Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения дополнительных гарантий прав участников уголовного производства на справедливый суд)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.05.2015 № 2871
Дата рассмотрения: 15.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення додаткових гарантій прав учасників кримінального провадження на справедливий суд)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Обов'язком держави Україна, як правової держави, є захист та утвердження прав і свобод людини. Разом з тим, система та стан правосуддя в Україні не дозволяє бути впевненим у дієвості системи захисту та поновленню порушених прав особи.

Корупція, порушення принципу незалежності суду, розбалансованість та неузгодженість окремих правових норм процесуального законодавства України та інших суб'єктивних факторів обумовлюють необхідність комплексного та поетапного вдосконалення правових норм.

Вкрай низький рівень довіри суспільства до суду викликає потребу у підвищенні ефективності функціонування судової системи під час здійснення правосуддя.

Реалізація цих засад можлива через чітку правову регламентацію окремих процесуальних дій та заходів убезпечення від стороннього впливу на судовий процес, виключення можливості незаконного впливу на розгляд справ та створення дієвих механізмів мінімізації корупції та перевищення повноважень учасниками кримінального провадження.

Справедливість та ефективне поновлення порушених прав є невід'ємними складовими правосуддя. Крім цього, незалежність суддів під час здійснення правосуддя є невід'ємною складовою їхнього статусу, гарантована конституційним принципом організації та функціонування судів, а також професійної діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя підкоряються лише закону.

Таким чином, прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення додаткових гарантій прав учасників кримінального провадження на справедливий суд)" пов'язане із необхідністю гарантування державою ефективного захисту прав і свобод людини, утвердження незалежного та справедливого суду.

2. Мета і завдання законопроекту

Проект розроблено з метою приведення у відповідність до вимог Конституції України положень чинного Кримінального процесуального законодавства України, утвердженню верховенства права, належних законодавчих гарантій захисту прав і свобод людини, а також зменшення можливості учасниками кримінального провадження зловживань ході судового розгляду.

Прийняття та реалізація цих заходів дозволить посилити утвердження в суспільстві верховенства права та законності, сприятиме відновленню довіри до суду і суддів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення ефективного захисту прав учасників кримінального провадження, їх права на справедливий суд, а також обов'язкового оприлюднення в судовому процесі процесуальних документів, в тому числі окремої думки судді з відповідними подальшими процесуальними діями учасників процесу щодо реалізації правової позиції судді, котрий не погоджується з судовим рішенням. Розширюються права громадян щодо гарантій рівності перед законом і судом, гласності, відкритості судового процесу, врегулювання питання щодо однобічного судового розгляду справи та його правові наслідки.

Проектом, зокрема, пропонується:

1) Закріплення принципу неупередженості суддів та підпорядкованості їх лише закону:

- імплементація конституційних гарантій незалежного судочинства в процесуальному законі є продовженням поєднання та гармонізації останніх як відправних принципів відправлення правосуддя у кримінальному процесі. Крім цього, в поєднанні з запропонованими змінами щодо особливостей судового розгляду та підстав скасування судових рішень у випадках порушення визначених процесуальним законом принципів кримінального судочинства;

2) врегулювання порядку заявлення відводу/самовідводу в судовому провадженні:

- визначено порядок та суб'єктів вчинення процесуальних дій у випадках заявлення відводу/самовідводу в судовому провадженні та відповідних процесуальних рішень;

3) врегулювання питання незмінності складу суду та заміни вибулого судді з колегії суддів:

- виключення положень щодо можливості залучення до судового розгляду запасного судді усуває певну правову колізію в розумінні положень частини третьої статті 35 цього Кодексу, а також гарантує всебічне дослідження обставин справи відповідно до положень ст. 23 КПК України;.

4) відмова від інституту висунення додаткового обвинувачення:

- отримання відомостей про можливу причетність обвинуваченого до вчинення іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно пов'язане з первісним кримінальним правопорушенням, та їх окремий розгляд неможливий, не повинно бути та не може підставою для порушення процедур визначеної процесуальним законодавством щодо проведення досудового розслідування по кожному конкретному кримінальному проступку, а відтак не повинно порушувати прав сторін та учасників процесу. З огляду на неприпустимість звуження процесуальних прав пропонується виключити право сторони обвинувачення на висунення додаткового обвинувачення під час судового розгляду;

5) додаткового регулювання питання таємниці нарадчої кімнати та гарантій незалежності суддів під час ухвалення судового рішення:

- питання забезпечення незалежності та неупередженості суду під час відправлення судочинства, а також недопустимості будь-якого стороннього впливу на суд під час знаходження в нарадчій кімнаті для ухвалення судового рішення - є одним із ключових питань справедливого та ефективного правосуддя. Неможливість застосування засобів зв'язку суддями дозволить мінімізувати негативні чинники в процесі ухвалення рішення. Додатково встановлюються процесуальні обмеження щодо будь-якого обговорення обставин справи поза межами нарадчої кімнати.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України "Про доступ до судових рішень".

Прийняття проекту не потребує внесення змін до інших нормативно-правових актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація окремих положень цього законопроекту не потребує додаткових видатків із Державного бюджету України, за виключенням тих, які передбачають облаштування нарадчої кімнати спеціальними технічними засобами. Забезпечення його виконання, в разі його прийняття, здійснюватиметься в межах відповідних бюджетних видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття запропонованого проекту матиме наслідком посилення захисту прав та свобод людини, утвердження верховенства права, забезпечення права на справедливий суд, приведення кримінального процесуального закону у відповідність до вимог Конституції України, сприятиме підвищенню неупередженості, законності та справедливості під час відправлення правосуддя.

 

Народний депутат України

І. С. Луценко

Опрос