Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно установления ставок рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в условиях действия соглашения о разделе продукции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.09.2015 № 3027
Дата рассмотрения: 03.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо встановлення ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розробка і прийняття законопроекту обумовлено необхідністю формування незалежності України від закордонних енергоносіїв, зокрема поставок газу та нафти із Російської Федерації, та підвищення власних обсягів внутрішнього видобутку, що є можливим насамперед шляхом створення умов для залучення інвесторів до видобувної галузі.

На сьогоднішній день, враховуючи політико-економічні умови ведення підприємницької діяльності на Україні, одним із найбільш привабливих та ефективних механізмів залучення інвестицій у газовидобувну галузь є укладення угод про розподіл продукції.

Водночас основною перепоною для укладення таких угод є вкрай несприятливий фіскальний режим газовидобувної галузі. Враховуючи те, що такі угоди передбачають передачу значної частини (50 - 70 %) видобутого обсягу вуглеводнів безпосередньо у власність держави, як сторони такої угоди, покладення на інвестора додаткового тягаря у вигляді необхідності сплати рентної плати за користування корисними копалинами у значному розмірі робить цей організаційно-правовий механізм неприйнятним для інвесторів.

Прийняття законопроекту, в свою чергу, дозволить встановити такі ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції, які сприятимуть покращенню інвестиційного клімату в державі, створять можливості для залучення іноземних інвестицій, зміцнення довіри інвесторів, а також позитивно вплинуть на розвиток видобувної галузі в цілому.

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Основною метою прийняття запропонованого Закону України є встановлення окремих ставок рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин в умовах дії угоди про розподіл продукції для створення сприятливого інвестиційного клімату здійснення інвесторами діяльності за угодами про розподіл продукції.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України, встановивши, що в умовах дії угоди про розподіл продукції:

- для нафти та конденсату, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 2 відсотки від вартості товарної продукції гірничого підприємства,

- для газу природного, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, газу (метану) вугільних родовищ, газу сланцевих товщ, газу центрально-басейнового типу, газу колекторів щільних порід, видобутих в межах території України, континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони України, рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється із застосуванням ставки у розмірі 1,25 відсотка від вартості товарної продукції гірничого підприємства.

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України "Про угоди про розподіл продукції".

Прийняття та реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття зазначеного проекту Закону України не потребує додаткових фінансових витрат з Державного та місцевого бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної економіки, створення сприятливих фіскальних умов для залучення прямих іноземних інвестицій, активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, забезпеченню сталого економічного розвитку, формування людського капіталу на інноваційно-інвестиційній основі за умови збільшення сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

 

Народні депутати України:

Бєлькова О. В. (N посв. 111)

Євлахов А. С.

Домбровський О. Г.

Агафонова Н. В.

Войціцька В. М.

Кацер-Бучковська Н. В.

Опрос