Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов усовершенствования обеспечения деятельности органов военной прокуратуры)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.05.2015 № 2967
Дата рассмотрения: 18.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України (щодо окремих питань удосконалення забезпечення діяльності органів військової прокуратури)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Відповідно до пункту 14 частини 1 статті 92, статті 123 Конституції України організація і порядок діяльності органів прокуратури України визначаються виключно законами України.

14 серпня 2014 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру) щодо утворення військових прокуратур (N 1642-VII).

У частині четвертій статті 8 нового Закону України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 передбачено що у Генеральній прокуратурі України утворюється (на правах структурного підрозділу) Головна військова прокуратура, яку очолює заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор.

Згідно частини другої статті 7 цього Закону до військових прокуратур належать Головна військова прокуратура (на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України), військові прокуратури регіонів (на правах регіональних), військові прокуратури гарнізонів та інші військові прокуратури (на правах місцевих), перелік яких визначається в Додатку до цього Закону.

З огляду на викладене та враховуючи особливий статус заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора пропонується на законодавчому рівні надати йому дисциплінарну владу Міністра оборони України по відношенню до підлеглих військовослужбовців органів військової прокуратури у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України обсязі, а також надати право укладати контракти про проходження військової служби у військовій прокуратурі з громадянами України, які добровільно вступають на військову службу та присвоювати їм військові звання до "полковника юстиції" включно.

Пропонується також законодавчо розширити повноваження Генерального прокурора України в частині погодження з Президентом України кандидатури для призначення на посаду заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора та внесення Генеральним прокурором України подань Президенту України для присвоєння військових звань вищого офіцерського складу військовослужбовцям органів військової прокуратури.

Крім цього з метою забезпечення стабільного функціонування органів військової прокуратури пропонується визначити затвердження загальної чисельності працівників органів військової прокуратури, у тому числі військовослужбовців, перелік посад військових прокурорів і слідчих військових прокуратур та граничних військових звань за цими посадами Президентом України (за поданням Генерального прокурора України).

Для удосконалення організації діяльності органів військової прокуратури на час особливого періоду, воєнного стану запровадити погодження Генеральною прокуратурою України штатів органів військової прокуратури з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Потребує також законодавчого врегулювання питання щодо військової форми одягу для військовослужбовців військових прокуратур, зразки якої пропонується затверджувати Президентом України (за аналогією вирішення цього питання в інших військових формуваннях).

Особливість організації діяльності прокуратур у воєнній сфері насамперед визначається її об'єктами - військовими формуваннями та оборонно-промисловим комплексом. На ці прокуратури покладено відповідальність за додержанням законів щодо забезпечення воєнної безпеки суверенної і незалежної, демократичної, правової держави Україна.

Система військових прокуратур, на відміну від територіальних, будується за екстериторіальним принципом, що забезпечує максимальне наближення до структури і дислокації піднаглядних військових формувань та органів їх управління. Для цих формувань та органів характерні висока мобільність і готовність до мобілізації резервів у разі оголошення особливого періоду. Відповідно до планів бойового розгортання і застосування кожної ланки органів військового управління штати військових прокуратур передбачатимуться як на мирний, так і на воєнний час.

Військовослужбовці військових прокуратур у своїй діяльності керуватимуться Законом України "Про прокуратуру", але проходять військову службу відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та соціальні гарантії, пенсійне, медичне та інші види постачання і забезпечення, передбачені законодавством для осіб офіцерського складу Збройних Сил України.

Вказане набуває особливого значення у період загострення внутрішніх та зовнішніх загроз і повною мірою гарантує належне та ефективне виконання військовими прокурорами покладених на них обов'язків.

Запропоновані зміни не стосуються концептуальних підходів до реформування органів прокуратури та не впливають на європейську перспективу перебудови зазначеного державного інституту.

2. Цілі і завдання Закону

Головною метою проекту Закону є удосконалення забезпечення діяльності органів військової прокуратури держави, виконання повноважень прокурорів, визначених Конституцією та законами України щодо зміцнення законності та правопорядку в оборонному секторі держави.

3. Загальна характеристика та основні положення Закону

Проект Закону передбачає внесення змін та доповнень до статей 7, 8, 9, 27 Закону України "Про прокуратуру" та доповненням цього Закону новим статтями 14-1 і 14-2 щодо погодження штатів органів військової прокуратури з Генеральним штабом Збройних Сил України на час особливого періоду, воєнного стану; наділення заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора дисциплінарною владою Міністра оборони України щодо підлеглих військовослужбовців органів військової прокуратури у визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил України обсязі; законодавчого закріплення питань форми одягу військовослужбовців військових прокуратур тощо.

Також проект Закону передбачає доповнення статей 1, 4, 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та статті 3 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

На теперішній час зазначені питання не регулюються Законами України

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Удосконалення забезпечення діяльності органів військової прокуратури дозволить значно підвищити ефективність їх діяльності насамперед на особливий період, воєнний стан та сприятиме соціальному і правовому захисту військовослужбовців військових прокуратур та членів їх сімей.

 

Народні депутати України

Ю. Луценко

С. Пашинський

В. Кривохатько

Опрос