Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О социальной защите священнослужителей, осуществлявших деятельность по удовлетворению религиозных нужд военнослужащих воинских формирований Украины в районе ведения боевых действий или антитеррористической операции

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 03.06.2015 № 2993
Дата рассмотрения: 12.10.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про соціальний захист священнослужителів, які здійснювали діяльність із задоволення релігійних потреб військовослужбовців військових формувань України у районі ведення бойових дій чи антитерористичної операції"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Свобода совісті - одне із основоположних прав сучасного суспільства. Як визначено у статті 35 Конституції України кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Кожен громадянин наділений правом вільно сповідувати будь-яку релігію чи не сповідувати жодної, однак рід діяльності окремих громадян створює певні особливості реалізації даного права. Зокрема специфіка реалізації права на свободу совісті у військових формуваннях зумовлюється умовами проходження військової служби.

Світова практика показує, що ефективне забезпечення релігійних потреб військовослужбовців можливе шляхом утворення спеціального інституту - військових капеланів. Довгий час Україна стояла осторонь позитивного досвіду зарубіжних держав, проте 2 липня 2014 р. Кабінет Міністрів України видав розпорядження N 677-р "Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі". Дане розпорядження створило підґрунтя для утворення служби військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі.

На виконання вище зазначеного акта КМУ Міністерство оборони України видало наказ N 40 від 27.01.2015 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України".

Таким чином в Україні було сформовано юридичне підґрунтя для функціонування військових священиків (капеланів).

Однак питання про соціальне забезпечення та захищеність капеланів в Україні залишається відкритим. Жоден із вище зазначених документів не містить положень про заробітну плату чи грошове забезпечення військових священиків, не встановлює соціальних гарантій чи пільг. Капелани проводять свою діяльність в умовах ведення бойових дій, тому безумовно на них повинні поширюватись соціальні гарантії хоча б схожі на ті, що передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Крім того, існує велике число священнослужителів, які вже зараз на волонтерських засадах забезпечують реалізацію духовних потреб військовослужбовців, не чекаючи на закінчення бюрократичних процедур формування капеланської служби. Дані священики також повинні бути на достатньому рівні захищеними державою.

З огляду на вище сказане соціально-правовий статус священнослужителів, які здійснюють свою діяльність у районі ведення бойових дій чи антитерористичної операції, повинен бути закріплений окремим законодавчим актом.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект має за мету підвищити рівень соціальної захищеності священнослужителів, які здійснюють свою діяльність у районі ведення бойових дій чи антитерористичної операції, закріпити за ними певний ряд соціально-правових гарантій.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом передбачено, що Закон буде поширюватися на:

1) військовий священик (капелан) - фізична особа, яка запропонована релігійною організацією - членом міжконфесійного консультативно-дорадчого органу у справах душпастирської опіки при центральному органі виконавчої влади, пройшла відбір у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, і призначена на штатну посаду (військову чи цивільну) для задоволення релігійних потреб особового складу;

2) священнослужитель-волонтер - священнослужитель церкви (релігійної організації), зареєстрованої у встановленому порядку, який за погодженням із центральним органом виконавчої влади добровільно (на волонтерських засадах) здійснює діяльність із задоволення релігійних потреб військовослужбовців військових формувань України;

3) духовний персонал - особи - члени релігійних організацій, зареєстрованих у встановленому порядку, які сприяють військовим священикам (капеланам) у виконанні їх функцій (диякон, регент, релігійний проповідник) та на яких не поширюється статус військовослужбовця.

Першу групу становлять священнослужителів, які проводять свою діяльність на добровільних засадах без входження до складу капеланської служби. До другої групи належать військові священики (капелани), оскільки відповідно до абзацу другого п. 1.3 наказу МОУ N 40 від 27.01.2015 дані особи належать до духовного персоналу і користуються всіма правами, що випливають з їхнього статусу.

По-друге, стаття 3 проекту надає право капеланам отримувати зарплату чи грошову допомогу залежно від їх статусу (працівник за трудовим договором або військовослужбовець). Відповідно до вище зазначеного наказу МОУ капелани укладають трудовий договір, однак положення проекту побудовані таким чином, що не потрібно буде вносити зміни до Закону, якщо статус військових священиків буде змінений на військовослужбовців.

Крім того, священнослужителі отримують право отримати одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, аналогічну тій, яка передбачена ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (тільки у меншому розмірі).

Прикінцеві положення проекту вносять зміни до ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які дозволять капеланам отримати статус учасників бойових дій та інвалідів війни.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом на сьогодні регулюють: Конституція України, Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації", розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р N 677-р "Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі", наказ Міністерства оборони України N 40 від 27.01.2015 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Прийняття цього Закону не потребуватиме збільшення бюджетних видатків, оскільки фінансування реалізації його положень можливе за рахунок наявних бюджетних призначень.

6. Очікувані правові та соціальні наслідки прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме забезпеченню належного соціального захисту вище зазначених осіб, забезпечить їх необхідними для діяльності військового капелана соціально-правовими гарантіями, а також сприятиме залученню священнослужителів до капеланської служби.

 

Народний депутат України

С. І. Семенченко

Опрос