Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 56 Налогового кодекса Украины (относительно надлежащего применения норм законодательства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.05.2015 № 2854
Дата рассмотрения: 06.07.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 56 Податкового кодексу України (щодо належного застосування норм законодавства)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Практика застосування окремих положень чинного законодавства з питань притягнення до відповідальності посадових осіб платників податків за вчинення податкових правопорушень свідчить про недостатню нормативну визначеність процедури встановлення податкових правопорушень, які можуть слугувати підставою для кримінального переслідування за ознаками ухилення від сплати податків.

Крім того, така практика також свідчить про певну неузгодженість процедури визначення грошового зобов'язання шляхом прийняття відповідного рішення контролюючим органом з процедурою початку досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо несплати податків.

Зазначені обставини викликають необхідність вдосконалення окремих норм як Податкового кодексу України так і кримінально-процесуального законодавства.

Зокрема, після введення в дію Кримінального процесуального кодексу України з 20 листопада 2012 року склалась негативна практика відкриття кримінальних проваджень шляхом внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтею 212 Кримінального кодексу України, обґрунтованих, в кращому випадку, різноманітними аналізами, аналітично-інформаційними довідками, аудиторськими висновками, тощо, які містять лише ймовірні висновки про факт несплати податків.

Непоодинокі випадки, коли підставами для відкриття кримінальних проваджень за ознаками ухилення від сплати податків є лише рапорти оперативних співробітників податкової міліції зі зробленими в них висновками про підозру в ухиленні від сплати податків, інколи навіть без зазначення конкретного розміру нібито спричиненої шкоди.

Така хибна практика призводить до збільшення необґрунтовано заведених кримінальних проваджень, надає можливість контролюючим органами безпідставно призначати та проводити в рамках досудового слідства позапланові податкові перевірки.

Наслідком такої негативної практики є перешкоджання нормальній господарській діяльності суб'єктам господарювання, створює серйозні перепони для ефективного здійснення бізнесу в державі, що викликає у його представників справедливе обурення фіскальною політикою контролюючих органів та держави в цілому.

Разом з тим, така практика відкриття кримінальних проваджень, не дивлячись на її поширеність, не є законодавчо обґрунтованою виходячи з наступного:

1) Стаття 214 Кримінального процесуального кодексу України регламентує, що підставою для внесення інформації до ЄРДР (і відповідно, відкриття кримінального провадження) є встановлення факту обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

2) Положення статті 212 та 212-1 Кримінального кодексу України є бланкетними та передбачають, що ухиленням від сплати податків, єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування чи страхових внесків за загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або інших обов'язкових платежів є умисне порушення норм податкового, пенсійного та іншого законодавства України яке передбачає їх сплату, якщо такі діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

3) Податковий кодекс України (пункт 86.1 статті 86) чітко визначає, що єдиним документом, яким повинні встановлюватись будь-які порушення податкового законодавства, є акти документальних перевірок, види яких також чітко регламентуються законодавством (стаття 75 Податкового кодексу України).

З наведених норм випливає, що для встановлення кримінального правопорушення у вигляді умисного ухилення від сплати податків необхідною умовою є доведення факту порушення норм податкового законодавства та ненадходження внаслідок цього коштів до бюджету (шкоди), а єдиним легітимним документом, яким встановлюється податкове порушення та факт ненадходження коштів до бюджету, є акт документальної податкової перевірки.

Слід зазначити, що певного поширення набула практика, коли кримінальне переслідування за ознаками ухилення від сплати податків розпочинається лише на підставі актів документальних перевірок платників податків, без наявності будь-яких інших доказів, визначених чинним законодавством, в той час, коли процедура адміністративного та/або судового оскарження рішення контролюючого органу про визначення грошового зобов'язання за такими актами перевірок ще не закінчена або завершена скасуванням такого рішення контролюючого органу.

Усунення вказаної негативної практики є одним із пунктів Коаліційної угоди (Угода про коаліцію депутатських фракцій), яка є невід'ємною частиною Програми діяльності Кабінету Міністрів України (Постанова Верховної Ради України N 26-VIII від 11.12.2014 р.).

Так, у вказаній Угоді міститься положення про заборону на законодавчому рівні кримінального переслідування особи за ухилення від сплати податків до остаточного узгодження податкових зобов'язань (пп. 3.5.6 п. 3 Податкова реформа Розділу IX. Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції).

З метою виключення безпідставного кримінального переслідування платників податків та їх службових осіб за ухилення від сплати податків, в тому числі за актами, за якими податкові (грошові) зобов'язання остаточно не узгоджені, є необхідність внесення змін до Податкового кодексу України (пункт 56.22 статті 56) та Кримінального процесуального кодексу України (стаття 214, стаття 276), відповідно до яких, передбачити, що внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо ухилення від сплати податків, зборів або інших загальнообов'язкових платежів можливе з урахуванням результатів документальної перевірки, проведеної у відповідності до вимог Податкового Кодексу України, а єдиним легітимним документом, яким встановлюються факти порушення законодавства, що регламентує порядок сплати податків, зборів або інших загальнообов'язкових платежів та факти ненадходження коштів до бюджету, є акт документальної перевірки, за яким податкове повідомлення-рішення контролюючого органу про визначення сум грошового зобов'язання є узгодженим відповідно до визначеного Податковим кодексом України порядком..

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Проект Закону розроблено з метою забезпечення належного застосування положень Податкового кодексу України та Кримінального кодексу України як платниками податків, так і працівниками контролюючих органів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону України "Про внесення змін до статті 56 Податкового кодексу України" пропонується врегулювати наступні питання:

внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо ухилення від сплати податків лише за актом документальної перевірки, яким відповідно до вимог ст. 86 Податкового кодексу України визначено податкове правопорушення та за яким податкове повідомлення-рішення контролюючого органу про визначення сум грошового зобов'язання є узгодженим відповідно до визначеної процедури;

у разі оскарження рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду, або якщо таке оскарження закінчено скасуванням рішення контролюючого органу, початок досудового розслідування кримінальних правопорушень щодо ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів допускається лише у випадках наявності інших, окрім акта перевірки, додаткових доказів вчиненого ухилення, встановлених відповідно до вимог чинного законодавства;

у разі оскарження рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду, або якщо таке оскарження закінчено скасуванням рішення контролюючого органу, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків не може ґрунтуватися виключно на висновках акта документальної перевірки, яким визначено податкове правопорушення, за винятком випадків, коли підозра не тільки базується на такому акті перевірки, а й доведена на підставі додатково зібраних доказів відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері правового регулювання основними нормативно-правовими актами є Податковий кодекс України та Кримінальний кодекс України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Впровадження даного проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття зазначеного проекту сприятиме покращенню податкового клімату для платників податків, відсутності законодавчих колізій при застосуванні різних норм Податкового кодексу України та Кримінального кодексу України та виключення перешкоджання нормальній господарській діяльності суб'єктів господарювання, усунення серйозних перепон для ефективного здійснення бізнесу в державі.

 

Народний депутат України

А. Ф. Антонищак

Опрос