Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" (относительно просветительства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.05.2015 № 2857
Дата рассмотрения: 15.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про культуру"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" розроблений з метою законодавчого врегулювання діяльності у сфері просвітництва, що має на меті задоволення індивідуальних та колективних потреб у пізнанні (Всесвіту, суспільства, культурних та духовних цінностей, міжособисних та міжсуспільних взаємин тощо), зміст якого у значній мірі перебуває поза формалізованих вимог стандартів освіти або ж вимог до професійного рівня за конкретними посадами (роботами).

Шляхом посилання на задоволення саме духовних потреб громадян пропонується доповнити нині нормативно визначений перелік напрямів пізнання у галузі культури (культурні, інформаційні та дозвіллєві потреби громадян) терміном "просвітництво" з метою приведення його у відповідність до суспільної практики.

Просвітництво як галузь пізнання та відповідна господарська діяльність здійснюється у відповідних організаційно-правових формах, має власний правовий простір на перетині (взаємозв'язку) норм законодавства про культуру, освіту, інформацію, цивільного, податкового законодавства тощо.

В Україні історично формою поширення знань понад формальний мінімум та поза державних та комунальних (інших відповідних їм організаційно-правових форм навчання), у тому числі у приватних закладах і шляхом безпосереднього поширення вчень та знань, виступало просвітництво, у тому числі у формі однойменного руху "Просвіта".

2. Цілі і завдання законопроекту

Основною метою законопроекту є термінологічне визначення суспільної діяльності у формі просвітництва, а також доповнення духовним спрямуванням напрямків суспільного пізнання у галузі культури. Крім того, передбачається гармонізація національного законодавства до рекомендацій Загальної декларації прав людини, затвердженої резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 217A(III) від 10 грудня 1948 року, щодо визначення завдання для кожної людини і для кожного органу суспільства шляхом просвіти та освіти сприяти повазі оголошених Декларацією прав і свобод (абзац дев'ятий Преамбули).

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроект спрямований на задоволення індивідуальних та колективних потреб у пізнанні (Всесвіту, суспільства, культурних та духовних цінностей, міжособисних та міжсуспільних взаємин тощо) та визначення духовної компоненти у задоволенні духовних потреб пізнання.

У даний час діяльність з основними ознаками просвітництва здійснюється у відповідних організаційно-правових формах під терміном "освітня діяльність у галузі культури".

Законопроектом передбачається внесення змін до статей 1, 2 та 6 Закону України "Про культуру".

4. Місце законопроекту в системі законодавства

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є: Конституція України та Закон України "Про культуру".

Реалізація положень даного законопроекту у зв'язку з його прийняттям не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту після його прийняття не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту дозволить спростити організацію заходів просвітництва, що сприятиме реалізації прав громадян на задоволення інтелектуальних та духовних потреб у пізнанні національно-культурної спадщини, забезпечить сприятливі умови для формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі духовного потенціалу народу.

 

Народний депутат України

Ю. Р. Мірошниченко

Опрос