Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О зарубежных украинцах" (относительно получения статуса несовершеннолетними)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.09.2015 № 3029
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про закордонних українців" (щодо набуття статусу неповнолітніми)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Українська діаспора є важливим демографічним, інтелектуальним, соціокультурним та інформаційним ресурсом нашої держави. Вона відіграє значну роль в утвердженні України як впливового учасника в галузі міжнародних відносин.

Відповідно до Закону України "Про закордонних українців" від 04.03.2004 року N 1582-VI іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження, досягли 16-ти річного віку або походження з України, та не є громадянами України мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця. Вказаний Закон визначає права, свободи та обов'язки закордонних українців.

На даний час нове покоління закордонних українців, які народились не в Україні, починає втрачати зв'язок з Батьківщиною, поступово асимілюючись до суспільства країни проживання, що є однією з головних причин зменшення кількості громадян-українців у іноземних державах.

В сучасних умовах одним з головних завдань має бути збереження національної ідентичності, усвідомлення та передання своїм дітям цієї ідентичності в умовах асиміляції. Маленьким українцям зарубіжжя необхідно мати моральний орієнтир, приклад великої любові до духовної батьківщини.

Наприклад, за Законом про Карту поляка від 07.09.2007 року така картка, яка декларує приналежність до польського народу, надається неповнолітнім особам.

У зв'язку з цим, проектом Закону пропонується запровадити в Україні можливість отримання статусу закордонного українця неповнолітніми. Неповнолітнім дітям статус закордонного українця надається за заявою того з батьків, який має статус закордонного українця. Набуття статусу закордонного українця дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Оскільки на практиці Національною комісією з питань закордонних українців може затягуватися розгляд питання про надання відповідного статусу, проектом Закону передбачається запровадження принципу мовчазної згоди: у разі порушення Національною комісією встановленого строку для прийняття рішення, особа вважається такою, що набула статусу закордонного українця.

Також проектом Закону пропонується деталізувати передбачений Законом порядок видачі посвідчення закордонного українця. Встановити, що рішення та посвідчення вручається закордонному українцю представником згаданої Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України в країні його проживання.

Відповідно до Закону України "Про закордонних українців" у разі відмови у наданні статусу закордонного українця, особі видається копія відповідного рішення Національної комісії. Проектом Закону передбачається, що копія рішення також надсилається дипломатичній установі України в країні його проживання.

Проектом Закону прописуються питання продовження строку дії посвідчення закордонного українця. Підставою для продовження терміну дії посвідчення закордонного українця є рішення Національної комісії про продовження терміну дії посвідчення.

Також пропонується, що посвідчення закордонного українця, видане особі віком старше 65 років, діє протягом невизначеного періоду. Посвідчення закордонного українця, видане неповнолітньому, втрачає дію через один рік після досягнення ним повноліття. Якщо не пізніше ніж 90 днів до закінчення вказаного терміну особою буде подано заяву на продовження строку дії посвідчення закордонного українця, дія посвідчення продовжується на наступні 10 років.

Крім того, з метою забезпечення обліку осіб, які отримали статус закордонного українця та стосовно яких статус припинено, проектом пропонується на Національну комісію з питань закордонних українців покласти ведення реєстру осіб, яким надано та стосовно яких припинено статус закордонного українця.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Запропонований проект Закону має на меті створення законодавчо-правових засад для отримання статусу закордонного українця неповнолітніми, продовження строку дії посвідчення закордонного українця та функціонування реєстру осіб, яким надано та стосовно яких припинено статус закордонного українця.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується закріпити наступне:

А) Надання статусу закордонного українця неповнолітнім за заявою того з батьків, який має статус закордонного українця. Набуття статусу закордонного українця дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.

Б) Питання продовження строку дії посвідчення закордонного українця.

Підставою для продовження терміну дії посвідчення закордонного українця є рішення Національної комісії про продовження терміну дії посвідчення.

Якщо не пізніше 90 днів до дати закінчення терміну дії посвідчення закордонного українця особою буде подано заяву про продовження строку дії посвідчення, його дія продовжується на наступні 10 років.

Посвідчення закордонного українця, видане особі віком старше 65 років, діє протягом невизначеного періоду.

Посвідчення закордонного українця, видане неповнолітньому, втрачає дію через один рік після досягнення ним повноліття. Якщо не пізніше ніж 90 днів до закінчення вказаного терміну особою буде подано заяву на продовження строку дії посвідчення закордонного українця, дія посвідчення продовжується на наступні 10 років.

В) У разі порушення Національною комісією встановленого строку для прийняття рішення, особа вважається такою, що набула статусу закордонного українця.

Г) Рішення та посвідчення вручається закордонному українцю представником Національної комісії або надсилається до дипломатичної установи України в країні його проживання.

У разі відмови у наданні статусу закордонного українця особі видається або надсилається дипломатичній установі України в країні його проживання копія відповідного рішення Національної комісії.

Ґ) Національна комісія забезпечує ведення реєстру осіб, яким надано та стосовно яких припинено статус закордонного українця.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основним нормативно-правовим актом, що регулює зазначене питання, є Закон України "Про закордонних українців" від 04.03.2004 року N 1582-VI.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Реалізація проекту Закону надасть можливість створити законодавчі засади для отримання статусу закордонного українця неповнолітніми, продовження строку дії посвідчення закордонного українця. Та з метою обліку осіб, яким надано та стосовно яких припинено статус закордонного українця, запровадити ведення реєстру таких осіб.

 

Народні депутати України:

Дзюблик П. В. (N 270)

Мацола Р. М.

Кривенко В. В.

Опрос