Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие отношения, связанные с получением документов разрешительного характера

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.05.2015 № 2887
Дата рассмотрения: 18.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством освіти і науки відповідно до пункту 1 параграфа 32 Регламенту Кабінету Міністрів України з урахуванням доручення Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 20 березня 2014 р. N 8603/0/1-14 щодо проведення разом із галузевими міністерствами консультацій з представниками бізнесу, їх об'єднаннями, асоціаціями та профільними комітетами Верховної Ради України щодо податкових ініціатив Мінфіну, а також ініціатив щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні, зменшення регуляторного тиску на суб'єктів господарювання, зменшення кількості документів дозвільного характеру та адміністративних процедур та Законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" від 9 квітня 2014 року N 1193-VII та "Про вищу освіту".

Щодо дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами слід зазначити таке:

- за період з лютого 2006 року (місяць і рік прийняття Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження") по травень 2015 року включно до Міністерства за дозволом на проведення експериментів над тваринами надійшло лише два звернення;

- визначені у статтях 26 та 31 Закону регуляторні заходи як такі в міжнародній практиці як правило не застосовуються, оскільки один орган виконавчої влади не може проконтролювати велику кількість різноманітних наукових, наприклад, медико-біологічних досліджень, що проводяться з експериментальними тваринами в різних установах. Такий контроль буде недієвим, формальним. Крім того, його провадження забюрократизовує процес отримання дозволів на роботу з експериментальними тваринами, буде гальмувати проведення наукової роботи в галузі охорони здоров'я людини, виробництво медичних препаратів. Згідно із світовою практикою контроль за гуманним поводженням з тваринами під час наукових експериментів та навчальної роботи здійснюється громадськістю, а установи, що виробляють, наприклад, біологічні препарати, а також віварії науково-дослідних установ або вищих навчальних закладів сертифікуються за міжнародними стандартами GLP, GMP, які, у тому числі, передбачають і гуманні методи роботи з дослідними тваринами.

Ураховуючи викладене та з урахуванням завдання щодо забезпечення дерегуляції господарської діяльності існує необхідність скасування дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами як такого та покладення відповідальності за належне дотримання Закону установою або закладом, у якому проводяться такі роботи. Крім цього, норму Закону щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, контролю за дотриманням вимог цього Закону під час проведення наукових експериментів, слід замінити нормою щодо складання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності, переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки.

Щодо дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, та скасованого Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру" від 9 квітня 2014 року N 1193-VII дозволу на ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів (ГМО), якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань

Відповідно до статей 8 - 11-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" видача дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, для науково-дослідних цілей до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, повноважень інших центральних органів виконавчої влади не відноситься, натомість, частина третя статті 16 цього Закону містить відсилочну норму, що дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослідних цілей, надається центральними органами виконавчої влади відповідно до їх повноважень, передбачених статтями 8 - 11-2 цього Закону, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що з часу набуття чинності Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (з травня 2007 року) жодних звернень як за дозволом на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань (по квітень 2014 року), так і за дозволом на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, для науково-дослідних цілей (по травень 2015 року включно), до Міністерства не надходило, що підтверджує логічність скасування першого дозволу та ставить питання про доцільність існування другого дозволу.

Ураховуючи викладене та завдання щодо дерегуляції господарської діяльності, існує необхідність скасування дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, та уведення нової норми, відповідно до якої ввезення незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або проведення державних апробацій (випробовувань), супроводжується повідомленням, яке подається центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, в якому, зокрема, зазначаються результати попередньої оцінки ризиків такого ввезення Комісії з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт відповідно до частини четвертої статті 12 цього Закону.

Щодо повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності

Статтею 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" визначено, що центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, забезпечує захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності.

Перелік об'єктів права інтелектуальної власності чітко визначено національним законодавством (стаття 420 Цивільного кодексу України) і цілком відповідає визнаній міжнародній практиці, зокрема, Конвенції, якою заснована Всесвітня організація інтелектуальної власності. У зазначеному переліку, такі об'єкти права інтелектуальної власності, які наведені в статті 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", а саме: "інші види інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності", відсутні.

Ураховуючи викладене, статтю 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" слід виключити.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою виконання завдання, визначеного дорученням Прем'єр-міністра України А. Яценюка від 20 березня 2014 р. N 8603/0/1-14 в частині дерегуляції господарської діяльності в Україні шляхом скасування дозволу на проведення робіт з експериментальними тваринами та дозволу на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, а також з метою уточнення повноважень окремих центральних органів виконавчої влади в галузі поводження з експериментальними тваринами та з ГМО.

Для забезпечення зазначеної мети проектом Закону:

дозвіл на проведення робіт з експериментальними тваринами скасовується, натомість, відповідальність за організацію роботи з експериментальними тваринами та її результати покладається на наукову установу, вищий навчальний заклад, у якому проводяться роботи з експериментальними тваринами з дослідною (науково-дослідною) метою, які включені до переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, що проводять досліди на тваринах, для чого у Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження": у статті 26 - частина третя викладається у новій редакції, частина п'ята редакційно доопрацьовується та уводяться дві нові частини, у статті 31 - абзац другий і четвертий частини першої виключаються, а статях 31 і 31-1 - уводиться нова норма щодо складення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності, переліку наукових установ та вищих навчальних закладів, які проводять досліди на тваринах, у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;

дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей, скасовується, а ввезення незареєстрованих генетично модифікованих організмів, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також проведення їх державних випробувань, та ввезення продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів, для науково-дослідних цілей супроводжуються повідомленням, форма якого та облік яких затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, та яке оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки, для чого до статей 1, 8, 8-1, 16, 18, 19 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" вносяться відповідні зміни;

стаття 8-2 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", якою встановлюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, виключається;

у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", пункти 55 і 148 виключаються.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту Закону є постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. N 630 "Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України".

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Конституція України, Закони України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про вищу освіту", "Про захист тварин від жорстокого поводження", "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на сорти рослин"; постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 922 "Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі".

Реалізація проекту Закону не потребує розроблення нових нормативно-правових актів, внесення змін до чинних та визнання актів такими, що втратили чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових коштів та інших витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

У 2014 році проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів (лист від 11.04.2014 N 31-07120-06-5/8341), Міністерством екології та природних ресурсів (лист від 09.04.2014 N 5/3-8/3863-14), Міністерством аграрної політики та продовольства (лист від 06.10.2014 N 37-18-1-10/14548), Міністерством охорони здоров'я (лист від 03.07.2014 N 14.01-07/16/1439-14-18412), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (лист від 16.06.2014 N 3622-08/19942-03), Державною службою інтелектуальної власності (лист від 15.07.2014 N 1-6/5375). Рішення Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва N 516 від 14.07.2014 р. про погодження проекту Закону. Висновок Мін'юсту від 23 липня 2014 року із зауваженнями щодо невідповідності проекту Закону вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.

Кабінетом Міністрів України проект Закону схвалено і подано в порядку законодавчої ініціативи для розгляду Верховною Радою України (реєстраційний номер N 4558а від 29.08.2014). Відповідно до пункту 1 § 121 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950, проект Закону вважається відкликаним.

У зв'язку з набуттям повноважень новосформованим Кабінетом Міністрів України проект Закону повторно погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною службою інтелектуальної власності та Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Висновок Міністерства юстиції від 19 березня 2015 року із зауваженнями щодо невідповідності проекту Закону вимогам нормопроектувальної техніки та наявності корупціогенних факторів, які враховано.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю. Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону відповідає основним принципам державної регуляторної політики, зокрема:

- доцільності - в Україні існує необхідність здійснення дерегуляції господарської діяльності, шляхом зменшення кількості документів дозвільного характеру;

- ефективності - уведення в дію проекту Закону забезпечить вдосконалення існуючої системи державного регулювання у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та генетично-інженерної діяльності при поводженні з генетично модифікованими організмами;

- збалансованості - проект Закону забезпечує баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави з питань регулювання у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та генетично-інженерної діяльності при поводженні з генетично модифікованими організмами;

- прозорості та врахування громадської думки - проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки.

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру" забезпечить вдосконалення існуючої системи державного регулювання у сфері захисту тварин від жорстокого поводження та генетично-інженерної діяльності при поводженні з генетично модифікованими організмами.

 

Міністр
освіти і науки України

С. Квіт

Опрос