Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития экологического (зеленого) туризма в сельской местности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.09.2015 № 3034
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку екологічного (зеленого) туризму в сільській місцевості"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Розбудова інформаційного суспільства, яка набирає обертів та супроводжується проникненням інформаційних технологій у сільське господарство тягне за собою зменшення робочих місць у сільськогосподарській місцевості.

Ефективним кроком примноження робочих місць в сільськогосподарській місцевості стало прийняття Закону України "Про особисте селянське господарство", а також внесення змін до Податкового кодексу України, які надали податкові пільги на реалізацію власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства та/або садівництва.

Стаття 1 Закону України "Про особисте селянське господарство" передбачає можливість надання особистим селянським господарством послуг у сфері сільського зеленого туризму (в останній редакції Закону України "Про туризм" у сфері екологічного (зеленого) туризму), однак подальший текст Закону та податкове законодавством не врегулювало питання надання послуг сільського зеленого туризму (екологічного (зеленого) туризму) особистим селянським господарством, що може розцінюватися як прогалина законодавства.

Водночас, екологічний (зелений) туризм у особистих селянських господарствах слід розглядати як не основний засіб отримання доходів, що сприяє комплексному розвитку інфраструктури сільськогосподарських територій, а також, як один із чинників стратегії подолання бідності у в такій місцевості.

Передумовами розвитку екологічного (зеленого) туризму в особистих селянських господарствах є:

1) суттєва матеріальна база приватного житла. Зокрема, в селах України нараховується більше 6 млн. житлових будинків, з яких 98 % - у приватній власності. За даними певних експертів, потенційно майже 10 % житлових будинків можуть використовуватися для прийому гостей.

2) значна кількість незайнятого або частково зайнятого населення в сільськогосподарській місцевості, що спонукає їх шукати роботу за межами рідної місцевості, а часто і за межами країни. За статистикою у сільській місцевості на основі трудових договорів зайнято менше 10 % сільського населення працездатного віку.

3) наявність надлишкової сільськогосподарської продукції у особистих селянських господарствах. Власники продукції не повною мірою можуть її реалізувати, адже реалізація потребує додаткових трудових ресурсів, що призводить до збільшення собівартості продукції.

Крім цього сільськогосподарська місцевість України є привабливою краєвидами, природним заповідним фондом, багатою культурно-історичною спадщиною, місцевими традиціями, ремеслам, гастрономією та гостинністю сільського населення, а відпочинок в такій місцевості сприяє покращенню здоров'я. Особи, які нещодавно відвідували аптеку неодмінно зрозуміють наскільки це важливо.

З досвіду країн Європейського Союзу, наших сусідів Польщі, Угорщини, Румунії, Білорусії та інших, правове регулювання надання послуг екологічного (зеленого) туризму особистими селянськими господарствами полягає в нормативному закріпленні таких положень:

- надавач послуг веде сільськогосподарську діяльність;

- надавач послуг має землю сільськогосподарського призначення;

- надавач послуг здійснює свою діяльність самостійно або з членами своєї сім'ї;

- має обмежену законом кількість кімнат (ліжко-місць);

- не набуває статусу підприємця, при певних критеріях (визначений граничний рівень доходу, максимальна кількість ліжко-місць тощо);

- не сплачує податок з доходів як фізична особа, що не є підприємцем (у разі дотримання вищенаведених критеріїв).

Виходячи з вищенаведеного авторським колективом розроблено та зареєстровано даний законопроект.

2. Мета та завдання законопроекту

Метою законопроекту є стимулювання збільшення внутрішнього туризму, а саме екологічного (зеленого) туризму, в Україні та створення нових робочих місць в сільській місцевості для рівномірного соціально-економічного розвитку територій України.

Завдання законопроекту:

- створення нових робочих місць в сільській місцевості;

- збільшення внутрішнього туризму, а саме екологічного (зеленого) туризму в Україні;

- зменшення кількості довідок при здійсненні діяльності особистими селянськими господарствами.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується:

1) термінологію Закону України "Про особисте селянське господарство" привести у відповідність до прийнятого Закону України "Про туризм";

2) підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України викласти в новій редакції:

"165.1.24. доходи, отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, а також продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена за умови здійснення цих видів діяльності безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення:

садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці третьому цього підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

При продажу сільськогосподарської продукції її власник має пред'явити податковому агенту посвідчення особи та документи права власності на земельні ділянки зазначених в абзацах другому та третьому цього підпункту та на вимогу подати їх копії.

При продажу власної продукції тваринництва груп 1 - 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, отримані від такого продажу доходи, а також доходи отримані від надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

У разі коли сума отриманого доходу перевищує встановлений цим підпунктом розмір, фізична особа зобов'язана надати контролюючому органу довідку довільної форми про самостійне вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва та надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог Закону України "Про особисте селянське господарство", а контролюючий орган здійснює перевірку, за результатами якої:

А) якщо підтверджено вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва безпосередньо платником податку, а також надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму у відповідності до вимог Закону України "Про особисте селянське господарство" оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

Б) якщо встановлено факт не самостійного вирощування, розведення, відгодовування продукції тваринництва або встановлено порушення Закону України "Про особисте селянське господарство" щодо надання послуг у сфері екологічного (зеленого) туризму, що підтверджується доказовою базою, такі доходи від продажу підлягають оподаткуванню на загальних підставах".

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері

Податковий кодекс України, закони України "Про особисте селянське господарство", "Про туризм".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових витрат Державного бюджету України та внесення змін до Державного бюджету України поточного року.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків

Прийняття законопроекту має забезпечити:

- створення нових робочих місць в сільській місцевості;

- збільшення внутрішнього туризму, а саме екологічного (зеленого) туризму в Україні;

- зменшення кількості довідок при здійсненні діяльності особистими селянськими господарствами.

 

Народні депутати України:

Москаленко Я. М. (посвідчення N 300)

Івахів С. П. (посвідчення N 236)

Мартиняк С. В. (посвідчення N 235)

Опрос