Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания государством благоприятных условий для работодателей, обеспечивающих трудоустройство внутренне перемещенных лиц

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.09.2015 № 3015-1
Дата рассмотрения: 14.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення державою сприятливих умов для роботодавців, що забезпечують працевлаштування внутрішньо переміщених осіб"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

В Україні внаслідок окупації Криму та окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, руйнувань матеріальних цінностей, порушень прав людини на окупованих територіях поширилась вимушена міграція населення.

За даними управління ООН по координації гуманітарних питань (бюлетень за 30 травня - 06 червня 2015 року, сайт http://pressorg24.com) кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні складає 1 млн 325 тис. 154 особи.

Метою законопроекту є створення додаткових умов для соціального захисту внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО) та їх інтеграції до суспільства шляхом працевлаштування таких осіб за місцем фактичного проживання, а також стимулювання перенесення виробничих потужностей суб'єктів господарювання на не окуповану територію України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Внесений законопроект встановлює механізм створення додаткових умов для соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Суть механізму полягає в запровадженні пільгового оподаткування прибутку юридичних осіб, які відповідають наступним вимогам: 

- протягом звітного (податкового) періоду кількість внутрішньо переміщених осіб, визначених відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які мають на таких підприємствах основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу;

- фонд оплати праці внутрішньо переміщених осіб становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці таких підприємств.

Пільгове оподаткування пропонується не поширювати на прибуток, отриманий від продажу підакцизних товарів, а також послуг із поставки підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари,

Законопроектом пропонується встановити критерії пільгового оподаткування суб'єктів господарювання, які використовують працю внутрішньо переміщених осіб, аналогічно до критеріїв пільгового оподаткування прибутку підприємств, що використовують працю інвалідів.

Одночасно, законопроектом пропонується доповнити визначення різниці, на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток, передбачивши зменшення його на суму залишкової вартості, визначеної на дату введення в експлуатацію на іншій території України основних засобів, що попередньо були евакуйовані з тимчасово окупованої території України.

Також пропонується застосувати пільги при працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб для платників єдиного податку другої-четвертої груп у розмірі 50 % від ставки єдиного податку, які відповідають наступним вимогам:

- протягом звітного (податкового) періоду кількість внутрішньо переміщених осіб, визначених відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які мають на таких підприємствах основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу;

- фонд оплати праці внутрішньо переміщених осіб становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці таких підприємств;

- для третьої та четвертої груп кількість працевлаштованих ВПО складає не менше 5 осіб.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Законом України від 20.04.2014 року N 1706 "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" надано визначення поняття "внутрішньо переміщеної особи", встановлено порядок отримання такого статусу та визначено документ, що посвідчує наявність такого статусу.

Законом України від 02.09.14 N 1668 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги" та Законом України від 02.03.15 N 211 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" встановлено, що суми благодійної допомоги, що виплачуються внутрішньо переміщеним особам благодійниками та міжнародними благодійними організаціями за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком, відносяться до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Пільг з оподаткування суб'єктів господарювання, що використовують працю внутрішньо переміщених осіб, законодавством не передбачено.

Чинною редакцією Закону України від 12.08.14 N 1636 "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" дозволено "включити до складу витрат з метою оподаткування податком на прибуток підприємств:

- підтверджені належним чином витрати, понесені у зв'язку з евакуацією основних засобів та запасів з тимчасово окупованої території на іншу територію України;

- 100 відсотків амортизації основних засобів, що евакуюються з тимчасово окупованої території України та були введені в експлуатацію на іншій території України"

Проте ця норма не узгоджується з чинною редакцією розділу III Податкового кодексу України "Податок на прибуток", тому, починаючи з податкового періоду - 2015 рік, не може бути застосована. Аналогічної норми для окупованих територій Донецької і Луганської областей законодавством не передбачено.

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших Законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не призведе до втрат бюджету, оскільки пільговому оподаткуванню підлягатимуть лише ті обсяги прибутку, які будуть сформовані після набуття законопроектом статусу Закону України. Для забезпечення виконання цілей законопроекту пропонується знехтувати недоотриманими доходами бюджету.

Реалізація положень законопроекту на момент внесення не потребує коштів з державного та місцевого бюджетів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття та реалізація Закону України "Про внесення змін до "Податкового кодексу України" щодо створення державою сприятливих умов для роботодавців, що забезпечують працевлаштування внутрішньо переміщених осіб" забезпечить дотримання конституційних прав громадян та сприятиме працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб. Це зменшить соціальну напругу у суспільстві та буде сприятиме зниженню дискримінації по відношенню до ВПО при прийнятті на роботу.

 

Народний депутат України

Н. В. Веселова 

Опрос