Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уплаты судебного сбора

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.05.2015 № 2862
Дата рассмотрения: 15.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Наразі правове регулювання щодо визначення платників, об'єктів та розмірів ставок судового збору, звільнення від сплати судового збору не може вважатись досконалим. Зокрема, відсутній єдиний системний підхід до визначення ставок судового збору, їх зміни та диференціації, внаслідок чого такі ставки істотно різняться, залежно від спеціалізації судів, а також необґрунтовано деталізовані для деяких категорій судових справ, в той час як для інших категорій - визначені у загальному порядку. Поряд із цим, внаслідок численних змін до Закону України "Про судовий збір" коло осіб, звільнених від сплати судового збору, наразі є необґрунтовано широким, в той час як розгляд будь-якої справи судом потребує витрат, незалежно від сплати судового збору. Відповідно, звільнення особи від сплати судового збору зрештою призводить до додаткового навантаження на державний бюджет.

Поряд із цим підпунктом "b" пункту 35 Меморандуму про економічну та фінансову політику (між Україною і Міжнародним валютним фондом) визначено, що для підвищення ефективності цивільного процесу буде ухвалено Закон про вибіркове підвищення судового збору, що матиме на меті забезпечити подвоєння доходів від судового збору в реальному вимірі впродовж 12 місяців.

Для забезпечення зазначеного є необхідність у перегляді підходів у питаннях встановлення соціально та економічно обґрунтованих ставок судового збору для фізичних і юридичних осіб, порядку їх сплати та повернення, а також перегляду переліку об'єктів справляння сплати судового збору та суб'єктів, що звільненні від його сплати.

З метою усунення вказаних протиріч, а також на виконання вказаного зобов'язання за Меморандумом про економічну та фінансову політику було розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є запровадження єдиного підходу до визначення ставок судового збору, встановлення обґрунтованих, та відповідно справедливих ставок судового збору, враховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, зменшення числа осіб, звільнених від сплати судового збору, а також подвоєння надходжень до Державного бюджету України від його сплати, що значно підвищить рівень гарантованої Конституцією України доступності правосуддя шляхом кращого забезпечення здійснення судочинства та функціонування органів судової влади, матеріально-технічного забезпечення судів, та відповідно їх фінансової незалежності.

Так, законопроектом пропонується:

- застосування єдиного підходу до визначення ставок судового збору у всіх судових юрисдикціях, що урівнює суди загальної, господарської та адміністративної юрисдикцій у їх фінансовій доступності для позивачів, а також унеможливлює зловживання сторонами своїми процесуальними правами та попереджуватиме порушення суддями законодавства у питаннях визначення підсудності того чи іншого спору;

- запровадження загальної системи диференціації ставок судового збору всього лише за двома критеріями:

- залежно від виду особи позивача (заявника) - юридичної чи фізичної особи (при цьому, для фізичних осіб встановлюється значно менша ставка судового збору з метою забезпечення доступу до правосуддя);

- за характером спору (майнового чи немайнового), що встановлює єдині та зрозумілі підходи щодо визначення розміру ставок;

- підвищення ставки судового збору при зверненні до кожної вищої судової інстанції, що обумовлюється більшою ресурсною затратністю розгляду справ у судах апеляційної, касаційної інстанції та Верховному Суді України, порівняно з місцевими судами, та відповідає світовій практиці;

- виключення органів державної влади з числа суб'єктів що звільняються від сплати судового збору, що дисциплінуватиме їх у відносинах із судами та унеможливить зловживання ними своїми процесуальними правами, зокрема, у випадках безпідставного звернення до судів та безвідповідального оскарження судових рішень з огляду на саму лише безкоштовність звернення до суду.

Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається набрання ним чинності з 01 січня 2016 року з метою дотримання вимог бюджетного законодавства.

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами, що діють у цій сфері, є: Цивільний процесуальний кодекс України; Кодекс адміністративного судочинства України; Господарський процесуальний кодекс України, Закон України "Про судовий збір".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансово-економічне обґрунтування, надане Державною судовою адміністрацією підтверджує подвоєння надходження від сплати судового збору у разі прийняття проекту у представленій редакції

Фінансово-економічне обґрунтування додається.

5. Позиція заінтересованих органів

Верховним Судом України до законопроекту висловлено зауваження, які не враховано.

Вищим адміністративним судом України, Вищим господарським судом України, Державною судовою адміністрацією України до законопроекту висловлено зауваження, які враховано частково.

Законопроект відповідно до вимог § 39 Регламенту Кабінету Міністрів погоджено без зауважень Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Положення законопроекту не містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Зазначений законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Положення законопроекту були обговоренні з представниками судової влади, органів державної влади та громадськості. За результатами обговорення законопроект було доопрацьовано, у тому числі з урахуванням пропозицій громадськості, зокрема, в частині щодо зменшення ставок судового збору для фізичних осіб від запропонованих раніше.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація законопроекту не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття даного законопроекту має забезпечити кращий доступ до правосуддя, а також збільшити надходження до Державного бюджету України від сплати судового збору за новими ставками, що створить передумови для покращення матеріально-технічного забезпечення судів, та відповідно їх фінансової незалежності.

 

Міністр юстиції України

П. Петренко

Опрос