Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Высшем совете юстиции" (относительно порядка назначения и освобождения от должностей судей)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.06.2015 № 2995
Дата рассмотрения: 03.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" (щодо порядку призначення та звільнення суддів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Внесення запропонованих змін до Закону України "Про Вищу раду юстиції" обумовлено необхідністю приведення деяких норм цього Закону у відповідність до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" з питань, що стосуються порядку призначення та звільнення суддів.

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України "Про Вищу раду юстиції" перевірки відомостей про наявність підстав для звільнення судді з посади за порушення присяги проводяться за дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції. Водночас, відповідно до частини другої статті 32 цього ж Закону України провадження щодо звільнення судді за порушення присяги проводиться за правилами і у строки, передбачені для здійснення дисциплінарного провадження. Автори законопроекту звертають увагу на те, що частина шоста статті 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", в якій визначається порядок дисциплінарного провадження, передбачає автоматизований розподіл між членами ради юстиції скарг про порушення суддею присяги, внаслідок чого зазначена перевірка не може здійснюватись за дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції. Зважаючи на ці обставини, народні депутати пропонують внести відповідні зміни у частину другу статті 25, вилучивши слова "за дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції".

Ініціатори права законодавчої ініціативи вважають також недоцільним проведення таємного голосування при розгляді Вищою радою юстиції питання про звільнення судді з посади у зв'язку з набранням щодо нього обвинувального вироку, а також пропозицій про внесення подання Президентові України щодо призначення на посаду судді, тому що, на їх думку, в даному випадку Вища рада юстиції виконує суто технічну функцію.

Зважаючи на це, пропонується внести відповідні зміни до Закону України "Про Вищу раду юстиції", які передбачають, що рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді відповідно до пункту 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України, а також подання Президентові України щодо призначення на посаду судді вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість членів від конституційного складу Вищої ради юстиції. При цьому зазначені рішення приймаються відкритим голосуванням.

2. Цілі та завдання Закону

Метою законопроекту є приведення деяких норм Закону України "Про Вищу раду юстиції" у відповідність до Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" з питань, що стосуються порядку призначення та звільнення суддів.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроектом пропонується внести до Закону України "Про Вищу раду юстиції" такі зміни:

1. У частині другій статті 25 слова "за дорученням Вищої ради юстиції або Голови Вищої ради юстиції" виключити.

2. Частину шосту статті 29 викласти в такій редакції:

"Пропозиція про внесення подання Президентові України щодо призначення на посаду судді вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більшість членів від конституційного складу Вищої ради юстиції. В інших випадках приймається рішення про відмову у внесенні подання щодо призначення кандидата на посаду судді".

3. У статті 32:

у частині п'ятій слова та цифри "та 6" виключити;

після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звільнення судді відповідно до пункту 6 частини п'ятої статті 126 Конституції України приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ради юстиції".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері, є Конституція України, закони України "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій і статус суддів", "Про відновлення права на справедливий суд", інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових коштів з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших результатів прийняття проекту

Реалізація законопроекту, у разі його прийняття, дозволить вдосконалити роботу Вищої ради юстиції та привести законодавство, яким регламентується її робота у відповідність до інших законодавчих актів.

 

Народні депутати України

Опрос