Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 02.06.2015 № 2966-2
Дата рассмотрения: 02.06.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Ефективне державне регулювання в енергетиці та у сфері комунальних послуг є передумовою забезпечення національної безпеки України.

Для залучення інвестицій і успішної трансформації української енергетики та ринку комунальних послуг необхідна комплексна стратегія, що включає експлуатацію внутрішніх енергетичних ресурсів, модернізацію інфраструктури, розширення підходів до підвищення рівня енергоефективності, сприяння ефективним ринковим реформам та якісному управлінню. Останнє передбачає справедливі адміністративні процедури, прозоре використання бюджетних коштів, ефективну конкуренцію, яка гарантується незалежними регулюючими та антимонопольними органами, а також ефективні заходи проти корупції та конфлікту інтересів.

З боку споживання, великим є потенціал енергоефективності та енергозбереження, особливо в промисловості та житловому секторі. Проте цей потенціал залишається значною мірою невикористаним та недостатньо врахованим у сучасній енергетичній політиці. Підвищивши пріоритетність заходів з енергоефективності Україна могла б отримати значну економію енергоресурсів, особливо природного газу.

Указами Президента України від 27 серпня 2014 року було ліквідовано Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та створено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі по тексту - НКРЕКП).

На теперішній час діяльність НКРЕКП регулюється Законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про житлово-комунальні послуги", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ціни і ціноутворення", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та іншими нормативно-правовими актами. Проте сукупність цих нормативних актів не в повній мірі регулює діяльність НКРЕКП. Також норми чинного законодавства досить часто не відповідають вимогам європейського законодавства, особливо з огляду по виконанню Україною своїх зобов'язань згідно з Європейською Енергетичною Хартією та Договором до неї, а також Протоколом про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

2. Цілі та завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації комплексної стратегії ефективного функціонування енергетики України та сфери комунальних послуг.

Завданням законопроекту є визначення чітких правових засад державного регулювання в енергетиці України та у сфері комунальних послуг.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом врегульовано правовий статус, порядок формування, повноваження та організацію діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Законопроектом регулюються відносини у сфері державного регулювання енергетики України та сфери комунальних послуг.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України; Закони України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про теплопостачання", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про житлово-комунальні послуги", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про ціни і ціноутворення", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг"; Указ Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Реалізація положень цього законопроекту після його прийняття потребує внесення змін до інших законів України, які зазначені в розділі "Прикінцеві та перехідні положення" законопроекту.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Обгрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Наслідком прийняття законопроекту буде визначення чітких правових засад державного регулювання в енергетиці України та у сфері комунальних послуг.

Прийняття законопроекту сприятиме реалізації комплексної стратегії ефективного функціонування енергетики України та сфери комунальних послуг, збільшенню енергоефективності та енергозбереження, економії енергоресурсів, покращенню якості наданих споживачам товарів та послуг, залученню інвестицій, а також позитивно вплине на репутацію України на міжнародному рівні.

 

Народний депутат України 

Ю. В. Левченко

Опрос