Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 19.02.2016 № 2966-д
Дата рассмотрения: 19.02.2016 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг" (далі - проект Закону) розроблено народними депутатами - членами Комітету Верховної Ради Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відповідно до Постанови Верховної Ради України N 2966/П2 від 27.01.2016 р.

Указом Президента України від 27 серпня 2014 року N 694 утворено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП). Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, встановлено, що НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, та передбачено основні завдання, функції та повноваження.

Діяльність НКРЕКП регулюється законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про теплопостачання", "Про засади функціонування ринку електричної енергії". Однак, положення цих законів не в повній мірі врегульовують питання організації діяльності НКРЕКП та лише частково відповідають вимогам загальноєвропейського законодавства, що теж має значення з огляду на ратифіковану Україною Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Отже, законодавче закріплення правового статусу НКРЕКП, її повноважень, економічної, політичної і фінансової незалежності НКРЕКП при прийнятті рішень та забезпеченні ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері енергетики, особливостей державного регулювання у цій сфері, які обумовлені специфікою самої галузі, повністю відповідає європейським підходам до статусу органів державного регулювання в енергетиці.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є виконання Україною зобов'язань як сторони Договору про Енергетичне Співтовариство.

Одним із завдань проекту Закону є створення передумов сталості державного регулюючого впливу на діяльність суб'єктів природних монополій у сфері енергетики через рішення НКРЕКП, що дозволить уникнути різких коливань в умовах господарювання суб'єктів, діяльність яких регулюється НКРЕКП, зробить таку діяльність прогнозованою на більш тривалий термін, а це є одним з основних важелів для ефективного функціонування енергетики як базової галузі економіки України, забезпечення енергетичної безпеки та досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання у сфері енергетики і держави.

Законопроект містить прогресивні норми щодо прозорого призначення членів НКРЕКП на відкритих конкурсних засадах, незалежності Регулятора в прийняті ним компетентних та справедливих рішень, відкритості та гласності процесу державного регулювання

Законопроект складається з чотирьох розділів, статтями яких встановлюються особливості організації діяльності НКРЕКП, її функції та повноваження, порядок підготовки рішень Комісії, особливості здійснення контролю на ринках енергетики та комунальних послуг. Розділом четвертим визначаються прикінцеві та перехідні положення, включаючи порядок ротації Комісії першого складу.

3. Правові аспекти

У вказаній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закони України:

"Про природні монополії";

"Про електроенергетику";

"Про засади функціонування ринку природного газу";

"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

"Про теплопостачання";

"Про ліцензування видів господарської діяльності";

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

"Про засади функціонування ринку електричної енергії";

Указ Президента України від 1 вересня 2014 року N 715 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

Реалізація положень проекту Закону потребує змін до інших законів, які зазначені в Прикінцевих положеннях проекту Закону.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту Закону не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з державного бюджету.

5. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання сферах енергетики та комунальних послуг" сприятиме зміцненню позицій незалежності органу державного регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, а також виконанню Україною своїх зобов'язань перед Енергетичним Співтовариством взятих за Протоколом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства.

 

Народні депутати України

О. Домбровський

О. Бєлькова

І. Насалик

Опрос