Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов, полученных нерезидентами по долговым обязательствам

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 2931
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів, отриманих нерезидентами за борговими зобов'язаннями"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

З 01.01.2015 доходів нерезидентів у вигляді процентів за державними цінними паперами оподатковується у загальному порядку - за ставкою в розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати.

В той же час, у разі наявності міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, то такі доходи, як правило не оподатковуються.

З метою забезпечення виконання законів України про державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети міст України на відповідні роки в частині їх фінансування за рахунок зовнішніх та внутрішніх джерел, а також залучення суб'єктами господарювання - резидентами України під державні (місцеві) гарантії кредитів (позик) для реалізації інвестиційних та інших проектів розвитку необхідно створення належної законодавчої бази в частині звільнення від оподаткування доходів інвесторів, отриманих від операцій з державними та місцевими цінними паперами та доходів, які виникають за гарантованими державою або відповідною місцевою радою запозиченнями.

Такі правила оподаткування застосовувалися в Україні останні 15 років (як і у більшості країн світу) до прийняття змін до Податкового кодексу України, які вступили в дію з 1 січня 2015 року.

Такі зміни до Податкового кодексу негативно сприйняті інвесторами (кредиторами) України, суттєво впливають на їх рішення щодо купівлі українських цінних паперів, інвестування в економіку України та призводить лише до збільшення вартості таких запозичень.

Юридичні особи - нерезиденти, підлягають в Україні оподаткуванню стосовно доходів з джерелом їх походження з України. До таких доходів податкове законодавство України відносить будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами, у тому числі але не виключно, доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами України.

Особливості оподаткування нерезидентів податком на прибуток підприємств в Україні встановлені пунктом 141.4 статті 141 ПК України. Положення цього пункту відносять до доходів нерезидентів з джерелом походження з України, що підлягають оподаткуванню в Україні, зокрема проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом.

Відповідно до підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 ПК України, доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Це означає, що порядок та ставки оподаткування нерезидентів податком на доходи нерезидентів з джерелом походження з України можуть визначатися виключно відповідно до положень статті 141 ПК України.

Спеціальним порядком сплати податку на доходи нерезидентів, встановленим статтею 141 ПК України, є порядок утримання податку резидентом або постійним представництвом нерезидента, що здійснюють виплату доходу. Стаття 141 ПК України не встановлює жодного іншого порядку оподаткування доходів, отриманих нерезидентами з джерелом їх походження з України.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Метою внесення змін до Податкового кодексу України є необхідність звільнення від оподаткування доходів іноземних інвесторів, отриманих від операцій з державними та місцевими цінними паперами та доходів, які виникають за гарантованими державою або відповідною місцевою радою запозиченнями.

Прийняття законопроекту забезпечить фінансування державного (місцевого) бюджетів за рахунок зовнішніх державних запозичень та залучення суб'єктами господарювання кредитів (позик) під державні (місцеві) гарантії.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Зміни, що пропонується внести до Податкового кодексу України, спрямовані на відновлення правил оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, які застосовувалися в Україні останні 15 років (як і у більшості країн світу).

Пропонується відновити раніше скасовані норми ПКУ, за якими не підлягатимуть оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, продані або розміщені нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

4. Стан нормативно-правової бази

Дана сфера відносин регулюється Податковим кодексом України.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Запровадження норм проекту Закону сприятиме підвищенню зацікавленості іноземних інвесторів до придбання державних цінних паперів на зовнішніх ринках, збільшення інвестування в економіку України. Крім цього, внесення таких змін сприятиме проведенню Україною реструктуризації зовнішніх боргових зобов'язань.

 

Народні депутати України:

Ю. В. Вознюк

О. Ю. Кришин

Н. П. Южаніна

Т. Г. Острікова

Опрос