Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рациональном использовании, воспроизводстве, охране животного мира

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 2927
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про раціональне використання, відтворення, охорону тваринного світу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Питання охорони і відтворення природного ресурсу загальнодержавного значення, об'єктів права власності Українського народу, якими відповідно до ст. 5 Закону України "Про тваринний світ" є - об'єкти тваринного світу, які перебувають у стані природної волі і знаходяться в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони сьогодні набувають все більшої актуальності.

Суспільні відносини у сфері охорони, використання та відтворення тваринного світу, перебувають у безперервному та швидкоплинному розвитку. Чинне законодавство України вже значно відстає від розвитку самої галузі, конфліктує у деяких положеннях та не відтворює міжнародних вимог, що регулюють дану сферу. Норми щодо реалізації суспільних відносин щодо тваринного світу, не відповідають принципам прозорості, простоти та ефективності, державної політики та базовим законодавчим актам України у зазначених сферах суспільних відносин, а також стандартам і нормам міжнародного співтовариства.

Чинний Закон України "Про мисливське господарство та полювання" недостатньо забезпечує державний контроль за діяльністю мисливських господарств та процесом полювання, раціонального використання та відтворення мисливської фауни. Діюче законодавство України, що регулює суспільні відносини у сфері мисливського господарства та полювання не стимулює до добросовісного поводження із об'єктами тваринного світу, призводить до поширення браконьєрства. Контроль у сфері полюванням з боку держави зараз є мінімальним, значна більшість мисливських господарств знаходяться у поганому стані, що є фактом відсутності належного інвестування у галузь мисливського господарства. Деякі норми не можуть бути імплементовані, оскільки відсутній механізм їх втілення. Наприклад, введена з 1 січня 2015 року плата за користування мисливськими угіддями до цього часу не справляться, оскільки не визначено ні розмірів, ні способу внесення платежів.

Чинний Закон України "Про мисливське господарство та полювання" недостатньо забезпечує безпеку людей під час полювання.

У зв'язку з тим, що за статистикою в останні роки кількість вчинених правопорушень та злочинів у сфері мисливського господарства та полювання, а також матеріальної шкоди за такими діяннями, значно збільшилася порівняно з попередніми роками, необхідно збільшити відповідальність та санкції за правопорушення і злочини у вказаній сфері, що призведе до збереження тваринного світу України.

На даний час механізм регулювання здійснення раціонального використання, відтворення і охорони тваринного світу не відповідає сучасним вимогам щодо його гнучкості та ефективності, державним пріоритетам та базовим законодавчим актам України у галузі охорони та використання тваринного світу і мисливських тварин, а також стандартам, нормам міжнародних актів законодавства, ратифікованих Верховною Радою України. Вирішення цих проблемних питань набуває особливої актуальності задля адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що є пріоритетною складовою процесу інтеграції України до ЄС.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту Закону України "Про раціональне використання, відтворення, охорону тваринного світу" (далі - законопроект) є удосконалення положень законодавчих актів, пов'язаних з раціональним використанням, відтворенням і охороною тваринного світу, з веденням в Україні мисливського господарства та проведенням полювання, забезпечення їх взаємоузгодження, а також приведення положень у відповідність до законодавчих актів України, сучасних методів підходу до використання тваринного світу, а також до відповідних норм та концептуальних підходів, що визначені актами законодавства ЄС.

Досягти поставленої мети пропонується, зокрема, шляхом: поліпшення умов використання тваринного світу при веденні мисливського господарства та полюванні; забезпечення належної реалізації прав осіб, що здійснюють полювання та мисливське господарство; вдосконалення норм щодо способів, засобів та видів полювання, заборон в сфері мисливського господарства та полювання, а також посилення санкцій і відповідальності за правопорушення та злочини у сфері мисливського господарства та полювання;упорядкування з метою дерегуляції повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині надання у користування мисливських угідь, стимулювання користувачів мисливських угідь на належне ведення мисливського господарства, на охорону, збереження та відтворення об'єктів тваринного світу.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Проект Закону передбачає удосконалення законодавства у сфері охорони і відтворення об'єктів тваринного світу. Положення законопроекту спрямовуються на стимулювання збільшення чисельності тварин та розширення ареалу їх розповсюдження, полегшення ведення бізнесу у галузі користування об'єктами природного світу захисту економічних інтересів користувачів мисливських угідь, встановлення чітких та прозорих правил організації мисливських господарств, визначення повноважень органів влади у цій сфері, деякі повноваження центральних органів влади передаються до місцевих органів влади, містяться положення щодо посилення боротьби з браконьєрством, забезпечення безпечності користування об'єктами тваринного світу, вводяться нові поняття.

4. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, закони України "Про мисливське господарство та полювання", "Про тваринний світ", "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про захист тварин від жорстокого поводження", інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме збереженню об'єктів тваринного світу України, боротьбі з браконьєрством, збільшенню чисельності тварин та розширенню ареалу їх розповсюдження, захисту економічних інтересів користувачів мисливських угідь, попередженню та протидії правопорушень і злочинів у сфері мисливського господарства та полювання, розвитку мисливської галузі в Україні та приведення законодавства України до норм міжнародного екологічного права. Реалізація Закону не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, відповідає інтересам держави у сфері раціонального використання, відтворення та охорони тваринного світу.

 

Народні депутати України:

Тригубенко С. М.

Яніцький В. П.

Абдуллін О. Р.

Рибак І. П.

Петренко О. М.

Присяжнюк О. А.

Рибалка С. В.

Скуратовський С. І.

Ленський О. О.

Опрос