Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления охраны природных территорий)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.05.2015 № 2889
Дата рассмотрения: 01.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення охорони природних територій)"

1. Необхідність прийняття даного законопроекту.

Шкідливий вплив санітарних і інших рубок на рідкісні види тварин і рослин давно вже доведений українськими й закордонними екологами. При проведенні санітарних (самих небезпечних для біорізноманіття) і інших рубок знищуються місця існування й виведення потомства (дупла) багатьох видів тварин (насамперед кажанів, дятлів, синиць, сов, сонь, багатьох видів комах). Після рубок догляду густота населення птахів і їх видовий склад зменшується приблизно в 2 рази, а від санітарних рубок гинуть взагалі практично всі гнізда птахів. Під час рубок знищуються місця проживання таких рідкісних видів як сірий журавель, пугач, глушець, орябок, тетерук. Санітарні й інші рубки знищують місця залягання ведмедя в зимову сплячку, рубки взимку турбують ведмедів у барлогах, що сприяє високій смертності молодняку. Знищення рубками дуплястих дерев позбавляє місць проживання соні садової, лісового кота, а також білок і куниць. За даними Червоної книги України від рубок лісу страждає 122 червонокнижних види (89 видів фауни й 33 види флори), а також 119 видів тварин, занесених у Список 2 Бернської конвенції, 1 вид - орлан-білохвіст, охоронюваний Конвенцією про охорону мігруючих видів тварин, 17 видів кажанів, охоронюваних Угодою про охорону кажанів у Європі.

Бернська конвенція (ст. 6), забороняє усі форми навмисного вилову й утримування й навмисного вбивства, а також знищення місць проживання тварин. Це стосується всіх 119 видів тварин, внесених у Список 2 даної Конвенції, які страждають у тому разі і від рубок лісу. Така ж норма, яка забороняє вбивство кажанів без дозволу, записана в п. 1 ст. 3 Угоди про охорону кажанів. Обидва документа вимагають від країн-учасниць прийняти відповідні й необхідні законодавчі й адміністративні заходи для забезпечення спеціальної охорони видів, охоронюваних Бернською конвенцією (ст. 6) і Угодою про охорону кажанів (ст. 4). У першу чергу це стосується заборони різних рубок лісу, у результаті яких гинуть найрідкісніші тварини, а також їх місця проживання, відпочинку й розмноження. Особливо неприпустимі рубки лісу в природних заповідниках, заповідних зонах біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також в інших об'єктах ПЗФ (заказники, пам'ятники природи, заповідні урочища), одним з головних завдань яких є охорона біорізноманіття, і, у тому разі, рідкісних видів. Разом з тим, по наших приблизних підрахунках, щорічно тільки в лісових заповідниках і національних парках України рубками проходиться біля 13 тис. га, що дорівнює площі такого середнього за розміром національного парку як Вижницький. Ліміти на рубки часто перевищуються - тому площа рубок може бути набагато більше. Скільки рубається в заказниках, регіональних ландшафтних парках і пам'ятниках природи - не відомо.

У результаті заповідники, національні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники й інші об'єкти природно-заповідного фонду не виконують покладеного на них завдання по охороні біорізноманіття. Так, з 138 IBA-територій (територій, важливих для охорони диких птахів) в Україні, 38 територій (28 %) втрачають свою екологічну цінність через різні рубки лісу.

Існують міжнародні природоохоронні конвенції й угоди, прийняті в Європі, і які вже ратифікувала Україна (Конвенція про охорону мігруючих видів тварин, Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Бернська конвенція, Угода про охорону кажанів у Європі), або ті, які будуть діяти в Україні вже найближчим часом (Директива ЄС від 02.04.1979 р. N 74/409/ЄЕС "Про збереження диких птахів" і Директива ЄС від 21.05.1992 р. N 92/43/ЄЕС "Про збереження природних середовищ існування і дикої фауни і флори").

Усі ці шість міжнародних документа вимагають від країн-учасниць узяти під строгу охорону місця проживання, відпочинку, виведення потомства видів тварин, занесених у дані документи. Детально ці вимоги записані в Директиві ЄС "Про охорону диких птахів" (ст. 2, 4, 5), Директиві ЄС "Про охорону природних місць проживання і дикої фауни й флори" (ст. 6, 12, 13), Конвенції про охорону біологічного різноманіття (ст. 8), Бернської конвенції (ст. 6), у Конвенції про охорону мігруючих видів тварин (ст. 3), Угоді про охорону кажанів в Європі (ст. 3). Тому рубки повинні бути строго заборонені перш за все в природних заповідниках і заповідних зонах, і обмежені в інших об'єктах ПЗФ, для чого у відповідні закони України повинні бути внесені відповідні зміни.

У базовому Законі "Про природно-заповідний фонд України" прямі заборони всіх видів рубок не прописані (крім заборони рубок головного користування в зонах регульованої рекреації національних парків). Навпаки, існують різні правові лазівки (ст. 16) для проведення різних видів рубок, насамперед самих небезпечних - санітарних під видом "санітарних заходів" або "виконання відновлювальних робіт" навіть на території природних заповідників. У результаті санітарні рубки або рубки догляду проводяться практично у всіх лісових природних заповідниках (крім Канівського й Станично-Луганської філії Луганського заповідника), а також проводилися, проводяться або заплановані в заповідних зонах ряду національних парків - Шацький, Мезинський, Карпатський, Дермансько-Острозький, Хотинський, Вижницький, Галицький, Сколивські Бескиди, Яворівський.

Цікаво, що зараз рубки лісу в обьектах природно-заповідного фонду - заказниках, пам'ятниках природи, заповідних урочищах, біосферних заповідниках, природних заповідниках, національних природних і регіональних ландшафтних парках (за винятком зон регульованої рекреації) регламентуються не базовим Законом "Про природно-заповідний фонд України", як це повинно бути, а постановами Кабміну України про ведення лісового господарства.

В інших природоохоронних законах - "Про Червону книгу України", "Про рослинний світ" конкретних чітких заборон або обмежень, що стосуються рубок лісу, також немає.

У ст. 85 Лісового кодексу України записано про необхідність "забезпечення охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного й рослинного світу". Однак це побажання носить декларативний характер, тому що діючі Санітарні правила в лісах України, затверджені Кабміном України в 1995 р., вимагають під час проведення санітарних рубок, у тому числі на територіях ПЗФ, рубати сухостійні й дуплясті дерева, які є критично важливими для більшості видів тварин, занесених у Червону книгу України й Бернську конвенцію.

З метою приведення законів України - "Про Червону книгу України", "Про рослинний світ", Лісовий кодекс України, "Про природно-заповідний фонд України", Водний кодекс України до європейського екологічного законодавства, яке зобов'язує українське законодавство узяти під охорону місця існування рідкісних видів тварин і рослин, вносяться доповнення, які обмежують деякі види рубок лісу, а також добування піску, гравію та гальки у водоймах, інші види знищення місць існування рідкісних видів у об'єктах природно-заповідного фонду.

Закон "Про Червону книгу України" протирічить Кодексу України про адміністративні правопорушення, тому що Кодекс має ст. 90, згідно якої накладаються штрафи за погіршення місць існування тварин і рослин із Червоної книги, знищення видів або незаконне вилучення із природного середовища, і у Законі "Про Червону книгу України" такої прямої заборони немає. У зв'язку з цим у даний Закон пропонується додати нову частину у статтю 11.

2. Цілі та завдання законопроекту.

Метою прийняття Закону є приведення у відповідність до норм європейського екологічного законодавства законів України.

Завданнями є захист рідкісних видів тварин і рослин, які охороняються Директивами ЄС і міжнародними конвенціями і угодами.

3. Загальна характеристика та основні положення акта.

Законопроект вносить зміни і приводить у відповідність з вимогами європейського екологічного законодавства наступні закони України: "Про Червону книгу України", "Про природно-заповідний фонд України", Водний кодекс України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Нормативно-правові відносини у сфері охорони тваринного світу регламентуються законами України "Про Червону книгу України", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про природно-заповідний фонд України", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про мисливське господарство та полювання".

Даний законопроект змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття даного Закону не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта.

Прийняття даного Закону буде сприяти приведенню українського законодавства у відповідність до європейського екологічного законодавства, посиленню захисту територій і об'єктів природно-заповідного фонду, посиленню боротьби з браконьєрством.

 

Народний депутат України

О. В. Єднак

Опрос