Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 416 Уголовного кодекса Украины относительно совершенствования и гуманизации ответственности за нарушение правил полетов или подготовки к ним, эксплуатации воздушного судна, других летательных аппаратов военного назначения

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 2942
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 416 Кримінального кодексу України щодо вдосконалення та гуманізації відповідальності за порушення правил польотів або підготовки до них, експлуатації повітряного судна, інших літальних апаратів військового призначення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно частини другої статті 65 Конституції України громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Частиною другою статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" встановлено, що Порядок проходження громадянами України військової служби, їх права та обов'язки визначаються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", іншими законами, відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, які затверджуються Президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

Високий рівень суспільної небезпеки злочинів проти встановленого порядку несення військової служби обумовили виділення окремого Розділу XIX Кримінального кодексу України, статті якого передбачають кримінальну відповідальність за військові злочини вчинені військовослужбовцями.

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 3 Закону України "Про Збройні Сили України" громадяни України можуть проходити службу в тому числі і у Повітряних Силах Збройних Сил України.

Згідно пункту 30 Розділу IV Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 15 червня 2004 року N 648, одним з основних напрямів військово-технічної політики в Україні є підвищення темпів технічного оснащення військових формувань та органів спеціального призначення відновленими, модернізованими і новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, у першу чергу серед іншого авіаційною технікою.

Згідно оцінки Міністерства оборони України у 2015 році Повітряні Сили Збройних Сил України будуть найбільш мобільним, науково і технологічно містким видом вітчизняного війська і саме їм буде надаватися пріоритет у розвитку, підготовці, оснащенні та забезпеченні (офіційний сайт Міністерства оборони України http://www.mil.gov.ua). Таким чином, серед видатків Державного бюджету України на оборону видатки на авіаційну техніку будуть одними з найбільших, а особи які управляють такою технікою і надалі будуть нести підвищену відповідальність за порушення правил польотів або підготовки до них, експлуатації повітряного судна, інших літальних апаратів військового призначення.

У даному контексті, а також зважаючи на високу імовірність повернення до застосування авіації у зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях актуальність набуває вдосконалення кримінальної відповідальності за злочин передбачений статтею 416 "Порушення правил польотів або підготовки до них" Кримінального кодексу України, оскільки чинна редакція даної статті не передбачає чіткого та комплексного підходу до визначення кримінальної відповідальності військовослужбовця із врахуванням ступеня заподіяної істотної шкоди.

Окрім цього, надто сувора санкція чинної редакції статті 416 Кримінального кодексу України (позбавлення волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років) не узгоджується з принципом гуманізму - загальновизнаним принципом міжнародного права - на якому, відповідно до частини першої статті 3 Кримінального кодексу України, ґрунтується законодавство України про кримінальну відповідальність.

На відміну від чинної редакції статті 416 Кримінального кодексу України положення Законопроекту, у випадку прийняття його як закону, забезпечать належну гуманізацію закону про кримінальну відповідальність в Україні шляхом встановлення обґрунтованої системи санкцій статті 416 Кримінального кодексу України відповідно до чіткого і зрозумілого критерію ступеня заподіяної істотної шкоди, а також встановлення можливості для військовослужбовця бути звільненим від кримінальної відповідальності за порушення правил польотів або підготовки до них, експлуатації повітряного судна, інших літальних апаратів військового призначення відповідно до статті 45 Кримінального кодексу України (у випадку повного відшкодування завданих ним збитків або усунення ним заподіяної шкоди). Окрім цього, важливо підкреслити, що військовослужбовець не притягається до кримінальної відповідальності за порушення правил польотів або підготовки до них, експлуатації повітряного судна, інших літальних апаратів військового призначення на підставі статті 42 Кримінального кодексу України (у випадку, коли він діяв в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети).

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою Законопроекту є вдосконалення правового регулювання кримінальної відповідальності військовослужбовців за порушення правил польотів або підготовки до них відповідно до статті 416 Кримінального кодексу України.

Завданнями Законопроекту є:

- уточнення диспозиції частини першої статті 416 Кримінального кодексу України відповідно до сучасних реалій;

- встановлення диверсифікованого та обґрунтованого підходу до кримінальної відповідальності військовослужбовців відповідно до статті 416 Кримінального кодексу України із врахуванням ступеня заподіяної істотної шкоди;

- забезпечення належної гуманізації кримінальної відповідальності у контексті гармонізації законодавства України з законодавством країн Європейського Союзу.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом запропоновано уточнити диспозицію частини першої статті 416 Кримінального кодексу України та визначити підвиди літальних апаратів, порушення правил експлуатації яких тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

Законопроектом запропоновано доповнити статтю 416 Кримінального кодексу України частинами другою та третьою з метою диверсифікувати кримінальну відповідальність за порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації військового повітряного судна, інших літальних апаратів військового призначення відповідно до критерію ступеня заподіяної істотної шкоди.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Повітряним кодексом України, постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підготовки і здійснення потенційно небезпечних заходів в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки" від 13 серпня 2014 р. N 548, постановою Кабінету Міністрів України "Про створення об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України" від 19 липня 1999 року N 1281, наказом Міністерства оборони України "Про затвердження Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України" від 06 лютого 2001 року N 36 та іншими підзаконним актами.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту не призведе до зміни показників Державного бюджету України у поточному році.

6. Прогноз соціальних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття на основі Законопроекту відповідного закону забезпечить вдосконалення правового регулювання кримінальної відповідальності військовослужбовців за порушення правил польотів або підготовки до них відповідно до статті 416 Кримінального кодексу України, дозволить встановити більш справедливий та обґрунтований підхід до визначення кримінальної відповідальності за злочини проти встановленого порядку несення військової служби у Повітряних Силах Збройних Сил України, що в свою чергу посприяє вдосконаленню функціонування цього виду Збройних Сил України, а також забезпечить належну гуманізацію кримінальної відповідальності у контексті гармонізації законодавства України з законодавством країн Європейського Союзу.

 

Народні депутати України:

Мамчур Ю. В. (посв. N 070)

Гордєєв А. А. (посв. N 381)

Опрос