Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дополнительных гарантий социальной защиты детей-инвалидов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.05.2015 № 2912
Дата рассмотрения: 20.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Законом України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" держава взяла на себе обов'язок забезпечувати соціальний захист дітей-інвалідів. Відповідно до статті 1 цього Закону дитиною-інвалідом є особа віком до 18 років (повноліття) зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності.

Верховною Радою України було прийнято Закон України від 21 квітня 2015 року N 339-VIII "Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо посилення захисту прав дітей-інвалідів", згідно з яким було надано відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебуває дитина-інвалід підгрупи А першої групи віком до 18 років.

Поряд з цим слід звернути увагу, що згідно зі статтею 7 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" особам у віці до 18 років лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів встановлюється категорія "дитина-інвалід", а особам з виключно високою мірою втрати здоров'я та з надзвичайною залежністю від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і які фактично не здатні до самообслуговування, - категорія "дитина-інвалід" підгрупи А. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. N 917 з метою встановлення ступеня обмеження життєдіяльності під час взаємодії із зовнішнім середовищем та встановлення інвалідності неповнолітніх дітей проводиться медико-соціальна експертиза. Класифікація, що використовується комісією під час проведення медико-соціальної експертизи дітей, визначає основні види порушень функцій організму дитини, зумовлені захворюваннями, травмами (їх наслідками) та/або вродженими вадами, і ступінь їх вираження (I ступінь - незначні порушення; II ступінь - помірні порушення; III ступінь - виражені порушення; IV ступінь - значно виражені порушення). Під час комплексної оцінки різних показників (здатність до самообслуговування, до самостійного пересування, до орієнтації, до спілкування, здатність контролювати свою поведінку, здатність до навчання, до трудової діяльності), що характеризують рівень обмеження основних категорій життєдіяльності, встановлюється ступінь їх вираження.

Таким чином, категорією "дитина-інвалід" охоплюються особи, які мають такі функціональні порушення організму та обмеження життєдіяльності, що є підставою після досягнення такими дітьми 18 років для встановлення їм I групи інвалідності підгрупи Б або II групи інвалідності.

З огляду на викладене, на увагу заслуговує той факт, що до підгрупи Б першої групи інвалідності належать особи з високою мірою втрати здоров'я, значною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціально-побутових функцій і які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування (стаття 7 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні").

Окрім того, особи II групи інвалідності мають стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи. Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що виражається в одному або кількох наступних обмеженнях життєдіяльності: здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб; здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб; нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома; здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб; здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб; здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1317 "Питання медико-соціальної експертизи").

Таким чином, інваліди I групи підгрупи Б та II групи мають виражені обмеження життєдіяльності, що вимагає створення їм відповідних умов для забезпечення компенсації їхніх фізичних дефектів чи порушених функцій організму, а також допомоги інших осіб.

З огляду на викладене вище, під час проведення мобілізації, в особливий період, існує необхідність урегулювання на законодавчому рівні таких питань:

надання батькам з числа військовозобов'язаних, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму II - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії I - IV ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або неповнолітня дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, право вибору: скористатися відстрочкою від мобілізації, або бути мобілізованим у разі їх згоди та проходити військову службу за місцем проживання;

надання батькам з числа військовослужбовців, що на сьогоднішній день призвані по мобілізації у Збройні Сили України та інші військові формування, та на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму II - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії I - IV ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або неповнолітня дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, право вибору: скористатися правом на звільнення з військової служби, або продовжувати військову службу, якщо вони виявили таке бажання.

2. Мета проекту Закону і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є створення додаткових гарантій соціального захисту для неповнолітніх дітей-інвалідів, які мають будь-які види порушень функцій організму II - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії I - IV ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, шляхом:

надання батькам таких дітей, які є військовозобов'язаними, права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, або можливості за їх бажанням проходити військову службу за місцем проживання;

надання батькам таких дітей, які на даний час призвані по мобілізації у Збройні Сили України та інші військові формування, права на звільнення з військової служби.

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається внесення відповідних змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу".

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом Закону передбачається:

1) внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та передбачити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму II - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії I - IV ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або неповнолітня дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим змінами передбачається, що такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди, та проходити службу за місцем проживання.

2) внести зміни до статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та передбачити, що з військової служби звільняються чоловіки (жінки) - військовослужбовці, якщо на їх утриманні перебуває неповнолітня дитина-інвалід, яка має будь-які види порушень функцій організму II - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії I - IV ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або неповнолітня дитина-інвалід, яка має функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Разом з тим змінами передбачається, що такі особи можуть продовжувати військову службу, коли вони виявили бажання.

Крім того, пропонується уточнити зміст абзацу четвертого статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передбачивши, що не лише чоловіки, але й жінки з числа військовозобов'язаних, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, мають право на відстрочку від призову під час мобілізації. Ця пропозиція кореспондується з чинною нормою абзацу п'ятого пункту "ґ" частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", якою передбачено, що наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років є підставою для його звільнення з військової служби під час особливого періоду.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону про внесення змін до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо додаткових гарантій соціального захисту дітей-інвалідів не потребує додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання у даній сфері здійснюється відповідно до законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов'язок і військову службу"

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття Закону

Проект Закону сприятиме удосконаленню процедури проведення мобілізації та проходження військової служби з точки зору захисту інтересів неповнолітніх дітей-інвалідів, які мають будь-які види порушень функцій організму II - IV ступеня їх вираження та обмеження життєдіяльності будь-якої категорії I - IV ступеня їх вираження відповідно до критеріїв встановлення інвалідності дітям, затверджених Кабінетом Міністрів України, або функціональні порушення в організмі та обмеження життєдіяльності, що відповідають критеріям для встановлення I чи II групи інвалідності для повнолітньої особи згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

Народні депутати України:

Луценко І. С.

Березюк О. Р.

Данченко О. І.

Семенуха Р. С.

Опрос