Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно обеспечения конституционных прав участников уголовного производства при определении и применении мер пресечения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.05.2015 № 2870
Дата рассмотрения: 15.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження при визначені та застосуванні запобіжних заходів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Україна як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава (стаття 1 Конституції України) констатує в статті 3 Основного Закону України, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Як передбачено статтею 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), завданнями кримінального провадження у першу чергу є охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Однак практичне застосування окремих норм в чинній редакції КПК України не лише створює потенційну загрозу правам і свободам людини, гарантованих Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а й призводить до зловживань в частині застосування окремих положень процесуального Закону.

При цьому задекларована концепція рівності сторін (обвинувачення і захисту) не отримала реального наповнення в КПК України. Натомість, обвинувачена особа як і раніше залишилась не стороною, а об'єктом кримінального переслідування.

Загалом, суттєві зауваження викликає низка положень КПК України, а саме тих, які стосуються видів, підстав та особливостей застосування запобіжних заходів та порядку їх виконання.

Окрім вищезгаданого, КПК України містить ряд інших суперечливих положень, що можуть бути використані слідчими та судовими органами для зловживань.

Тому окремі положення Кримінального процесуального кодексу України, які визначають умови та порядок застосування слідчим суддею, судом запобіжних заходів потребують уточнення та доповнення.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Проект розроблено з метою зміцнення демократії та утвердження верховенства права, забезпечення безумовного виконання завдань кримінального провадження, належного захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією України, Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, а також доцільність застосування тих чи інших запобіжних заходів, з огляду на кожну окрему ситуацію, та недопущення будь-яких зловживань з боку правоохоронних органів у ході кримінального провадження.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Проектом, зокрема, пропонується зміни до статей 176, 177, 181, 182, 194 КПК України, які:

- обмежують застосування будь-яких інших запобіжних заходів, окрім як взяття під варту лише до осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини;

- запроваджують інституту підписки про невиїзд та можливість її обрання щодо підозрюваних, обвинувачених у вчиненні злочинів не великої та середньої важкості;

- забезпечують під час домашнього арешту невід'ємне право людини на отримання медичної допомоги, яке гарантується державою та не відноситься до тих прав людини, що можуть бути обмеженим, за виключенням умов воєнного або надзвичайного стану;

- усувають невизначеність в термінології щодо підстав застосування запобіжних заходів.

4. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють зазначене питання, є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України.

Прийняття проекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація окремих положень даного законопроекту не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Очікувані правові та соціально-економічні наслідки прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого проекту матиме наслідком зміцнення демократії та утвердження верховенства права, приведення кримінального процесуального закону у відповідність до європейських стандартів кримінального судочинства з метою охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, визначених Загальною декларацією прав людини ООН, Конвенцією Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод.

 

Народний депутат України

І. С. Луценко

Опрос