Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3040
Дата рассмотрения: 04.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством юстиції за участі Генеральної прокуратури України в рамках діяльності міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України, до складу якої входять, зокрема представники Адміністрації Президента України, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України, відповідно до Закону України "Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)" на 2014 - 2017 роки, Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, а також у зв'язку з необхідністю виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Так, серед заходів Антикорупційної стратегії, визначених розділом 4 передбачено ухвалення та впровадження в життя законів з питань управління корпоративними правами та іншим майном, на яке накладено арешт, з метою збереження його вартості, створення спеціалізованого підрозділу (органу), уповноваженого на розшук майна, яке може бути конфісковано, а також створення гарантій для ефективного управління такими активами, зокрема із застосуванням механізмів громадського контролю (наприклад, через утворення спеціального фонду).

Відповідні завдання з імплементації цих заходів передбачено затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки.

Зокрема, Міністерству юстиції доручено забезпечити внесення змін до законодавства щодо удосконалення режиму спеціальної конфіскації, зокрема імплементації Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/ЕU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, усунення суперечностей у Кримінальному кодексі України щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої діяльності.

Необхідність створення агентства із повернення активів є одним із основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

З метою пошуку оптимальної моделі (ефективного механізму) управління арештованими, конфіскованими активами Міністерством юстиції спільно із Генеральною прокуратурою України за участю представників громадянського суспільства, зокрема експертів ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", і за підтримки проекту Організації економічного співробітництва та розвитку з протидії корупції в Україні вивчено кращі світові практики із врегулювання зазначених питань, зокрема, досвід США, Франції, Нідерландів, Бельгії, Румунії.

За результатами проведеного аналізу було напрацьовано Технічне завдання з розробки проекту Закону, схвалене на засіданні утвореної розпорядженням Президента України від 26 березня 2015 року N 296 міжвідомчої робочої групи з координації повернення в Україну коштів, одержаних злочинним шляхом колишніми високопосадовцями України та згодом підготовлено відповідний законопроект.

Низка згаданих завдань обумовлена відсутністю в Україні дієвого механізму пошуку та повернення активів, одержаних злочинним шляхом, забезпечення функціонування інститутів конфіскації та спеціальної конфіскації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основною метою законопроекту є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків вчинення кримінальних правопорушень, насамперед корупційних, через позбавлення винних осіб економічних переваг, одержаних внаслідок їх протиправної поведінки.

У зв'язку з цим, проектом пропонується закріпити на законодавчому рівні інституційний механізму розшуку активів, які підлягають арешту, їх повернення та управління арештованими активами, а також визначення правових засад організації та діяльності окремого незалежного органу, відповідального за провадження такої діяльності.

Відповідні органи є ефективним інструментом кримінально-правової політики у державах Європейського Союзу, а на рівні ЄС створено відповідні стандарти.

Зокрема, відповідно до Рішення Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного із злочинами, передбачено створення (визначення із числа існуючих) органів, відповідальних за розшук, виявлення активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також за обмін інформацією щодо таких активів між державами членами ЄС.

Директивою ЄС 2014/42/ЕU "Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі" від 3 квітня 2014 р. передбачено необхідність вжиття заходів із ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості.

Прийняття Україною європейських правил щодо ефективного розшуку, менеджменту арештованими активами та їх конфіскації дасть можливість забезпечити ефективну співпрацю з європейськими органами кримінальної юстиції та повернути до України виведені у злочинний спосіб активи.

У зв'язку з цим, проектом Закону пропонується утворити Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) - компактний, висококваліфікований орган із широкими повноваженнями, високими гарантіями незалежності та, водночас, із достатньою кількістю контрольних механізмів з боку фахівців та громадськості, спеціально уповноважений на виявлення, розшук та управління кримінальними активами.

Одним із ключових принципів заснування та діяльності такого органу є належні гарантії його незалежності. Серед таких гарантій:

призначення Голови Агентства з числа найкращих кандидатів, обраних під час прозорої, змагальної процедури спеціально призначеною конкурсної комісією;

обмежений і чітко визначений у Законі перелік підстав для звільнення Голови Агентства;

умови оплати праці, які повинні забезпечити комплектування Агентства висококваліфікованими кадрами;

широкі повноваження Агентства щодо отримання інформації про активи, доступу до інформаційних ресурсів, забезпечені відповідними обов'язками органі влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб надавати інформацію, а також механізмами примусу у разі ненадання інформації;

незалежний фаховий та громадський контроль за діяльністю Національного агентства, прозорість та підзвітність його роботи.

Керівник агентства обиратиметься комісією з числа суспільних авторитетів (3 особи, які обиратимуться парламентом), а також професійних фахівців, які представлятимуть головних учасників відносин, пов'язаних із розшуком та конфіскацією активів: Генеральну прокуратуру, Національне антикорупційне бюро, Міністерство юстиції, Держфінмоніторинг, Міністерство фінансів.

З метою відбору кращих кандидатів проектом передбачено проведення перевірки знань та співбесіди з відібраними кандидатами. Усі питання проведення відбору належать до компетенції самої конкурсної комісії, що буде додатковою гарантією незалежної та ефективної процедури. Конкурсна процедура також буде відкритою для ЗМІ та транслюватиметься в прямому ефірі.

Національне агентство не матиме великої чисельності працівників - гранична чисельність не повинна перевищувати 100 осіб (враховуючи працівників територіальних підрозділів у разі їх створення). при цьому слід враховувати, що певна кількість працівників Національного агентства будуть відрядженими із інших державних органів, зокрема, органів прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Держфінмоніторингу, МВС, Міністерства фінансів, що дасть змогу забезпечити високий рівень взаємодії між усіма суб'єктами відносин, пов'язаних із розшуком, арештом та менеджментом кримінальних активів. У такий спосіб функціонують аналогічні органи Франції, Румунії, Бельгії, Нідерландів. Умови оплати праці фахівців Національного агентства будуть порівнюваними із умовами оплати праці Національного антикорупційного бюро. Посадові оклади працівників Національного агентства визначатимуться Кабінетом Міністрів України.

Основними завданнями Національного агентства відповідно до законопроекту будуть:

проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно виявлення, розшуку та управління активами;

підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;

здійснення заходів із виявлення, розшуку, оцінки активів, за зверненням слідчого, прокурора, суду (слідчого судді);

організація здійснення заходів, пов'язаних із оцінкою, обліком та управлінням активами;

ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

здійснення співробітництва із органами іноземних держав, до компетенції яких належить виявлення, розшук, та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями;

участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних із поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до України;

надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних із виявленням, розшуком, оцінкою та управлінням активами.

З метою забезпечення реалізації цих завдань Національному агентству надано широкі права, зокрема:

витребовувати за рішенням Голови Національного агентства, або його заступника та одержувати в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов'язків Національного агентства;

мати доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Генеральної прокуратури України та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

укладати міжвідомчі міжнародні угоди про співробітництво з органами іноземних держав, до компетенції яких належить виявлення, розшук, управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, брати участь у підготовці проектів міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України;

укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами з питань, пов'язаних із оцінкою та управлінням активами, а також за погодженням з Міністерством юстиції України - щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов'язаних із поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, до України;

мати рахунки в державних банках;

приймати з питань, що належать до його компетенції, обов'язкові для виконання нормативно-правові акти;

виносити приписи про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов'язаних із оцінкою, обліком та управлінням активами у межах компетенції Національного агентства;

звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів;

ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні цього Закону, надсилати до правоохоронних органів матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;

складати протоколи про адміністративні правопорушення, віднесені законом до компетенції Національного агентства, застосовувати передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Контроль за діяльністю Національного агентства здійснюватиметься через механізми громадської ради, комісії зовнішнього контролю (за аналогією із оцінкою діяльності Національного антикорупційного бюро України) та щорічного оприлюднення детального звіту про роботу Агентства у звітному році.

Відповідно до Прикінцевих положень Національне агентство повинно бути створене та розпочати свою роботу протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Національне агентство здійснюватиме розпорядження арештованими у кримінальному провадженні активами вартістю понад 200 розмірів мінімальних заробітних плат.

Розпорядження активами здійснюватиметься шляхом їх реалізації, технологічної переробки або передачі в управління на основі прозорих конкурсних процедур, а реалізація найбільш вартісних активів (понад 10 тисяч мінімальних заробітних плат) відбуватиметься за погодженням зі створеною при Національному агентстві міжвідомчою комісією з питань реалізації активів.

Арештовані грошові кошти, а також одержані від реалізації або технологічної переробки активів кошти зараховуватимуться на депозитні рахунки Національного агентства в державних банках, які в залежності від судового рішення повертатимуться власнику або зараховуватиметься до спеціального фонду Державного бюджету України.

Національне агентство здійснюватиме періодичний контроль за ефективністю використання переданих в управління арештованих активів.

Крім того, на Національне агентство покладатиметься завдання з реалізації за погодженням з міжвідомчою комісією з питань реалізації активів (вартістю понад 10 тисяч розмірів мінімальних заробітних плат), які перебували в його розпорядженні, з метою виконання судових рішень про їх конфіскацію, спеціальну конфіскацію або стягнення. Щодо виконання аналогічних судових рішень стосовно інших активів, то Національне агентство передаватиме їх Міністерству юстиції України для подальшого виконання.

З метою узагальнення та оперативного обміну інформацією щодо активів, одержаних злочинним шляхом, Національне агентство формуватиме та вестиму відповідний державний реєстр, у якому відображатимуться повні дані про арештовані в рамках кримінальних проваджень активи, управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх реалізації кошти тощо.

3. Правові аспекти

Питання розшуку, арешту, розпорядження злочинним активами на міжнародному рівні регулюються Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про корупції, Конвенцією Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, 2005 року, Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 6 грудня 2007 року щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного із злочинами, Директивою ЄС 2014/42/EU "Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі" від 03 квітня 2014 року.

В Україні у цій сфері правового регулювання основними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Кримінальний кодекс України;

Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України";

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Проект Закону відповідає Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, узгоджується з іншими актами такої самої юридичної сили, не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження передбачених проектом Закону механізмів може бути підтримано за рахунок фінансової допомоги з боку Європейського Союзу рамках Контракту для України з розбудови держави (State Building Contract).

Разом із тим, започаткування діяльності Національного агентства дасть можливість отримувати фінансові надходження до бюджету за рахунок ефективного менеджменту активами, на які накладено арешт.

Для прикладу, французьке агентство з менеджменту арештованих і конфіскованих активів (AGRASC) з 2011 по 2014 роки сплатило до бюджету 4,5 млн євро, до фонду боротьби з наркотиками - 5,9 млн. євро, 1,2 млн. євро повернуто державним кредиторам, 23 млн. євро відшкодовано особам. які потерпіли від злочинів. При цьому, агентство повністю забезпечувало свою роботу за рахунок надходжень від менеджменту активами (3,6 млн. євро за три роки: 2011 - 2014 роки).

5. Позиція заінтересованих органів

З огляду на необхідність термінового виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України проект Закону вноситься відповідно до параграфу 552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року N 950.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У положеннях проекту Закону відсутні правила і процедури, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розроблено спільно з експертами Центру протидії корупції, провідної неурядової організації у сфері антикорупційної політики та експертами громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не відноситься до регуляторних актів.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить утворити окремий незалежний орган, уповноважений на здійснення розшуку, повернення та управління коштами та майном, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, що забезпечить ефективне позбавлення власності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, надасть інструменти ефективного розпорядження активами, які можуть бути конфісковані, а також створить механізми повернення до України виведених незаконним шляхом активів.

 

Міністр 

П. Петренко

Опрос