Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно выморочного наследства на земли сельскохозяйственного назначения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.09.2015 № 3006-1
Дата рассмотрения: 07.09.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відумерлої спадщини на землі сільськогосподарського призначення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В результаті процедури виділення в натурі земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) у власність пайовиків передано понад 27 млн. гектарів сільськогосподарських угідь (розпаювання). З них понад 6,9 млн. громадян України набули права на земельну частку (пай) серед яких, більше 2 млн. громадян - селяни-пенсіонери.

Основним документом, який ініціював процедуру розпаювання є Указ Президента України від 08.08.95 N 720/95 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарських підприємствам та організаціям" (далі - Порядок паювання). Згідно Порядку паювання, право на земельну частку (пай) мали члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишалися членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства. Іншими словами, право власності на земельні ділянки одержала велика кількість людей похилого віку.

За даними Держгеокадастру України, у першій половині 2013 року відносно 375 тис. померлих власників земельних часток (паїв) спадщина не була переоформлена. За даними експертів кількість непереоформленої землі сягає приблизно 2 млн. гектарів сільськогосподарських угідь. На практиці ці 2 млн. гектарів обробляються без належного оформлення права користування - орендарі навіть при бажанні не мають законного способу звернутися до жодного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування для оформлення права оренди чи іншого права користування.

Враховуючи демографічну ситуацію в країні, прогнозовано, що тенденція по збільшенню кількості земельних ділянок сільськогосподарського призначення, щодо яких не оформлена спадщина (фактично - безхазяйними), буде неухильно зростати. Так само будуть зростати і втрати через неоформлене (іншими словами - безоплатне) користування такими безхазяйними ділянками.

З фінансової точки зору, це призводить до щорічних значних недонадходжень до місцевих бюджетів внаслідок того, що земельні ділянки або не використовуються, або використовуються без жодних законних підстав.

Сьогодні нормативна грошова оцінка ріллі в Україні, в середньому, становить 25773,14 грн. за 1 га. Таким чином, якби земельні ділянки використовувалися власниками самостійно, то лише від сплати земельного податку до місцевих бюджетів надходило б орієнтовно 51,6 млн. гривень щорічно (із розрахунку 0,1 % від нормативної грошової оцінки).

Згідно з діючим цивільним законодавством України, можливе оформлення права власності на неуспадковані земельні ділянки місцевими громадами. Це відбувається через визнання земельної ділянки (як і іншого майна) такою, що входить в склад відумерлої спадщини.

За спеціальною процедурою, яка на сьогодні передбачена Цивільним кодексом України, заява про визнання спадщини відумерлою подається до суду відповідним органом місцевого самоврядування за місцем її відкриття після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання особи. У зв'язку із чим, місце відкриття спадщини, у більшості випадків, не відповідає місцю розташування земельної ділянки, в результаті чого порушується принцип земельного законодавства, яким визначено, що сільські, селищні, міські ради розпоряджаються земельними ділянками комунальної власності, в межах відповідної територіальної громади.

Крім того, територіальні громади за місцем відкриття спадщини не завжди повідомлені про наявність у спадкодавця земельної ділянки, що призводить до того, що земельна ділянка просто заростає бур'янами, а місцеві територіальні громади не можуть нею розпорядитися.

Саме тому, вважаємо за доцільне передати усі земельні ділянки сільськогосподарського призначення, права на які не оформленні протягом одного року, до територіальних громад за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Проте визнання спадщини відумерлою за місцем відкриття спадщини, не єдина проблема, яка перешкоджає належному оформленню прав на земельні ділянки. Органам місцевого самоврядування досить проблемно звертатися до суду з заявою про визнання спадщини відумерлою та готувати відповідну доказову базу. У зв'язку із цим відсоток визнання спадщини відумерлою через суд досить низький, а за думкою експертів коливається в районі нуля в більшості регіонів.

Шляхом вирішення цієї проблеми може бути автоматичне визнання права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, права на які не оформлені спадкоємцями протягом одного року, за територіальними громадами за місцезнаходженням такої земельної ділянки. Це дасть можливість територіальним громадам самостійно приймати рішення про визнання земельної ділянки відумерлою спадщиною та передачі її до комунальної власності. На підставі таких рішень буде відбуватися реєстрація права власності на земельну ділянку, в порядку передбаченому законодавством.

Якщо передати такі земельні ділянки в комунальну власність, то потенційно вони можуть передаватися в оренду, а від сплати орендної плати до місцевих бюджетів надходило б, орієнтовно, понад 1,5 мільярди гривень щорічно (із розрахунку 3 % від нормативної грошової оцінки).

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено з метою раціонального використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення та запровадження додаткової можливості наповнення місцевих бюджетів шляхом автоматичного визнання права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, права на які не оформлені спадкоємцями протягом одного року, за територіальними громадами за місцезнаходженням такої земельної ділянки.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внесення змін до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Закону України "Про місцеве самоврядування", передбачивши при цьому те, що:

1. Після спливу одного року з часу відкриття спадщини, орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про визнання спадщини відумерлою в частині права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, розташовану в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про перехід права власності на таку земельну ділянку до територіальної громади. У цьому випадку таке рішення приймається з підстав, перелічених у частині 1 статті 1277, і не потребує підтвердження рішенням суду.

2. Рішення органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади про визнання земельної ділянки сільськогосподарського призначення відумерлою спадщиною та перехід права власності на таку земельну ділянку до територіальної громади, є підставою для видачі свідоцтва про право власності на земельну ділянку, в порядку передбаченому законодавством.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребуватиме додаткових фінансових витрат і дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів у сумі понад 1,5 мільярди гривень щорічно.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту надасть можливість врегулювати питання щодо використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, права на які не оформлені протягом більше як одного року з дати відкриття спадщини. Це також збільшить надходження до місцевих бюджетів за рахунок передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення в оренду.

 

Народний депутат України 

А. О. Вадатурський

Опрос