Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 04.09.2015 № 3036
Дата рассмотрения: 04.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Практично з часів проголошення незалежності України, держава повною мірою не може вирішити питання захисту економічних і соціальних прав громадян та її власних інтересів, чому в немалій мірі заважає значна тінізація правовідносини роботодавців та найманих працівників.

З 1 січня 2015 року набрали чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу законів про працю України та інших, внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, N 11, ст. 75), який ухвалений Верховною Радою України 28 грудня 2014 року (далі - Закон).

Вказаним законом передбачено ряд заходів щодо посилення юридичної відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту).

Проте, як показує практика, його прийняття мало вплинуло на додержання законності роботодавцями під час допуску працівників до роботи, насамперед, з причин недосконалості Закону та м'якості санкцій запроваджених норм.

Так, Закон передбачив посилення контролю за діяльністю роботодавців з цих питань, зобов'язуючи їх інформувати один з центральних органів виконавчої влади про укладення з працівником трудового договору (контракту) та допущення його до роботи. Проте юридичну відповідальність роботодавців за порушення такого порядку з метою запобігання цим порушенням не встановив.

З іншого боку, з причин м'якості кримінальних та адміністративних покарань, і надалі продовжується практика ухилення роботодавців від офіційного оформлення трудових відносин із громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

Роботодавцям, як і раніше, економічно вигідно ухилятись від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів за працюючих у них людей, оскільки санкції від притягнення до адміністративної чи кримінальної відповідальності значно нижчі ніж суми прибутків отримані таким способом.

Цьому сприяють і надмірно м'які покарання за вчинення кримінальних правопорушень цієї категорії, які не передбачають реальне позбавлення волі.

З цього приводу необхідно зазначити, що Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рекомендації для своїх членів - посилити відповідальність за такі злочини шляхом запровадження санкцій пов'язаних із реальним позбавленням волі. Тому, введення в Україні таких покарань відповідає практиці і досвіду боротьби з цими злочинами в економічно розвинутих країнах.

Крім того, вказаним Законом і чинним кримінальним законодавством непередбачена відповідальність юридичних осіб за грубі порушення законодавства про працю.

У цілому, такий стан речей послабив охоронну функцію правових норм, які регулюють вказане питання, на що пропонується реагувати прийняттям даного проекту закону.

2. Мета і завдання прийняття акта

Метою законопроекту є захист економічних і соціальних прав громадян та інтересів держави. Виведення із "тіні" правовідносин роботодавців та найманих працівників. Законодавчого закріплення рекомендацій Ради Європи з означених питань.

Законопроект покликаний посилити охоронну функцію правових норм, які зобов'язують роботодавця працювати у межах правового поля під час використання праці найманих працівників, насамперед - шляхом посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за вказані правопорушення та введення кримінальної відповідальності юридичних осіб.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що пропонується врегулювати у законопроекті, регулюються такими законодавчими актами:

- Конституція України;

- Податковий кодекс України;

- Кримінальний кодекс України;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

- Кодекс законів про працю України.

Реалізація запропонованого проекту потребує внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

4. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Проектом Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення юридичної відповідальності за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та порушення вимог закону щодо інформування центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування і реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу пропонується:

1. Внести зміни до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення адміністративної відповідальності за неповідомлення роботодавцем центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування, та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Зміни до статті також передбачають посилення відповідальності за правопорушення, передбачені нею, які на сьогоднішній день встановлені у вигляді штрафу в розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до більшого розміру штрафу - від однієї тисячі до тисячі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Доповнити статтю 172 Кримінального кодексу України частиною 3 щодо встановлення кримінальної відповідальності за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) та/або повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування, та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства, які вчинені упродовж року після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, а також в разі вчинення цих дій щодо двох і більше осіб.

З метою адекватності покарання суспільній небезпеці цього злочину пропонується віднести цей злочин до злочинів середньої тяжкості, передбачивши санкцію за його вчинення у виді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також пропонується доповнити статтю 172 Кримінального кодексу України частиною 4, встановивши відповідальність за вчинення кваліфікованого злочину, передбаченого частиною 3 цієї статті, а саме за діяння, вчинені особою, раніше судимою за грубе порушення законодавства про працю, або щодо п'ятдесяти і більше осіб та передбачити санкцію за його вчинення у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, віднісши таким чином даний злочин до тяжких злочинів.

3. Також вводиться кримінальна відповідальність для юридичних осіб за злочини, передбачені частинами 3 та 4 статті 172 Кримінального кодексу України шляхом несення відповідних змін до статей 96-3, 96-4, 96-9 Кримінального кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону сприятиме легалізації фонду заробітної плати в значному обсязі, що дозволить збільшити надходження грошових коштів до бюджету та фондів соціального страхування.

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття даного законопроекту сприятиме законному вирішенню питань економічного і соціального розвитку шляхом збільшення надходжень до Державного бюджету.

Прогнозується посилення соціального захисту громадян шляхом гарантованого забезпечення права на соціальне забезпечення в старості.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Натомість реалізація законопроекту і виведення з "тіні" зазначених правовідносин зменшить корупційні ризики під час адміністрування податків контролюючими органами.

 

Народний депутат України

В. В. Кривохатько

Опрос