється обов'язковість проведення екологічної експертизи проектів угод про розподіл продукції та визначаються повноваження щодо призначення проведення такої експертизи профільним міністерством. Механізм угод про розподіл продукції застосовується, насамперед, для пошуку і видобутку сланцевого газу, зокрема і з застосуванням технологій гідророзриву пласта, тому вважається за необхідним законодавчо врегулювати як обов'язковість проведення такої експертизи, так і чітке визначення органу, який має здійснювати таку експертизу.

Запропонований законопроект вдосконалює передбачену Законом "Про угоди про розподіл продукції" процедуру укладення таких угод. За діючими нормами при конверсії вже виданих спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в угоди про розподіл продукції заявники спочатку мають отримати попередню згоду на таку конверсію міжвідомчої комісії із організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (Міжвідомча комісія), а за її поданням і Кабінету Міністрів. Потім інвестори розробляють проект угоди про розподіл продукції, узгоджують його із міжвідомчою комісією, а Уряд схвалює погоджений проект угоди і дає повноваження на його підписання. Пропонується щоб попередню згоду на можливість конверсії спецдозволів в угоди про розподіл продукції надавала міжвідомча комісія, статус якої чітко визначається Законом "Про угоди про розподіл продукції", а Кабінет Міністрів схвалюватиме вже погоджений сторонами проект угоди. Це дозволить скоротити строки підготовки та укладення угод про розподіл продукції та зменшити фінансові та інші витрати держави в цьому процесі.

У відношенні виданих українським державним компаніям спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами вже були отримані відповідні погодження органів місцевого самоврядування. При підготовці проектів угод про розподіл продукції представники відповідних органів місцевого самоврядування згідно законодавства включаються до складу Міжвідомчої комісії, яка погоджує із інвесторами положення угод, зокрема соціальні інвестиції, пріоритет закупівель товарів, робіт та послуг місцевого походження тощо. В уже укладених угодах, зокрема на ділянці Олеська, передбачено передавати органам місцевого самоврядування частку прибуткової продукції, що збільшує зацікавленість громад в надрокористуванні саме на основі угод про розподіл продукції. Тому законопроектом пропонується відмовитись від повторного надання погодження на користування надрами органами місцевого самоврядування щодо тієї ж самої ділянки надр розробка якої вже була раніше погоджена з цими органами на користь державних нафтогазових компаній.

Законопроектом передбачено можливість укладення угод про розподіл продукції стосовно як всієї ділянки, так і частини ділянки надр. Це є доцільним, коли у відношенні частини ліцензійної ділянки державна компанія продовжує видобуток нафти і газу і не потребує співпраці із приватним інвестором, а на частині цієї ж ділянки є фонд вже виведених із експлуатації свердловин, де приватний інвестор за власні кошти і за допомогою сучасних технологій зможуть відновити видобуток нафти і газу. При цьому в рамках угоди про розподіл продукції державна компанія буде залишатися власником спеціального дозволу у відношенні і тієї частини ділянки надр, яка передається для розробки на умовах угод про розподіл продукції спільно із приватним інвестором, і не інвестуючи кошти у відновлення старих свердловин, буде отримувати крім зафіксованого базового рівня видобутку ще й обумовлену в угоді частину додатково видобутих вуглеводнів.

Законопроектом передбачаються можливість за згодою держави відшкодування витрат, понесених державними компаніями при освоєнні ділянки надр до дати укладення угоди про розподіл продукції, через отримання частини компенсаційної продукції, видобутої в рамках виконання угоди про розподіл продукції.

Законопроектом уточнюються терміни "інвестор" та "ділянка надр" з метою уникнення суперечностей правового регулювання під час конверсії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в угоди про розподіл продукції.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Реалізація положень цього законопроекту потребує внесення змін до Кодексу про надра, Закону "Про нафту і газ", Закону "Про угоди про розподіл продукції" і Закону "Про екологічну експертизу" та приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із цим актами законодавства.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування нафтогазоносними надрами" сприятиме залученню недержавних інвестицій у пошук та розробку нафти і газу, дерегуляції процесів надання нафтогазоносних надр у користування, зокрема на умовах угод про розподіл продукції, підвищенню ефективності та прозорості державного регулювання пошуку та видобутку нафти і газу, посиленню екологічного контролю при пошуку та видобутку нафти і газу, зокрема із нетрадиційних джерел, що сприятиме збільшенню власного видобутку газу та нафти, створенню нових робочих місць, збільшенню надходжень до державного бюджету.

 

Народні депутати України

І. С. Насалик

Ю. В. Тимошенко

Опрос