Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О морских портах Украины" (относительно сохранения объектов портовой инфраструктуры, находящихся в государственной собственности)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.05.2015 № 2839
Дата рассмотрения: 14.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про морські порти України" (щодо збереження об'єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність внесення змін до Закону України "Про морські порти України" обумовлена недосконалістю зазначеного Закону, реалізація якого на практиці призводить до повної зміни керівництва морських портів, дозволяє приватизацію морських портів та їх майна, що ставить під загрозу збереження робочих місць десятків тисяч працівників цієї галузі.

Автори законопроекту звертають увагу на те, що метою прийняття Закону "Про морські порти в Україні" було розподілення адміністративних функцій, які зобов'язана виконувати держава та недержавні господарюючи суб'єкти комерційної діяльності на території та акваторії порту, які їм були передані державою.

Аналіз розвитку морських портів України за останні роки засвідчив, що після прийняття Закону розподілення зазначених функцій так і не відбулося. Перехідний період від початку дії реформи до кінцевого результату, який прописаний в Законі, взагалі не врахований, а це неминуче веде до краху всієї галузі. У 2012 році збитковими були 3 порту з 19, що перебувають у сфері управління Міністерства інфраструктури України. Вже в 2013 році при реалізації реформи збиткових портів стало 12. Бізнес не поспішає співпрацювати з державою в портовій сфері і чекає, коли державні порти збанкрутують самі по собі.

Ініціатори права законодавчої ініціативи вважають, що деякі норми зазначеного Закону створюють пряму загрозу національній та стратегічній безпеці України та є кроком до руйнування інфраструктури держави, тому що запускають механізм передачі портового господарства у приватні руки, зокрема шляхом концесії. Варіанти ж спільної діяльності, оренди, приватизації відійшли на другий план. Щоб зрозуміти привабливість концесії для тих, хто хоче розграбувати портову галузь достатньо звернутися до Методики розрахунку концесійних платежів, що затверджена постановою кабінету Міністрів України N 639 від 12.04.2000 р. Згідно з цим документом сума річних платежів для портових об'єктів повинна становити близько 2 % вартості основних фондів, що різко здешевлює оренду порту і відкриває шлях скуповуванню портів за безцінь.

На думку народних депутатів України, приватизація морських портів ставить під загрозу національну безпеку держави, створює загрозу її економічним інтересам, тому порти мають бути віднесені до переліку підприємств стратегічного значення. А для того, щоб отримати механізм появи реальних інвестицій, концесію необхідно дозволити лише для новозбудованих об'єктів. Народні депутати вважають доцільним заборонити приватизацію вже існуючих майнових комплексів та об'єктів портової інфраструктури морських портів, які перебувають у державній власності.

Автори законопроекту звертають також увагу на те, що в Законі "Про морські порти України" тільки декларуються загальні вимоги щодо необхідності цільового використання портових зборів. Це призводить до непрозорості механізму використання цих коштів та створює умови, за яких конкретний порт може не отримати відповідне фінансування на нагальні потреби свого розвитку. Запропонований законопроектом механізм розподілу портових зборів, який передбачає чіткий відсоток від суми портових зборів, що в обов'язковому порядку має залишитись в розпорядженні відповідної філії Адміністрації морських портів України, дозволить оперативно вирішувати питання пов'язані з розвитком інфраструктури портів та запобігати їх збитковості.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект розроблено з метою забезпечення збереження об'єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності, що дозволить виправити критичну ситуацію, яка склалася у більшості з них шляхом включення морських портів до переліку об'єктів стратегічного значення та не допущення відчуження їх з державної власності, а також запровадження прозорого механізму розподілу портових зборів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

З метою забезпечення збереження об'єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності, законопроектом пропонується визначити морські порти об'єктів стратегічного значення та включити до принципів організації функціонування та розвитку морських портів вимогу щодо не допущення відчуження з державної власності об'єктів портової інфраструктури, що перебувають у державній власності.

З цією метою пропонується пункт 6 статті 1 та пункт 8 статті 4 викласти в такій редакції:

6) морський порт - стратегічний об'єкт, обладнаний для обслуговування суден і пасажирів, проведення вантажних, транспортних та експедиційних робіт, а також інших пов'язаних з цим видів господарської діяльності.

Пункт 8 стаття 4 викласти у такій редакції:

8) не допущення відчуження з державної власності морських портів як об'єктів, що мають стратегічне значення для національної безпеки, обороноздатності та економіки України й заборона відчуження майна морських портів.

Для забезпечення стабільного розвитку морських портів та недопущення їх збитковості у законопроекті пропонується встановити чіткий розподіл портових зборів. З цією метою пропонується викласти статтю 22 в новій редакції. А саме:

Стаття 22. Портові збори

"1. У морському порту справляються такі портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний. Використання коштів від портових зборів допускається виключно за їх цільовим призначенням. Фінансування утримання гідротехнічних споруд в об'ємах, необхідних для підтримання їх паспортних характеристик, здійснюється за рахунок портових зборів, що справляються у морських портах, де розташовані такі гідротехнічні споруди.

2. 70 відсотків коштів, які надходять як портові збори залишаються в розпорядженні відповідної філії адміністрації морських портів України та підлягають використанню виключно на потреби морського порту, де розташована така філія.

30 відсотків коштів, які надходять як портові збори перераховуються адміністрації морських портів України для забезпечення виконання мети її створення.

3. Контроль за цільовим використанням коштів від портових зборів здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. За нецільове використання коштів від портових зборів суб'єкт, який допустив таке порушення, сплачує до Державного бюджету України штраф у розмірі 200 відсотків використаної не за цільовим призначенням суми портових зборів".

Законопроектом також пропонується заборонити приватизацію вже існуючих майнових комплексів та об'єктів інфраструктури, які перебувають у державній власності. З цією метою пропонується викласти в новій редакції статтю 23 Закону України "про морські порти України". А саме:

Стаття 23. Правовий режим майна в морському порту

"1. Майно, що використовується під час провадження діяльності у морському порту перебуває у державній власності, крім майна, що використовується суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність у морському порту на основі договорів.

2. Усі об'єкти портової інфраструктури, що перебувають у державній власності на момент набрання чинності цим законом набувають статусу стратегічних об'єктів та не підлягають передачі в оренду чи концесію, приватизації та/або відчуженню у будь-який інший спосіб.

Створені після набрання чинності цим Законом стратегічні об'єкти портової інфраструктури є об'єктами державної власності.

3. Державні стратегічні об'єкти портової інфраструктури та інше державне майно, закріплене за державним портовим оператором, належить йому на праві господарського відання.

4. Будівництво гідротехнічних споруд державної форми власності за рахунок приватних коштів здійснюється на компенсаційній основі".

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Правовідносини у сфері діяльності морських портів регулюється Законом України "Про морські порти України".

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту у разі його прийняття не впливатиме на видаткову частину Державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Реалізація запропонованих змін до Закону України "Про морські порти України" призведе до збереження об'єктів інфраструктури морських портів, які знаходяться у державній власності, сприятиме недопущенню їх руйнування, дозволить уникнути збитковості та масового скорочення кількості робочих місць, створить сприятливі умови для їх розвитку.

 

Народні депутати України:

Я. Я. Безбах (посвід. 239)

Е. Л. Матвійчук (посвід. 331)

Р. М. Сольвар (посвід. 295)

Опрос