Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно поощрения и установления дополнительных гарантий добровольцам антитеррористической операции)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.05.2015 № 2837
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відзначення та встановлення додаткових гарантій добровольцям антитерористичної операції)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

У складний час політико-правових реформ та соціально-економічних перетворень України виникає нагальна потреба належного якісного правового забезпечення осіб, які потребують державної підтримки, захищаючи цілісність України. З метою знаття суспільної напруги, сприяння поступовому покращенню умов життя громадян, що добровільно беруть участь у захисті Вітчизни під час проведення антитерористичної операції, та налагодження механізму правового регулювання в цій сфері необхідно комплексно підходити до вирішення правових прогалин щодо встановлення для них додаткових гарантій.

Відповідно до змін, які були внесені до Закону N 1538-VII "Про внесення зміни до статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" військових, які беруть участь в антитерористичній операції, прирівняли до учасників бойових дій. Однак, залишився невизначеним правовий статус добровольців антитерористичної операції - громадян України, які самовіддано добропорядно служать українському народу, добровільно захищають Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, а також беруть безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством.

Добровольці, проявляючи патріотизм, мужність, героїзм та відвагу, віддаючи своє здоров'я і життя, йдуть захищати Україну та не мають жодних юридичних гарантій захисту своїх прав і своєї сім'ї.

По-перше, в українському законодавстві відсутнє юридично закріплене поняття "орденоносці ордена "Доброї Волі", тому запропонованим законопроектом наводиться його зміст.

По-друге, держава не гарантує жодних стимулів та заохочень для учасників антитерористичної операції, які виявили внутрішню волю добровільно захищати цілісність та недоторканість України. У зв'язку з цим, законопроектом запропоновано встановити державну нагороду для добровольців антитерористичної операції у вигляді ордена.

По-третє, оскільки статтею 21 Конституції України закріплено, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, то цілком справедливим є надання рівних прав на отримання пільг добровольцям антитерористичної операції, так само, як і військовослужбовцям (резервістам, військовозобов'язаним) та працівникам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Прийняття законопроекту забезпечить реалізацію добровольцям антитерористичної операції права на пільги, передбачені для учасників бойових дій, що полягатимуть у наступному:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;

4) 75 % знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);

5) 75 % знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю. Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-% знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім'ю);

6) 75 % знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;

7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;

8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;

10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;

13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;

14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом. Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов'язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, - протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;

16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;

17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50 % знижкою;

18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;

19) позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 % від тарифів вартості основних та 50 % - додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 % від затверджених тарифів;

20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;

21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також на обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;

22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

2. Мета та завдання прийняття законопроекту

Метою прийняття вказаного проекту Закону України є забезпечення додаткових гарантій добровольцям антитерористичної операції, встановлення державної нагороди "ордену Доброї Волі" громадянам України, які добровільно брали участь в антитерористичній операції, стимулювати формування добропорядності та внутрішньої волі на добровільний захист незалежності та територіальної цілісності України в осіб, на яких покладено обов'язок захищати Вітчизну.

Законопроект також має на меті прирівняти добровільних учасників антитерористичної операції на рівні із військовими, які беруть участь в антитерористичній операції, до учасників бойових дій, задля надання їм пільг, визначених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та прискорення соціальної і психологічної реабілітації.

Головним завданням законопроекту є покращення бойового духу добровольців антитерористичної операції та визначення правових і організаційних засад забезпечення реалізації прав добровольців антитерористичної операції і їх сімей.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом визначаються правові основи регулювання правового статусу добровольців антитерористичної операції та запропоновано ряд наступних змін до деяких законодавчих актів України:

1. доповнити Закон України "Про державні нагороди України" поняттям "орден Доброї Волі", що означає державну нагороду громадян України за патріотизм, героїзм, мужність, відвагу, самовіддане добропорядне служіння Українському народу, добровільний захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, що брали безпосередню участь у антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством;

2. доповнити Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" поняттям "орденоносці ордена "Доброї Волі" - громадяни України, які самовіддано добропорядно служили Українському народу, добровільно захищали Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством";

3. віднести до категорії осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" сім'ї орденоносців ордена "Доброї Волі", які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

4. Стан нормативно-правової бази

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють дану сферу правовідносин, є: Конституція України, Закони України "Про державні нагороди України" та "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", інші нормативно-правові акти України.

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін чи доповнень до інших законодавчих актів України, не передбачених самим законопроектом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", а його реалізація не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

6. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту та реалізація його положень дозволить:

- забезпечити належні гарантії державної підтримки добровольців антитерористичної операції;

- реалізувати ефективний механізм підтвердження факту добровільної участі осіб в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

- сприяти визнанню особи учасником бойових дій наданню соціальних пільг;

- встановлювати державну нагороду - "орден Доброї Волі" для патріотів, які самовіддано захищають Україну.

 

Народні депутати України:

М. В. Люшняк

А. Б. Кіт

Опрос