Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий нотариуса как специального субъекта государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 2929
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень нотаріуса як спеціального суб'єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

З 01 січня 2013 року відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" в Україні запроваджена система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно за принципом "єдиного вікна". Основною її метою є спрощення процедури державної реєстрації прав та максимальне скорочення інстанцій, до яких необхідно звертатися з метою набуття права власності на нерухоме майно. Відомості про речові права на нерухоме майно та їх обтяження вносяться до єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно наразі являє собою професійну юридичну діяльність відповідної посадової особи, яка від імені держави уповноважена на офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Система державної реєстрації речових прав на нерухоме майно була створена з метою запровадження нового якісного рівня надання адміністративних послуг у даній сфері, який відповідав би європейським стандартам. Однак, практика роботи органів Міністерства юстиції, які забезпечують функціонування системи реєстрації призвела до створення низки корупційних перешкод для наших громадян, через що ця сфера вже кілька разів безуспішно реформувалася. Тому Верховною Радою України узагальнюється практика застосування законодавства під час проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, активність депутатів спрямовується на усунення передумов корупційних проявів під час процедури реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Приватний сектор (насамперед малий і середній бізнес) і пересічні громадяни є найменш схильною до солідарності з корупціонерами частиною суспільства, тож раціонально було б надати цим суб'єктам можливість реалізовувати свої права на реєстрацію трансакцій з нерухомістю поза межами державних реєстраційних інституцій.

Одним із шляхів до цього, що, власне, і становить зміст даного законопроекту, є впровадження в правове поле України права нотаріусів здійснювати повноцінне адміністрування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Законодавче наділення нотаріусів повноваженнями - альтернативно до існуючих нині державних реєстраторів, - з вчинення реєстрації фактів та правочинів, значно обмежує сферу зловживань, істотно звужує можливості створення корупційних передумов, а також надає можливість громадянам отримати якісний сервіс у сфері реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Враховуючи викладене, важливою складовою системних дій щодо протидії корупції повинно бути вдосконалення чинного законодавства в частині розширення повноважень нотаріуса як спеціального суб'єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою вдосконалення чинного законодавства в частині розширення повноважень нотаріуса як спеціального суб'єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Завданням законопроекту є створення належних умов для впровадження у правове поле України механізму функціонування нотаріусів як альтернативи державним реєстраторам, з метою унеможливлення або суттєвого зниження рівня бюрократичної залежності громадян від корупційних процедур за участю державних службовців.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", Кримінального кодексу України.

Загальний підхід розробників полягав у внесенні мінімальних текстуальних змін, необхідних для негайного впровадження в законодавство альтернативних до існуючих нині державних інститутів з реєстрації нерухомості, а саме наділення нотаріусів України правом здійснювати від імені держави реєстрацію прав на нерухоме майно в межах їхнього нотаріального округу.

Для цього у Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" до системи органів державної реєстрації включено нотаріусів.

Визначено, що реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об'єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об'єкти та суб'єкти цих прав.

Кримінальним кодексом передбачено відповідальність за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Логіка нашого законопроекту виходить з того, що на сьогодні нотаріуси України (як державні так і приватні) вже мають суттєвий більш як дворічний досвід роботи із Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, уже мають відповідне кадрове та технічне забезпечення для виконання цієї роботи, яке не потребує жодних державних капіталовкладень.

Запропоновані зміни забезпечують максимально широкі можливості для реєстрації прав на нерухоме майно ніж ті, що громадяни мають на даний час.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у цій сфері виступають: Конституція України, Закон України "Про нотаріат", Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття позитивно впливатиме на видаткову та доходну частини державного та місцевих бюджетів. У зв'язку із переходом значної кількості реєстраційних дій до виконання майже семи тисячами нотаріусів України, держава зможе суттєво скоротити власний апарат державних реєстраторів та вивільнити (у зв'язку з цим) значну частину матеріальних ресурсів, які в даний час задіяні в кожному районі та місті України для забезпечення роботи територіальних реєстраційних підрозділів Міністерства юстиції. Не потребує коштів з державного бюджету.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" та Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (щодо розширення повноважень нотаріуса як спеціального суб'єкта державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень)" сприятиме протидії корупції, а також посиленню ефективності та простоти доступу громадян до реєстраційних процедур щодо нерухомого майна.

Також це дозволить напрацювати досвід і масив статистичних й інших даних, що дозволить владі продовжити роботу над створенням цілісної системи приватного інституту реєстраторів в Україні.

 

Народний депутат України

Р. М. Сидорович

Народний депутат України

М. А. Поляков

Народний депутат України

Д. О. Силантьєв

Народний депутат України

Г. Г. Кривошея

Народний депутат України

Ю. М. Македон

Народний депутат України

В. Є. Івченко

Народний депутат України

В. В. Голуб

Народний депутат України

О. С. Сотник

Народний депутат України

С. В. Соболєв

Народний депутат України

В. І. Ар'єв

Народний депутат України

П. П. Сабашук

Опрос