Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О гражданстве Украины" (относительно установления упрощенного порядка принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Украины)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.05.2015 № 2847
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про громадянство України" (щодо встановлення спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Цей законопроект є пов'язаним із проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства" (реєстр. N 2389 від 17.03.2015), яким передбачається можливість та порядок проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства.

Європейський досвід свідчить, що за таким зразком на сьогодні функціонує Французький іноземний легіон, до служби за контрактом в якому допускаються іноземці. За французьким законодавством для таких осіб після 3 років служби передбачена можливість отримати французьке громадянство.

Разом з тим, поза увагою вказаного вище законопроекту лишилося питання можливості набуття цими особами громадянства України у спрощеному порядку.

Згідно з частиною другою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні: для осіб рядового складу - 3 роки; для осіб сержантського і старшинського складу - від 3 до 5 років.

Статтею 6 Закону України "Про громадянство України" передбачена можливість набуття громадянства України внаслідок прийняття до громадянства. Умови ж прийняття до громадянства України визначені статтею 9 зазначеного Закону, серед яких є безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років та отримання дозволу на імміграцію. Частиною третьою цієї статті передбачено спрощений порядок набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, та осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України. Тому пропонується внести зміни до цих норм.

2. Мета та завдання законопроекту

Метою законопроекту є спрощення порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується у частині другій статті 9 Закону України "Про громадянство України" передбачити, що для іноземців та осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється не на 5, а на 3 роки з моменту набрання чинності контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України, а також положенням про те, що умова прийняття до громадянства України щодо необхідності отримання дозволу на імміграцію не поширюється на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України.

Крім того пропонується уточнити, що положення, передбачені пунктами 3 - 6 частини другої статті 9 Закону України "Про громадянство України", не поширюються в тому числі на іноземців і осіб без громадянства, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу у Збройних Силах України та нагороджені державною нагородою.

Тобто, передбачається два спрощених порядки прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України.

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання

Регулювання правовідносин у цій сфері здійснюється Конституцією України, Законом України "Про громадянство України".

Прийняття цього Закону потребуватиме внесення змін до Законів України "Про Збройні Сили України", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про військовий обов'язок та військову службу", "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України". Відповідні зміни запропоновані в проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства" (реєстр. N 2389 від 17.03.2015), який 12.05.2015 прийнято в першому читанні Верховною Радою України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету).

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту дозволить у спрощеному порядку набувати громадянство України іноземцями та особами без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України.

 

Народні депутати України:

Вінник І. Ю.

Пашинський С. В.

Чижмарь Ю. В.

Кишкар П. М.

Тимчук Д. Б.

Гарбуз Ю. Г.

Кривенко В. В.

Опрос