Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно упорядочения системы поступления и использования средств по рентной плате за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3038
Дата рассмотрения: 04.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до чинного Бюджетного кодексу України рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі.

Враховуючи, що при проведенні робіт з видобутку вуглеводнів погіршується стан навколишнього природного середовища, завдаються збитки локальним об'єктам інфраструктури, спричиняється шкода здоров'ю мешканцям регіонів тощо, спрямування коштів із рентної плати виключно до загального фонду держбюджету призводить до порушення соціальних прав місцевих громад. Цим нівелюються засади справедливого розподілу коштів між бюджетами різних рівнів, громадами сіл, селищ, міст, де здійснюється виробнича діяльність підприємств нафтогазової галузі. Також у зв'язку із цим громади не забезпечуються належними фінансовими можливостями щодо управління еколого-економічною ситуацією на територіях, де проводиться діяльність із видобутку вуглеводнів.

Крім того, ненадходження коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату до місцевих бюджетів не сприяє зацікавленості місцевого населення у розвитку газовидобувної галузі у місцевості, на якій вони проживають. У зв'язку із цим підприємства, які здійснюють в Україні геологорозвідувальні роботи, експлуатаційне буріння, видобуток нафти і газу, проводять роботи з будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, постійно стикаються з проблемами погодження із органами місцевого самоврядування спеціальних дозволів на користування надрами та набуття прав на земельні ділянки для потреб, пов'язаних з їх діяльністю. Незважаючи на те, що об'єкти підприємств нафтогазовидобувного комплексу не є об'єктами містобудування, органи місцевого самоврядування та органи державної виконавчої влади ставлять вирішення питань з надання прав користування надрами та землею в залежність від участі цих підприємств в фінансуванні розвитку соціальної сфери населених пунктів та районів, де планується проводити діяльність з розвідки та видобутку корисних копалин.

Враховуючи вищенаведене та в контексті процесів бюджетної децентралізації, даним законопроектом пропонується встановити розподіл коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату в наступному співвідношенні: 2 % до сільських, селищних та міських бюджетів, 1,5 % до обласних бюджетів та 1,5 % до відповідних районних бюджетів. Таким чином, місцевим громадам буде надано більше фінансових можливостей для вирішення проблем на місцях, покращення еколого-економічної ситуації населених пунктів, що в свою чергу сприятиме налагодженню плідного співробітництва між підприємствами нафтогазовидобувного комплексу та органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Законопроект спрямований на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводиться видобуток вуглеводнів, та налагодження плідного співробітництва між підприємствами нафтогазовидобувного комплексу та органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Цим законопроектом пропонується внести зміни до статей 51, 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до низки статей Бюджетного кодексу України, зокрема:

1) визначити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України зараховуються 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (зміни до статті 29 Бюджетного кодексу України);

2) встановити, що до доходів загального фонду бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, міст Києва та Севастополя, районних бюджетів, бюджетів об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, належать 1,5 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (зміни до статті 64 Бюджетного кодексу України);

3) встановити, що до доходів загального фонду бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів належать 1,5 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (зміни до статті 66 Бюджетного кодексу України);

4) визначити, що до доходів загального фонду бюджетів міст районного значення, сільських, селищних бюджетів належать 2 відсотка рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (зміни до статті 69 Бюджетного кодексу України).

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України та Бюджетний кодекс України.

Реалізація цього законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття зазначеного проекту Закону України не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевого бюджетів України.

6. Регіональний аспект

Проект стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та відповідає процесам бюджетної децентралізації.

7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Проект Закону України сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів, на території яких здійснюється видобуток нафти, природного газу і газового конденсату, своєчасному та якісному проведенню робіт з будівництва, та експлуатації об'єктів підприємств нафтогазовидобувного комплексу, що в свою чергу забезпечить їх надійне функціонування. Також положення проекту сприятимуть нарощуванню видобутку вуглеводнів в Україні, запобігатимуть негативним економічним наслідкам, зумовленим недосконалістю порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, та на користування земельними ділянками для будівництва нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією.

Крім того, прийняття запропонованих змін сприятиме справедливому розподілу коштів від рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату між бюджетами різних рівнів та забезпечить процес децентралізації влади, шляхом надання місцевим громадам більше фінансових можливостей для вирішення проблем на місцях, покращення еколого-економічної ситуації населених пунктів.

 

Народні депутати України

Опрос