Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учреждения реальной реформы судебной ветки власти

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 2932
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо започаткування реальної реформи судової гілки влади"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Однією з ключових передумов для реформування судової системи є забезпечення єдності судової практики.

Завдання забезпечувати єдність судової практики покладене на Верховний Суд України, як найвищу судову установу в системі судів загальної юрисдикції.

Для цього у Верховного Суду є певні закріплені законодавчо інструменти. Однак, як свідчить досвід, їх украй недостатньо, щоб забезпечити однакове застосування норм права всіма судами на всій території України.

Особливістю української судової системи є те, що до повноважень Верховного Суду віднесено лише намагання виправити вже допущені судами помилки. Однак на сьогодні немає жодних механізмів, які б спрямовували судову практику наперед, запобігаючи виникненню можливих помилок при застосуванні норм права, щоб не допустити неоднакового їх застосування.

Законом Верховному Суду надано право розглядати справи у зв'язку з неоднаковим застосуванням судами однієї й тієї ж норми матеріального права у справах із подібними правовідносинами. Правовий висновок Верховного Суду, викладений у його рішенні, прийнятому за результатами розгляду такої справи, є обов'язковим для сторін спору, всіх суддів і всіх органів державної влади.

Однак, такий інструмент не зовсім дієвий, оскільки, як свідчить практика, є випадки, коли висновків Верховного Суду щодо застосування однієї і тієї ж норми права є декілька і суди, обираючи один із них, не вказують підстав, з яких вони його обрали, а також підстав, з яких вони не погодились з іншим висновком Верховного Суду.

Часто суди нижчого рівня взагалі ігнорують, нехтують правовими висновками Верховного Суду.

А тому, на сьогодні постала нагальна необхідність прямо записати в законі, що суди не можуть відходити від правової позиції Верховного Суду, викладеної в його постановах, а також, що однією з підстав оскарження рішення суду є його невідповідність правовій позиції Верховного Суду.

З огляду на викладене, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо започаткування реальної реформи судової гілки влади".

2. Мета та завдання проекту Закону

Законопроект розроблено з метою неухильного забезпечення єдності судової практики, що стане вагомою підґрунтям на шляху реального реформування судової гілки влади.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального Кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закон України "Про судоустрій і статус суддів". Характер змін видно з порівняльної таблиці, що додається. Загальний підхід полягав у внесенні мінімальних текстуальних змін, необхідних для впровадження принципу єдності судової практики та її обов'язковості для судів усіх юрисдикцій. поняття "правова позиція Верховного Суду України".

Пропоновані зміни містять наступні ключові позиції:

- запровадження поняття "правова позиція Верховного Суду України";

- позбавлено суди права відходити від правової позиції Верховного Суду України;

- закріплено обов'язкове використання правової позиції Верховного Суду України, викладеної у його постановах;

- до переліку підстав для оскарження судового рішення включено невідповідність судового рішення правовій позиції Верховного Суду України, викладені у його постановах;

- запроваджено особливу процедуру розгляду Верховним Судом справ, у яких наявні одночасно декілька правових позицій в подібних правовідносинах та прийняття рішень у таких справах;

- передбачено збільшені строки на оскарження до Верховного Суду рішень судів з підстави їх невідповідності правовій позиції Верховного Суду України.

Головна увага зосереджена саме на принциповому використанні судами усіх інстанцій правових позицій Верховного Суду України та формуванні єдиної судової практики.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері виступають: Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний Кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс України про адміністративні правопорушення та Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову та дохідну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо започаткування реальної реформи судової гілки влади" стане вагомим підґрунтям на шляху до формування єдиної судової практики, реформування судової гілки влади, сприятиме підвищенню довіри громадян України до судової системи.

 

Народний депутат України

С. В. Власенко

Опрос