Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 46 Закона Украины "О предупреждении коррупции" (относительно объема декларируемой информации лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.05.2015 № 2879
Дата рассмотрения: 18.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (щодо обсягу декларованої інформації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про запобігання корупції", який мав за мету комплексне реформування системи запобігання корупції у відповідності до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав. Впровадження передбачених Законом механізмів було умовою надання Україні міжнародної допомоги в рамках Угоди про фінансування контракту на проведення заходів з державної розбудови між Урядом України та Європейською Комісією, а відтак реалізація запропонованих Законом механізмів мала здійснюватися за рахунок зазначеної допомоги.

Водночас після прийняття вказаного Закону під час роботи в Україні моніторингової групи Міжнародного валютного фонду експертами було запропоновано вдосконалити його положення шляхом включення до норм Закону вимоги про розкриття інформації щодо бенефіціарних власників та контролерів будь-яких коштів та активів (у визначені FATF).

Пунктом 6 протоколу наради у Прем'єр-міністра України від 30 квітня 2015 року щодо виконання зобов'язань, взятих Українською Стороною згідно з Листом про наміри до Міжнародного валютного фонду від 27 лютого 2015 року, та отримання гарантії США під зобов'язання України, підготовки проектів Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди щодо надання Україні макрофінансової допомоги ЄС та стану виконання попередніх заходів у рамках підготовки спільного з МБРР системного проекту "Друга позика на політику розвитку", вказану пропозицію було підтримано та доручено Міністерству юстиції опрацювати та узгодити з представниками Міжнародного валютного фонду законодавчі зміни стосовно розкриття інформації про кошти та інші активи високо посадовців а також членів їх сімей, як в Україні так і за її межами, бенефіціарними власниками та контролерами яких вони є.

Крім того, необхідність прийняття цього проекту обумовлена можливістю отримання Україною кредитних гарантій Уряду Сполучених Штатів Америки в обсязі 1 млрд. дол. умовою отримання яких було проведення в Україні реформ у сфері подолання корупції, реформування енергосектору, покращення ділового клімату тощо.

Також зазначаємо, що Міністерством юстиції було узгоджено запропоновані у проекті Закону новели з представником Міжнародного валютного фонду.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розроблено для забезпечення виконання пункту 6 протоколу наради у Прем'єр-міністра України від 30 квітня 2015 року та з метою розкриття інформації про кошти та інші активи високопосадовців а також членів їх сімей, як в Україні так і за її межами, бенефіціарними власниками та контролерами яких вони є.

Для досягнення зазначеної мети проектом пропонується внести зміну до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції", якою визначається обсяг інформації, що зазначається в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

3. Правові аспекти

Законодавча та нормативно-правова база в цій сфері складається з:

Конституції України;

Конвенції ООН проти корупції (ратифікована Законом України від 18 жовтня 2006 року N 251-V);

Кримінального кодексу України;

Кодексу України про адміністративні правопорушення;

Закону України "Про запобігання корупції";

Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону не потребує додаткових видатків державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

З огляду на необхідність термінового отримання Україною кредитних гарантій Уряду Сполучених Штатів Америки в обсязі 1 млрд. дол. проект вноситься відповідно до параграфу 552 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація зазначеного Закону не має впливу на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить розкриття інформації про кошти та інші активи високопосадовців та членів їх сімей, як в Україні так і за її межами, бенефіціарними власниками та контролерами яких вони є.

 

Міністр

П. Петренко

Опрос