Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местных выборах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.05.2015 № 2831-3
Дата рассмотрения: 28.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про місцеві вибори"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Частиною першою статті 38 Конституції України встановлено, що громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

В Україні гарантується і визнається місцеве самоврядування - право територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради. Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим (стаття 7, частина перша статті 136, частини перша, третя та четверта статті 140 Конституції України).

Україна 15 липня 1997 року ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, тим самим визнавши, що органи місцевого самоврядування є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму, а право громадян на участь в управлінні державними справами, що є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами - членами Ради Європи, найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні. Охорона і посилення місцевого самоврядування є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади.

Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", що визначає організацію та проведення в Україні місцевих виборів, було прийнято в новій редакції 10 липня 2010 року. В подальшому з метою виправлення допущених недоліків та неузгодженостей, гармонізації виборчих процедур до нього вносилося ряд змін. Разом з тим зміни були переважно косметичними, та не торкалися концептуальних елементів місцевої демократії, таких як виборча система, визначення складу місцевих рад, побудови ефективної територіальної організації виборів та управління виборчим процесом.

Тому, першочерговим питанням є саме пошук ефективної моделі виборчої системи на місцевих виборах, яка би відображала електоральні настрої громади, забезпечувала зв'язок обраних депутатів з виборцями, але в той же час сприяла партійному будівництву, розвитку місцевих осередків політичних партій.

Крім того, у зв'язку з прийняттям Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" нагальним стало питання актуалізації положень закону про місцеві вибори, зокрема, в частині правового регулювання порядку проведення виборів сільських, селищних старост, територіальної організації виборів та управління виборчим процесом.

Коаліцією депутатських фракцій у Верховній Раді України VIII скликання окремим розділом Коаліційної угоди погоджено першочергові напрямки удосконалення системи місцевих виборів, зокрема:

- проведення місцевих виборів згідно з вимогами Конституції України та з урахуванням особливостей реформи децентралізації місцевого самоврядування;

- зміна системи місцевих виборів з метою забезпечення справедливого представництва виборців в місцевих радах, збереження мажоритарної системи на рівні сільських та селищних рад та запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками при проведенні місцевих виборів на інших рівнях;

- запровадження виборів міських голів великих міст (відповідно до закону) у два тури та за принципом абсолютної більшості виборців, що проголосували;

- зменшення граничної кількості депутатів місцевих рад.

Слід також зауважити, що Венеціанська комісія та Місії зі спостереження за виборами ОБСЄ/БДІПЛ неодноразово рекомендували внести до законодавства про вибори зміни, які б передбачали оприлюднення фінансових звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів до дня голосування. Такі зміни було внесено лише до Закону "Про вибори народних депутатів України", в той час як Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" не передбачено оприлюднення проміжних звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів, не встановлено також вимог до інформації, яка підлягає відображенню у зазначених звітах, та не виконано інших рекомендацій в частині забезпечення прозорості фінансування передвиборних кампаній.

Відтак, враховуючи вище викладене, постала потреба в комплексному оновленні закону про місцеві вибори із врахуванням рекомендацій міжнародних інституцій, використанням практичного досвіду проведення минулих виборчих кампаній та виваженими підходами до впровадження нової виборчої системи.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою Законопроекту є запровадження комплексного та ефективного правового регулювання порядку організації і проведення місцевих виборів відповідно до вимог Конституції України, з урахуванням рекомендацій міжнародних інституцій, використанням практичного досвіду проведення минулих виборчих кампаній.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується нова редакція закону України, який визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів, положення якого також пропонується узгодити з положеннями законів України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", "Про місцеве самоврядування в Україні" та законодавчо забезпечити обрання старост.

Законопроектом, зокрема, передбачається, що місцеві вибори будуть проходити за такими виборчими системами:

1) депутатів сільських, селищних рад - зберігається чинна на сьогодні мажоритарна система відносної більшості в одномандатному виборчому окрузі;

2) депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад - за пропорційною виборчою системою з преференціями (вибори в багатомандатному виборчому окрузі, що співпадає з територією Автономної Республіки Крим, відповідної області, району, міста, району в місті, за виборчими списками місцевих організацій партій (блоків) з одночасним висуванням кандидатів в територіальних округах, на які поділяється багатомандатний округ);

3) міських голів (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою ніж 90 тисяч) - за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

4) сільських, селищних, міських (міст, кількість виборців у яких є меншою ніж 90 тисяч) голів, сільських старост - за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.

В законі пропонується чітко встановити кількісний склад відповідних місцевих рад, який визначатиметься Центральною виборчою комісією до початку виборчого процесу чергових виборів в залежності від кількості виборців, які належать до відповідної територіальної громади, проживають на території області, району, району в місті. Мінімальна кількість депутатів ради - 10 при чисельності виборців до 500, максимальна - 80 депутатів при чисельності виборців понад 1,5 млн.

З метою проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад територія багатомандатного округу поділятиметься на територіальні округи, кількість яких дорівнюватиме кількісному складу відповідної ради.

З метою впорядкування територіальної організації виборів пропонується винести за межі виборчого процесу формування складу територіальних виборчих комісій та утворення ними територіальних округів. За рахунок цього зберігається існуюча тривалість виборчого процесу - 50 днів.

Враховуючи особливості запропонованої виборчої системи Законопроектом передбачається можливість утворення на місцевому рівні виборчих блоків місцевих організацій політичних партій, що сприятиме розбудові місцевих партійних осередків та вихованню місцевих лідерів, як необхідних заходів на шляху зміцнення кадрової та функціональної спроможності органів місцевого самоврядування.

Отже, висування кандидатів здійснюватиметься місцевою організацією партії (блоком) не більш як по два кандидати в кожному територіальному окрузі. При цьому всі кандидати у депутати, висунуті місцевою організацією партії (блоком) в територіальних округах, включаються до єдиного виборчого списку кандидатів від цієї місцевої організації партії (блоку) у відповідну раду.

Законопроектом передбачено, що голосування відбувається за допомогою бюлетеня, в якому зазначені назви місцевих організацій партій (блоків) та прізвище кандидата, висунутого відповідною місцевою організацією партії (блоком) у цьому окрузі. Виборець має один голос. У разі, якщо реєстрацію кандидата, висунутого в територіальному окрузі, скасовано, виборець має можливість проголосувати за місцеву організацію партії (блок), яка його висувала. Голос виборця вважається одночасно голосом за місцеву організацію партії (блок) та за кандидата, висунутого нею (ним) у цьому територіальному окрузі.

За результатами голосування дільнична виборча комісія підраховує кількість голосів, поданих за кожну місцеву організацію партії (блок). Проміжні територіальні виборчі комісії встановлюють лише проміжні підсумки голосування окремо по кожному територіальному округу і передають їх до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних виборів.

Пропонується встановити диференційований виборчий бар'єр - 5 % голосів виборців, поданих за виборчі списки місцевих організацій партій в межах багатомандатного округу, та 7 % - для виборчих блоків місцевих організацій партій.

Кількість голосів виборців, отриманих місцевою організацією партії (блоком) та кандидатом, висунутим нею (ним) у відповідному територіальному окрузі, визначає рівень особистої підтримки кандидата. Відповідно, в залежності від цієї підтримки визначатиметься рейтинг кандидата у виборчому списку місцевої організації партії (блоку).

Розподіл голосів між кандидатами від місцевої організації партії (блоку) здійснюється відповідно до їх черговості у виборчому списку, встановленої рішенням територіальної виборчої комісії на основі рейтингу.

Отже, з одного боку зберігається зв'язок виборця з кандидатами, однак вирішується основна проблема мажоритарної виборчої системи - "купівля округу". З іншого боку, виправляється існуючий недолік надмірної "політизації" місцевих виборів, адже участь у виборах місцевих організацій політичних партій вимагатиме висування реальних кандидатів в територіальних округах, проведення справжньої виборчої кампанії та роботи з виборцями. За таких умов конкуренція партійних лозунгів, брендів, лідерів зміниться конкуренцією ідей та реальних дій.

Також, зазначаємо, що форма бюлетеню та процедура голосування, обумовлені запропонованою виборчою системою, є простими та зрозумілими для виборця. Фактично метод голосування, шляхом проставляння в бюлетені однієї позначки, не відрізнятиметься в залежності від виду місцевих виборів, а тому не потребуватиме додаткового роз'яснення виборцям і може бути застосований найближчим часом. При цьому, очікується збереження звичного розміру виборчого бюлетеня, що на додаток до його простоти, не створюватиме додаткових труднощів в роботі виборчих комісій при підрахунку бюлетенів, встановленні підсумків голосування, а тому не потребуватиме додаткового навчання членів комісій. До того ж, процедура складання протоколів виборчих комісій, їх зміст та форма також не будуть суттєво змінюватися.

Крім того, за запропонованою моделлю потреба в проведенні проміжних виборів буде відсутня. У разі достроково припинення повноважень депутата, обраним визнається наступний за черговістю кандидат у списку місцевої організації партії (блоку), складеному за результатами виборів у відповідності з рівнем підтримки кожного кандидата. У разі вичерпання списку місцевої організації партії (блоку) мандат залишається вакантним до обрання нового складу ради.

Також Законопроект містить удосконалені положення щодо прозорості фінансування виборчих кампаній, вибудовує чітку та зрозумілу систему взаємодії виборчих комісій при підготовці виборів, встановленні підсумків та результатів голосування. З метою підвищення прозорості та відкритості виборчого процесу, недопущення порушення вимог щодо "подвійного балотування" проектом Закону пропонується також задіяти можливості органів ведення Державного реєстру виборців в частині реєстрації кандидатів, поінформованості виборців про зареєстрованих кандидатів, передачі підсумків та результатів голосування.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про Державний реєстр виборців", "Про здійснення державних закупівель", "Про статус депутатів місцевих рад" та ін.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України, закони України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про добровільне об'єднання територіальних громад", "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", "Про Державний реєстр виборців", "Про Центральну виборчу комісію".

Реалізація положень Законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Законопроекту в разі його прийняття не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціальних наслідків

Прийняття запропонованого проекту Закону сприятиме демократизації виборчого процесу та забезпеченню більш ефективних механізмів реалізації і захисту прав громадян України та результатів їх волевиявлення на виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також законодавчо забезпечить обрання сільських і селищних старост.

 

Народні депутати України

Опрос