Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно имплементации положений некоторых директив ЕС в сфере оценки воздействия на окружающую природную среду)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.05.2015 № 2910
Дата рассмотрения: 20.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України (щодо імплементації положень деяких директив ЄС у сфері оцінки впливу на навколишнє природне середовище)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Україною у 1999 році ратифіковано Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (далі - Конвенція Еспо) (Закон N 534-XIV від 19.03.1999). Пунктом 7 Рішення IV/2 Наради Сторін Конвенції Еспо, яка відбулася в м. Бухарест (Румунія) 19 - 21 травня 2008 року було констатовано порушення Україною вимог статей 2 - 6 Конвенції Еспо. Однією з причин прийняття такого рішення була відсутність належного порядку оцінки впливу на навколишнє середовище, яка б забезпечувала можливість громадськості брати участь у прийнятті рішень, які можуть мати негативний вплив на довкілля. Створити таку процедуру кожну Сторону цієї Конвенції зобов'язує положення ч. 2 ст. 2 Конвенції Еспо.

Пунктом 12 Рішення IV/2 Наради Сторін Конвенції Еспо Україну зобов'язано подати до Комітету з дотримання стратегію, яка б містила заходи та графік їх реалізації з метою забезпечення дотримання вимог цієї Конвенції.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 9-р затверджено План дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11 - 12 рішення IV/2 Сторін Конвенції Еспо (далі - План дій), яким і було передбачено здійснення заходів, спрямованих на створення процедури участі громадськості у процесі прийняття екологічно значимих рішень. Пунктом 1 Плану дій передбачено розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті". Саме з метою виконання цього заходу і розроблено цей проект.

17.02.2011 року прийнято Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності". Цим Законом було істотно змінено процес оцінки впливу проектів на стан навколишнього середовища, в тому числі і порядок участі громадськості у прийнятті рішень, які можуть мати значний негативний екологічний вплив. Низка положень цього закону робить неможливим виконання положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі - Орхуська конвенція) та Конвенції Еспо. Зокрема, чинний Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" не містить правових процедур, які б дозволяли належним чином враховувати думку громадськості; проведення процедури щодо участі громадськості покладено на змовника; орган охорони навколишнього природного середовища не бере жодної участі у процедурі оцінки впливу на навколишнє середовище тощо.

Всі ці зміни відбуваються на тлі Рішення IV/9h Наради Сторін Орхуської конвенції, пунктом 6 якого висловлено попередження уряду України, а згідно з пунктом 9 цього рішення на наступній нараді сторін цієї Конвенції буде розглянуто питання про обмеження України в правах та привілеях, які випливають з Орхуської конвенції.

Процедура участі громадськості як в процесі ОВНС так і при прийнятті планів і програм, які можуть мати вплив на довкілля згідно зазначених конвенцій та законодавства ЄС потребує суттєвого вдосконалення.

Законодавство ЄС забезпечує впровадження положень Орхуської та Еспо конвенцій на високому рівні.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття цього акта є усунення недоліків процедури участі громадськості, в тому числі зумовлених прийняттям Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", зокрема, створення дієвої процедури участі громадськості, створення повноцінного остаточного рішення, введення органу екології та природних ресурсів до процедури участі громадськості шляхом адаптації українського законодавства до законодавства ЄС.

3. Загальна характеристика та основі положення акта

Законопроект спрямовано на створення правової процедури здійснення оцінки впливу на навколишнє середовище. Її створення необхідне для забезпечення виконання положень Конвенції Еспо та Орхуської конвенції.

Зокрема, передбачено процедуру подання та розгляду заяви про наміри здійснювати діяльність, яка може спричиняти чи спричиняє негативний вплив на життя і здоров'я людини чи стан довкілля; передбачено процедуру визначення видів діяльності, щодо яких буде проводитися процедура оцінки впливів на навколишнє середовище; встановлено вимоги до обговорення завдання на проведення оцінки впливів на навколишнє середовище; врегульовано порядок проведення громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище; регламентуються питання прийняття остаточного рішення в результаті проведення процедури оцінки впливів на навколишнє середовище.

Законопроектом, крім загальних питань оцінки впливів на навколишнє середовище, передбачено також процедури, які спеціально спрямовані на забезпечення реалізації положень Конвенції Еспо. Ним передбачено прийняття остаточного рішення за процедурою оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище Спільною нарадою з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище; передбачено право органу, відповідального за реалізацію положень Конвенції Еспо в Україні, зупиняти дозвільні процедури до закінчення проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище тощо.

Законопроект забезпечує адаптацію українського законодавства до України в сфері доступу до інформації згідно Директиві 2003/4/ЄС щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища, у т. ч. питання доступу до дозвільних документів та звітів з оцінки впливу на навколишнє середовище та з оцінки ризику шляхом експертизи проектів будівництва, в системі оцінки впливу проектів на навколишнє середовище. Також положення законопроекту забезпечує врегулювання елементів, визначених у Директиві 85/337/EEC щодо транскордонного впливу об'єктів будівництва.

4. Стан нормативно-правової бази

Запропонованим проектом Закону України передбачено внести зміни до таких законів України:

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

Закон України "Про екологічну експертизу";

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

Закон України "Про природно-заповідний фонд України".

У цій сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти: Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України "Про екологічну експертизу", Закон України "Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті" та низка нормативно-правових документів різного рівня, спрямованих на реалізацію положень зазначених законів України, в частині врегулювання питань, пов'язаних з оцінкою транскордонного впливу на навколишнє середовище, зокрема:

постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2008 N 295 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 N 9-р "Про затвердження плану дій (стратегії) щодо виконання пунктів 11 - 12 рішення IV/2 Сторін Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті");

державні будівельні норми "Склад і зміст матеріалів ОВНС при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд" А.2.2-1-2003 (затверджені наказом Мінрегіонбуду від 15.12.2003 N 214).

Реалізація положень зазначеного Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень зазначеного Закону не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету, так як згідно наказу Мінприроди України N 499 від 30.11.2011 р. "Про затвердження Переліку адміністративних безоплатних послуг, що надаються Міністерством екології та природних ресурсів України", висновки державної екологічної експертизи готуються безкоштовно.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Оскільки змін потребує процедура участі громадськості, це питання не може бути вирішено ринковими методами або за рахунок діючих нормативно-правових актів.

Прийняття пропонованого проекту Закону України не призведе до збільшення витрат на реалізацію проектів щодо об'єктів підвищеної екологічної безпеки. Окрім того, внесення запропонованих змін дозволить уникати втрат від необхідності зупинки вже побудованих об'єктів, з метою забезпечення належної участі у них громадськості.

Прийняття пропонованого проекту дозволить створити належну процедуру участі громадськості при оцінці проектів об'єктів, які можуть мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля. Це своєю чергою дозволить уникнути міжнародних санкцій та порушень Україною своїх міжнародно-правових зобов'язань.

Прийняття зазначеного законопроекту дасть можливість запровадити в державі більш дієві механізми оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище та додатковий потенціал підвищення рівня екологічної безпеки в державі.

Також прийняття законопроекту забезпечить адаптацію українського законодавства до вимог Директиви 2003/4/ЄС щодо свободи доступу до інформації відносно стану навколишнього середовища та Директиви 85/337/EEC щодо транскордонного впливу об'єктів будівництва.

 

Народні депутати України:

Дирів А. Б.

Дзюблик П. В.

Рибак І. П.

Шлемко Д. В.

Опрос