Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О нотариате" (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.09.2015 № 3031
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин)"

1. Обґрунтування необхідності змін.

Відповідно до Преамбули Коаліційної угоди запорукою відновлення довіри до парламентаризму оголошено прозорий і ефективний процес творення якісних законів та контроль за їх виконанням. В той же час належна увага не приділяється вдосконаленню чинного нормативно-правового регулювання в частині усунення законодавчих колізій та прогалин.

Так Цивільний кодекс України набув чинності ще 2004 року, однак значна частина нормативних актів так і не була приведена у відповідність до Цивільного кодексу. Закон України "Про нотаріат" Крім термінологічних неузгодженостей (використання термінів "угода", "доручення", "громадянин" тощо), в Законі України "Про нотаріат" існують внутрішні суперечності. Наприклад, відповідно до статті 1 Закону України "Про нотаріат" вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України. В той же час відповідні застереження в інших статтях Закону відсутні: щодо місця їх вчинення, осіб, уповноважених на засвідчення справжності підпису тощо.

Не передбачено і право нотаріусів на вчинення державної реєстрації прав, а також неактуальним є перелік відповідних свідоцтв, які сьогодні видають нотаріуси. Недосконалою є процедура визнання фізичної особи живою та визначення ї місця проживання (особливо в частині малолітніх та недієздатних осіб).

Ці та деякі інші проблеми в більшості своїй отримали своє вирішення на рівні правозастосовної практики. Однак вказані прогалини та колізії створюють чисельні проблеми: від реалізованих ризиків зловживання правом до прямих порушень закону.

Таким чином, неналежна якість Закону України "Про нотаріат" викликана його невідповідністю Цивільному кодексу в окремих частинах, а також внаслідок внутрішніх суперечностей і неврегульованості окремих питань, які вже вирішені на практиці (права щодо реєстрації, порядок місця перебування малолітньої особи). Внесення відповідних змін спростить застосування українського законодавства зарубіжними практиками в межах асоціації України та ЄС.

2. Мета і завдання законопроекту.

Метою проекту Закону є поліпшення рівня законодавчої техніки, уніфікація термінології, врегулювання вже усталених відносин через заміну застарілих назв та термінів, передбачення механізмів реалізації окремих повноважень та вчинення нотаріальних дій.

3. Загальна характеристика запропонованих змін.

Даний законопроект приводить у відповідність Закону України "Про нотаріат" до реалій практики вчинення нотаріальних дій і Цивільного кодексу України. Зокрема:

• усуває застарілу термінологію;

• деталізує процедуру визначення місця проживання для окремих осіб (малолітні, недієздатні);

• уточнює перелік осіб, які на сьогодні вже здійснюють відповідні нотаріальні дії;

• передбачає вже існуюче право нотаріуса щодо державної реєстрації тощо.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання.

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Цивільний кодекс України, Закон України "Про нотаріат".

Прийняття запропонованого проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення акта.

Реалізація цього Закону сприятиме правовій визначеності, поліпшенню рівня законодавчої техніки, усунення підстав та умов для зловживання правом внаслідок недосконалості законодавства, а також спростить застосування українського законодавства нерезидентами та іншими зарубіжними практиками.

 

Народні депутати України:

Сторожук Д. А.

Пинзеник П. В.

Опрос