Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.05.2015 № 2966
Дата рассмотрения: 15.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.

Указом Президента України від 27 серпня 2014 року N 694 утворено Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП або Комісія). Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, встановлено, що НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, та передбачено основні завдання, функції та повноваження.

Діяльність НКРЕКП регулюється законами України "Про природні монополії", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу", "Про теплопостачання", "Про засади функціонування ринку електричної енергії". Однак, положення цих законів не в повній мірі врегульовують питання організації діяльності НКРЕКП та лише частково відповідають вимогам загальноєвропейського законодавства, що теж має значення з огляду на ратифіковану Україною Угоду про асоціацію між Україною і Європейським Союзом.

Отже, законодавче закріплення правового статусу НКРЕКП, її повноважень, економічної, політичної і фінансової незалежності НКРЕКП при прийнятті рішень та забезпеченні ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері енергетики, особливостей державного регулювання у цій сфері, які обумовлені специфікою самої галузі, повністю відповідає європейським підходам до статусу органів державного регулювання в енергетиці.

Крім того, згідно з витягом з протоколу N 82 засідання Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 завданням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є підготовка та подання на розгляд Уряду проектів законів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку", зокрема внесення на розгляд Уряду та ухвалення ним проекту Закону України "Про державне регулювання у сфері енергетики" відповідно до Третього енергетичного пакету.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону є виконання заходів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку", визначення правових засад державного регулювання в енергетиці та засад діяльності НКРЕКП, які мають бути спрямовані на забезпечення ефективного впливу держави на діяльність суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері енергетики, створення його чітких і зрозумілих рамок їх діяльності.

Також одним із завдань проекту Закону є створення передумов сталості державного регулюючого впливу на діяльність суб'єктів природних монополій у сфері енергетики через рішення НКРЕКП, що дозволить уникнути різких коливань в умовах господарювання суб'єктів, діяльність яких регулюється НКРЕКП, зробить таку діяльність прогнозованою на більш тривалий термін, а це є одним з основних важелів для ефективного функціонування енергетики як базової галузі економіки України, забезпечення енергетичної безпеки та досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання у сфері енергетики і держави.

Проектом Закону пропонується визначити порядок формування, правовий статус та організацію діяльності Комісії, як державного колегіального органу, а також чіткі межі компетенції НКРЕКП та повноваження необхідні для реалізації покладених на неї завдань.

3. Правові аспекти

У вказаній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Закони України:

"Про природні монополії";

"Про електроенергетику";

"Про засади функціонування ринку природного газу";

"Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу";

"Про теплопостачання";

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

"Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

"Про засади функціонування ринку електричної енергії";

Указ Президента України від 1 вересня 2014 року N 715 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

Реалізація положень проекту Закону потребує змін до інших законів, які зазначені в Прикінцевих положеннях проекту Закону.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження проекту Закону не потребує додаткових матеріальних і фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону відповідно до § 552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 N 950, подається на розгляд Уряду як невідкладний.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити корупційні діяння.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців, всеукраїнських громадських організацій інвалідів, їх спілок.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

11. Обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо держави, ринкового середовища, суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, а саме:

Витрати

Вигоди

Держава

Відсутні

Забезпечення енергетичної безпеки, ефективного впливу держави на діяльність суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках у сфері енергетики, створення його чітких і зрозумілих рамок їх діяльності

Ринкове середовище, суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання, житлово-комунальній сфері

Відсутні

Досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання у сфері енергетики і держави

Громадяни

Відсутні

Досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання у сфері енергетики і держави

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

На сьогодні є доцільним законодавчо закріпити правовий статус НКРЕКП, її повноваження, економічну, політичну і фінансову незалежність при прийнятті рішень та забезпеченні ефективного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері енергетики, що має відповідати вимогам загальноєвропейського законодавства.

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам.

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується наявністю вигод і відсутністю витрат

4.

Збалансованість

Баланс інтересів громадян, суб'єктів господарювання, та держави забезпечується завдяки ефективному державному регулюванню діяльності суб'єктів природних монополій.

5.

Передбачуваність

Проект Закону закріплює правовий статус органу державного регулювання та основні принципи державного регулювання, які мають забезпечити передбачуваність державного регулювання.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання сферах енергетики та комунальних послуг" сприятиме виконанню заходів, визначених ключовою подією 8 програми (Матриці) стратегічних та інституційних реформ у рамках проекту "Друга програмна позика на політику розвитку", зміцненню позицій незалежності органу державного регулювання, що відповідає вимогам Третього енергетичного пакету.

 

Заступник Міністра енергетики та
вугільної промисловості України

О. Д. Светелік

Опрос