Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 25 Закона Украины "О защите персональных данных" (относительно усовершенствования системы защиты персональных данных)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.05.2015 № 2959
Дата рассмотрения: 26.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення системи захисту персональних даних)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону.

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення системи захисту персональних даних)" розроблено у відповідності з Конституцією України.

01 червня 2010 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України "Про захист персональних даних", статтею 25 якого визначене обмеження дії цього Закону.

Законом України "Про захист персональних даних" передбачено, що він регулює правові відносини, пов'язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробкою персональних даних.

Закон України "Про захист персональних даних" поширюється на діяльність з обробки персональних даних, яка здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на обробку персональних даних, що містяться у картотеці чи призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів.

Зазначеним Законом встановлено, що обмеження дії статей 6, 7 і 8 Закону України "Про захист персональних даних" може здійснюватися у випадках, передбачених законом, наскільки це необхідно у демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, економічного добробуту або захисту прав і свобод суб'єктів персональних даних чи інших осіб. Дозволяється обробка персональних даних без застосування положень указаного Закону, якщо така обробка здійснюється: фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб, а також виключно для журналістських та творчих цілей, за умови забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та правом на свободу вираження поглядів. Водночас, дія Закону не поширюється на відносини щодо отримання архівної інформації репресивних органів.

06 липня 2010 року Законом України "Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних" N 2438-VI в Україні були ратифіковані Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних, вчинену 28 січня 1981 року в м. Страсбурзі та Додатковий протокол до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних, вчинений 8 листопада 2001 року в м. Страсбурзі, які для України набрали чинності.

Частиною 2 статті 9 указаної Конвенції встановлено, що відхилення від положень статей 5, 6 та 8 Конвенції дозволяється тоді, коли таке відхилення передбачене законодавством Сторони та є в демократичному суспільстві необхідним заходом, спрямованим, на захист державної та громадської безпеки, фінансових інтересів Держави або на боротьбу з кримінальними правопорушеннями та захист суб'єкта даних або прав і свобод інших людей.

Разом з тим, чинним Законом України "Про захист персональних даних" не передбачено відхилення від дії Закону коли таке відхилення є необхідним заходом, спрямованим, на захист державної та громадської безпеки, фінансових інтересів Держави або на боротьбу з кримінальними правопорушеннями та захист суб'єкта даних або прав і свобод інших людей.

Проте, враховуючи важку та неоднозначну ситуацію, в якій на сьогодні опинилось демократичне суспільство України прийняття проекту Закону є вкрай необхідним.

При таких важких соціальних потрясіннях, які наразі переживає країна в процесі проведення антитерористичної операції її правоохоронні органи потребують підтримки та сприяння її громадян, в тому числі й юридичних осіб, зокрема, громадських організацій, у здійсненні необхідних заходів спрямованих на захист державної та громадської безпеки, фінансових інтересів держави та на боротьбу з кримінальними правопорушеннями.

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення системи захисту персональних даних)" розроблено з метою реалізації Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року N 494/2011 року, розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" від 20 серпня 2014 р. N 805-р та приведення законодавства України у відповідність до Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" та Додаткового протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних, ратифікованих Законом України від 06 липня 2010 року N 2438-VI.

2. Цілі і завдання Закону.

З метою надання права фізичним та юридичним особам сприяти Міністерству внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству Оборони України, Державній прикордонній службі України, Службі Безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України у здійсненні необхідних заходів спрямованих на захист державної та громадської безпеки, фінансових інтересів держави та на боротьбу з кримінальними правопорушеннями пропонується внести відповідні зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних".

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення системи захисту персональних даних)" дозволить привести законодавство України у відповідність до Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" та Додаткового протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних.

Запропонований проект Закону України, шляхом удосконалення законодавства щодо захисту персональних даних, сприятиме реалізації Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України та розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України".

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону.

Проектом Закону України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення системи захисту персональних даних)" пропонується внести відповідні зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" тим самим надаючи фізичним та юридичним особам право здійснювати обробку персональних даних без застосування положень Закону України "Про захист персональних даних". Разом з тим таке право може бути реалізоване виключно з метою сприяння Міністерству внутрішніх справ України, Генеральній прокуратурі України, Міністерству Оборони України, Державній прикордонній службі України, Службі Безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України у здійсненні необхідних заходів спрямованих на захист державної та громадської безпеки, фінансових інтересів держави та на боротьбу з кримінальними правопорушеннями.

Проектом Закону передбачено удосконалення статті 25 Закону України "Про захист персональних даних", якою дозволяється обробка персональних даних без застосування положень цього Закону.

4. Стан нормативно-правової бази.

На сьогодні правовідносини у сфері захисту персональних даних регулюються Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 року N 8073-X (редакція станом на 21.05.2015 року), Законом України "Про захист персональних даних" від 1 червня 2010 року N 2297-VI, Законом України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII, Законом України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року N 2939-VI, Конвенцією Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковим протоколом до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних, ратифікованих Законом України від 6 липня 2010 року N 2438-VI, Указом Президента України "Про затвердження Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних" від 6 квітня 2011 року N 390, постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України" від 2 липня 2014 р. N 228 та розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" від 20 серпня 2014 р. N 805-р.

5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту.

Реалізація проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 25 Закону України "Про захист персональних даних" (щодо удосконалення системи захисту персональних даних)" з урахуванням пропонованих законопроектом змін до нього додаткових видатків із державного бюджету не потребує.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону.

Прийняття проекту Закону дозволить в повному обсязі забезпечити реалізацію закріпленого у статті 32 Конституції України права на недоторканість приватного життя шляхом запровадження незалежних механізмів контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних.

Запропонований проект Закону України після його прийняття надасть можливість вдосконалити законодавство України та створити належну інституційну систему у цій сфері, яка є необхідною для виконання Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних" та Додаткового протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних.

Прийняття проекту Закону також дозволить, шляхом удосконалення законодавства щодо захисту персональних даних, сприяти реалізації Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України та Національного плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

 

Народний депутат України

А. А. Тетерук (посв. N 230)

Опрос