Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно удостоверения доверенности на право участия и голосования на общих собраниях кредитных союзов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.05.2015 № 2923
Дата рассмотрения: 21.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах кредитних спілок"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, мають повну цивільну дієздатність. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.

Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.

Довіреності членів кредитної спілки можуть бути видані виключно членам такої кредитної спілки.

В період між загальними зборами інтереси членів кредитної спілки представляє спостережна рада кредитної спілки, яка є органом управління. Така спостережна рада обирається загальними зборами членів кредитної спілки та підзвітна їм, члени спостережної ради працюють на громадських засадах.

Відповідно до частини п'ятої статті 245 Цивільного кодексу України довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.

На даний час Законом України "Про кредитні спілки" порядок посвідчення довіреностей членів кредитних спілок на право участі та голосування на загальних зборах не встановлений.

Законопроект передбачає врегулювання цієї проблеми та пропонує надати право посвідчувати довіреності на право участі та голосування на загальних зборах кредитної спілки голові спостережної ради кредитної спілки, як особі яка обирається загальними зборами членів кредитної спілки та їм підзвітна.

Прийняття законопроекту дозволить упорядкувати питання порядку засвідчення довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах кредитної спілки, виданих фізичними особами-членами такої кредитної спілки, не обтяжуючи членів кредитної спілки, серед яких основну частину складають незахищені верстви населення, додатковими витратами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою, яку планується досягти з прийняттям законопроекту є визначення на законодавчому рівні порядку посвідчення довіреності на право участі у загальних зборах кредитної спілки без додаткових витрат фізичних осіб - членів кредитної спілки.

Законопроектом пропонується надати право такого посвідчення голові спостережної ради кредитної спілки, який підзвітний загальним зборам кредитної спілки - вищого органу управління.

3. Правові аспекти

У відповідній сфері суспільних відносин діють: Конституція України, Цивільний кодекс України, Закон України "Про кредитні спілки".

Законопроект передбачає внесення зміни до статті 14 Закону України "Про кредитні спілки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових фінансових витрат державного бюджету.

5. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень дискримінаційного характеру.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не відноситься до регуляторних актів.

9. Вплив реалізації акта на ринок праці

Прийняття акта не впливає на ринок праці.

10. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити належне представництво членів кредитної спілки - фізичних осіб на загальних зборах кредитної спілки без додаткових для них витрат.

 

Народний депутат України

О. В. Лаврик

Опрос