Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно реализации рекомендации, предоставленной в рамках выполнения Плана действий относительно либерализации ЕС визового режима для Украины, касательно обеспечения функционирования Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от корупционных и других преступлений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3041
Дата рассмотрения: 04.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, стосовно забезпечення функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, стосовно забезпечення функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством юстиції за участі Генеральної прокуратури України в рамках діяльності міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, до складу якої входять, зокрема представники Адміністрації Президента України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, відповідно до Закону України "Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)" на 2014 - 2017 роки, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, а також у зв'язку з необхідністю виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Так, серед заходів Антикорупційної стратегії, визначених розділом 4 передбачено ухвалення та впровадження в життя законів з питань управління корпоративними правами та іншим майном, на яке накладено арешт, з метою збереження його вартості, створення спеціалізованого підрозділу (органу), уповноваженого на розшук майна, яке може бути конфісковано, а також створення гарантій для ефективного управління такими активами, зокрема із застосуванням механізмів громадського контролю (наприклад, через утворення спеціального фонду).

Відповідні завдання з імплементації цих заходів передбачено затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки.

Зокрема, Міністерству юстиції доручено забезпечити внесення змін до законодавства щодо удосконалення режиму спеціальної конфіскації, зокрема імплементації Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, усунення суперечностей у Кримінальному кодексі України щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої діяльності.

Необхідність створення агентства із повернення активів є одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

З метою пошуку оптимальної моделі (ефективного механізму) управління арештованими, конфіскованими активами Міністерством юстиції спільно із Генеральною прокуратурою України за участю представників громадянського суспільства, зокрема експертів ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", і за підтримки проекту Організації економічного співробітництва та розвитку з протидії корупції в Україні вивчено кращі світові практики із врегулювання зазначених питань, зокрема, досвід США, Франції, Нідерландів, Бельгії, Румунії.

За результатами проведеного аналізу було напрацьовано Технічне завдання з розробки проекту Закону, схвалене на засіданні утвореної розпорядженням Президента України від 26 березня 2015 року N 296 міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України та згодом підготовлено відповідний законопроект.

Низка згаданих завдань обумовлена відсутністю в Україні дієвого механізму пошуку та повернення активів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення функціонування інститутів конфіскації та спеціальної конфіскації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проектом Закону передбачається віднести новостворюване Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів до числа головних розпорядників бюджетних коштів.

Згідно з положеннями проекту Закону надходження від управління активами, здійснюваного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України пропонується зараховувати до доходів спеціального фонду Державного бюджету України

У свою чергу до складу видатків спеціального фонду Державного бюджету України пропонується віднести видатки на повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили - в межах надходжень від реалізації відповідних активів; відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням заходів із управління активами; повернення активів, одержаних злочинним шляхом, в іноземні юрисдикції відповідно до міжнародних угод про розподіл та повернення активів - в межах відповідних активів та відповідно до міжнародної угоди; забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема, проведення негласних слідчих дій, здійснення заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання основними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України.

Проект Закону відповідає Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, узгоджується з іншими актами такої самої юридичної сили, не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових фінансових витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

З огляду на необхідність термінового виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України проект Закону вноситься відповідно до параграфу 552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У положеннях проекту Закону відсутні правила і процедури, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розроблено спільно з експертами Центру протидії корупції, провідної неурядової організації у сфері антикорупційної політики та експертами громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не відноситься до регуляторних актів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить внести до Бюджетного кодексу України зміни, що забезпечать належне функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в частині реалізації ним визначених законом повноважень.

 

Міністр 

П. Петренко

Опрос