Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 27 Закона Украины "Об образовании" (относительно выдачи документов об образовании)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.05.2015 № 2911
Дата рассмотрения: 20.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 27 Закону України "Про освіту" (щодо видачі документів про освіту)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до статті 27 Закону України "Про освіту" пропонується доповнити статтю 27 Закону України "Про освіту" новою частиною та визначити, що виготовлення і видача відповідного документа про освіту встановленого зразка здійснюється без надання згоди фізичної особи на обробку її персональних даних.

Статтею 53 Конституції України встановлено, що кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Необхідність прийняття проекту акта обґрунтовується тим, що відповідно до статті 9 Закону України "Про вищу освіту", частини п'ятої статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" та статті 16 Закону України "Про професійно-технічну освіту" випускникам навчальних закладів видається відповідний документ про освіту, опис зразка якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Так, випускнику загальноосвітнього навчального закладу II і III ступенів видається атестат про освіту, випускнику професійно-технічного навчального закладу, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", видається диплом, випускнику професійно-технічного навчального закладу, який здобув повну загальну середню освіту, видається атестат, випускнику вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації видається диплом.

Таким чином, вищезазначені навчальні заклади зобов'язані видати випускникам цих закладів документи про освіту, які містять персональні дані випускників.

При цьому слід зазначити, що відповідно до статті 272 Цивільного кодексу України в інтересах малолітніх, неповнолітніх, а також повнолітніх фізичних осіб, які за віком або за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої особисті немайнові права, їхні права здійснюють батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники.

Таким чином, зазначені випускники навчальних закладів не наділені правом надавати згоду на обробку їх персональних даних, водночас батьки, усиновлювачі, опікуни та піклувальники не завжди надають згоду на обробку персональних даних щодо своїх дітей, усиновлених та осіб, щодо яких оформлена опіка або піклування, при видачі документів про освіту, у зв'язку з відсутністю (знаходяться на заробітках) або у зв'язку з релігійними переконаннями, що унеможливлює завершення процесу навчання та порушує конституційне право на освіту, встановлене статтею 53 Конституції України, відповідно до якої кожен має право на освіту, при цьому повна загальна середня освіта є обов'язковою, а держава забезпечує, зокрема, доступність повної загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

При цьому слід зазначити, що згідно з частиною п'ятою статті 6 Закону України "Про захист персональних даних" обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством. Разом з тим, відповідно до частини шостої статті 6 Закону України "Про захист персональних даних" не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Також статтею 14 Закону України "Про захист персональних даних" встановлено, що поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ураховуючи вимоги вищезазначених законодавчих актів, для забезпечення дотримання конституційного права випускників навчальних закладів на освіту вважаємо за доцільне внести зміни до Закону України "Про освіту", доповнивши статтю 27 цього Закону новою частиною, в якій на законодавчому рівні визначити виключний випадок обробки даних про фізичну особу без її згоди в інтересах прав дитини.

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статті 27 Закону України "Про освіту" надасть можливість на законодавчому рівні врегулювати питання обробки персональних даних під час виготовлення та видачі документів про освіту, забезпечить дотримання конституційного права громадян на освіту та здійснення навчально-виховного процесу відповідно до вимог законодавства про освіту та захист персональних даних.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою розроблення проекту акта є внесення зміни до Закону України "Про освіту" шляхом доповнення статті 27 Закону України "Про освіту" новою частиною, якою визначається, що виготовлення та видача відповідного документа про освіту встановленого зразка здійснюється без надання згоди фізичної особи на обробку її персональних даних, що, у свою чергу, надасть можливість на законодавчому рівні врегулювати питання обробки персональних даних під час виготовлення та видачі документів про освіту з метою забезпечення конституційного права громадян на освіту та дотримання вимог, встановлених Законом України "Про захист персональних даних".

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 27 Закону України "Про освіту" урегулює порядок обробки персональних даних під час виготовлення та видачі документів про освіту, надасть можливість реалізувати конституційне право громадян на освіту, ліквідувати прогалини і протиріччя в законодавстві у сфері освіти та здійснювати навчально-виховний процес відповідно до вимог законодавства про освіту та захист персональних даних.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Нормативно-правовими актами, які діють у зазначеній сфері суспільних відносин є: Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про захист персональних даних", Указ Президента України від 30 вересня 2010 року N 926 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", від 13 липня 2011 р. N 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти".

Реалізація законопроекту не потребуватиме внесення змін до спеціальних законів України у сфері освіти, оскільки відповідна зміна вноситься у Закон України "Про освіту". Положення даного законопроекту не потребують внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту після його прийняття та набрання чинності не потребує виділення додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до статті 27 Закону України "Про освіту" надасть можливість на законодавчому рівні врегулювати питання обробки персональних даних під час виготовлення та видачі документів про освіту, забезпечить дотримання конституційного права громадян на освіту та здійснення навчально-виховного процесу відповідно до вимог законодавства про освіту та захист персональних даних.

 

Народний депутат України

Ю. Р. Мірошниченко (N 404)

Опрос