Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения противоречий в сфере лицензирования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.05.2015 № 2842
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення суперечностей у сфері ліцензування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

2 березня 2015 року прийнято Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Після набрання чинності Законом України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" у абзаці третьому ст. 6 Закону України від 11.12.2003 N 1378-IV "Про оцінку земель" слова "отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" будуть замінені словами "зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників". Після цього, згадана стаття набуває наступного вигляду:

"Стаття 6. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних ділянок;

юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які зареєстровані у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників;

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку;

юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі сертифікованих інженерів-землевпорядників.".

Зазначена редакція статті є недосконалою та може допускати неоднозначні трактування, проте її норми щодо визначення кола суб'єктів оціночної діяльності, які мають право виконувати роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок, доцільно застосовувати із урахуванням наступних положень:

1. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, можуть вважатися суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель та виконувати роботи з експертної грошової оцінки земельних ділянок за наявності одного лише кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, оскільки із набранням чинності Законом України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" ліцензування землеоціночних робіт припиняється, а тому додаткова вимога щодо "одержання … ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку" не може застосовуватися.

2. Щодо діяльності юридичних осіб - суб'єктів господарювання як суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, то вони, формально, мають відповідати двом вимогам: (1) мати у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та (2) бути зареєстрованими у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників. Якщо перша вимога є цілком логічною, то друга вимога, очевидно, була внесена до законодавство без належного обґрунтування, проте, на жаль, набула статусу законодавчої норми.

Слід окремо відзначити, що закріплена у абзаці третьому ст. 6 Закону України від 11.12.2003 N 1378-IV "Про оцінку земель" лінгвістична конструкція "суб'єкти господарювання …, що мають … та які зареєстровані …" вказує на те, що вимога щодо реєстрації у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників стосується саме "юридичних осіб - суб'єктів господарювання", а не "оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок".

При цьому слід взяти до уваги, що порядок ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, визначений статтею 66-1 Закону України від 22.05.2003 N 858-IV "Про землеустрій", передбачає внесення до згаданого реєстру відомостей про фізичних осіб - інженерів-землевпорядників, а не юридичних осіб.

Таким чином, внаслідок набрання чинності Законом України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" виникає колізія між Законом України від 11.12.2003 N 1378-IV "Про оцінку земель" та Законом України від 22.05.2003 N 858-IV "Про землеустрій", оскільки перший вимагає реєструвати юридичних осіб - суб'єктів господарювання як суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, а другий - виключає таку можливість.

Крім того, внесеними змінами до Земельного кодексу України запроваджено незрозумілий документ під назвою "дозвіл", що суперечить основним принципам державної політики у сфері господарської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, пропонується усунути суперечності між окремими законодавчими актами шляхом внесення до них змін.

2. Цілі та завдання проекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про оцінку земель" та до Земельного кодексу України з метою усунення суперечностей із Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності", з метою покращення доступу до ринку оціночних послуг.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про оцінку земель" та до Земельного кодексу України, які передбачають законодавче закріплення суб'єктів оціночної діяльності, якими є:

юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних;

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Зміни до Земельного кодексу України передбачають, що ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які відповідають вимогам Закону України "Про оцінку земель", на замовлення органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування. Ціна земельної ділянки площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання складається із Земельного кодексу України, Закону України "Про оцінку земель", Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту усуває протиріччя між законодавчими актами та сприяє покращенню функціонування ринку оціночних послуг та доступу до нього.

 

Народний депутат України

Ю. В. Вознюк

Опрос