Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 20 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно согласования положений части второй этой статьи

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.05.2015 № 2855
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо узгодження положень частини другої цієї статті"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Закон України "Про судоустрій і статус суддів" визначає основні засади організації та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Прийняття Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", яким було викладено у новій редакції Закон України "Про судоустрій і статус суддів" стало черговим етапом здійснення судово-правової реформи в Україні.

У той же час існує ряд положень цього Закону, удосконалення яких узгоджуватиме їх реалізацію у повному обсязі.

Згідно з положеннями частин першої та другої статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12.02.2015 року N 192-VIII, адміністративними посадами в суді вважаються посади голови суду та заступника (заступників) голови суду.

Частиною 2 статті 20 цього Закону визначений порядок звільнення суддів з адміністративних посад.

Так, голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менш як однієї третини від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді.

Звільнення з посади судді, а також закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду в суді, припиняє його повноваження на адміністративній посаді.

Викладена редакція зазначеної норми Закону не містить чіткого регламентування щодо припинення повноважень на адміністративній посаді суддів, у яких п'ятирічний термін, на який їх було призначено на посаду судді вперше, закінчився, але їх не звільнено з посади судді, та не закінчився строк, на який їх було обрану на адміністративну посаду.

Відповідно до статті 54 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", за суддею, у якого закінчився п'ятирічний строк повноважень, але щодо якого не розглянуто питання та не прийнято Верховною Радою України рішення про обрання його на посаду судді безстроково, зберігаються вимоги щодо несумісності, визначені законодавством у сфері запобігання корупції.

Виходячи з положень статей 55, 56, 57 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", у разі закінчення у судді п'ятирічного строку, на який його було призначено на посаду вперше, суддя бере участь у суддівському самоврядуванні, додержується присяги судді, дотримується правил суддівської етики, виконує вимоги та дотримується обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, систематично розвиває професійні навички (уміння), підтримує свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень в суді, де він обіймає посаду. За ним також зберігаються гарантії матеріального, побутового та соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством для суддів. Він продовжує обіймати штатну суддівську посаду у відповідному судді до вирішення питання про обрання його безстроково, або до-моменту його звільнення з посади у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.

Отже, за суддею, у якого закінчився п'ятирічний строк повноважень, зберігаються всі гарантії, права та обов'язки, визначені Конституцією України та іншими законами, крім тих, які пов'язані з розглядом та вирішенням судових справ (здійсненням правосуддя).

Абзацом 4 частини 2 статті 20 Закону "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що припинення повноважень на адміністративній посаді пов'язується виключно із звільненням з посади судді, або із закінченням строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду.

Жодних інших підстав для припинення повноважень судді на адміністративній посаді, вказана норма Закону не містить.

Норма Закону, яка містить певні обмеження або встановлює умови, за яких ці обмеження настають, розширеному тлумаченню не підлягає.

Таким чином, Закон не містить обмежень щодо можливості продовжувати обіймати адміністративні посади суддями після закінчення п'ятирічного терміну, на який їх було призначено на посаду судді вперше, та до моменту звільнення їх з посади судді, або до закінчення строку, на який їх було обрано на адміністративну посаду в суді.

Отже, судді, яких було обрано на адміністративні посади в суді в порядку, передбаченому частиною 2 статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 07.07.2010 р. N 2453-VI в редакції Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" від 12.02.2015 р. N 192-VIII, та у яких на період перебування на адміністративній посаді припадає закінчення п'ятирічного терміну, на який їх було призначено на посаду судді вперше, продовжують обіймати адміністративні посади до моменту їх звільнення з посади судді, або до закінчення строку, на який їх обрано на адміністративну посаду в суді.

Таки чином, у частині другій статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" слід узгодити положення абзацу 2 та абзацу 3, 4, та, як наслідок, виключити у абзаці 2 слова: "але не більш як на строк повноважень судді".

Враховуючи вищезазначене, пропонується відповідна зміна.

2. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Положеннями законопроекту запропоновано внести зміни до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529) шляхом виключення у частині другій статті 20 таких слів: "але не більш як на строк повноважень судді" з метою узгодження положень положення абзацу 2 та абзацу 3, 4 частини другої статті 20 цього Закону.

3. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у цій сфері правового регулювання є Конституція України та Закон України "Про судоустрій і статус суддів".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Запровадження даного Закону не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття даного законопроекту сприятиме узгодженню положень частини другої статті 20 Закон України "Про судоустрій і статус суддів" та запровадить більш досконалий механізм їх реалізації, адже можливі випадки, за яких припинення повноважень на адміністративній посаді суддів, у яких п'ятирічний термін, на який їх було призначено на посаду судді вперше, закінчився, але їх не звільнено з посади судді, та не закінчився строк, на який їх було обрану на адміністративну посаду. Суддя бере участь у суддівському самоврядуванні, додержується присяги судді, дотримується правил суддівської етики, виконує вимоги та дотримується обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції, подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, систематично розвиває професійні навички (уміння), підтримує свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень в суді, де він обіймає посаду. За ним також зберігаються гарантії матеріального, побутового та соціального забезпечення, передбачені чинним законодавством для суддів. Він продовжує обіймати штатну суддівську посаду у відповідному судді до вирішення питання про обрання його безстроково, або до-моменту його звільнення з посади у зв'язку із закінченням строку, на який його призначено.

 

Народний депутат України

В. П. Яніцький

Опрос