Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О местных выборах

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.05.2015 № 2831
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про місцеві вибори"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Конституція України визнає і гарантує місцеве самоврядування - право територіальної громади (жителів села або кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду, селища, міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України (стаття 7, частина перша статті 140).

За змістом Основного Закону України місцеве самоврядування здійснюється, зокрема, через обласні, районні, міські, районні у містах, сільські, селищні ради, до складу яких входять депутати, які обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права (частини третя - п'ята статті 140, частина перша статті 141). Конституцією України також встановлено, що територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають відповідно сільського, селищного, міського голову (частина друга статті 141).

Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим (частина перша статті 136 Конституції України).

Організація і порядок виборів визначаються законами (пункт 20 частини першої статті 92 Конституції України).

Законом, що визначає організацію та проведення в Україні місцевих виборів, є Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних міських голів", що набрав чинності 30 липня 2010 року.

Проте передбачена зазначеним Законом змішана система виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у місті рад на практиці не забезпечила відповідного представництва громадян України у цих органах, крім того в частині мажоритарної системи виборів поширило підкуп виборців та масові фальсифікації, що негативно відбилося на оцінках міжнародних спостерігачів, а головне на вирішенні питань, віднесених Конституцією України до відання Автономної Республіки Крим, не забезпечило належної реалізації права територіальної громади вирішувати питання місцевого значення через органи місцевого самоврядування.

Відтак, потреба в зміні виборчої системи обумовила необхідність пошуку її оптимальної моделі, яка б дала змогу поєднати персональну відповідальність депутатів та потужний потенціал політичних партій.

Запропонований проект Закону України "Про місцеві вибори" запроваджує проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад на принципово новій законодавчій основі, яка передбачає пропорційну систему виборів за відкритими списками, що дасть змогу сформувати представницькі органи, спроможні вирішувати актуальні, поточні проблеми, які виникають на місцевому рівні, в інтересах територіальних громад та підсилять відповідальність політичних партій.

2. Цілі і завдання законопроекту

Основним завданням законопроекту є створення цілісної та якісної правової основи для організації і проведення місцевих виборів відповідно до вимог Конституції України, з урахуванням позитивного досвіду практичного застосування інших законів про вибори, міжнародних стандартів у галузі виборчого права, рекомендацій визнаних міжнародних інституцій.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Основні засади місцевих виборів

Законопроект передбачає проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад за пропорційною системою з відкритими списками. При цьому законопроект передбачає обов'язковість закріплення відповідними місцевими партійними організаціями кандидатів в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад за конкретними територіями, а також обов'язковість опублікування в регіональних друкованих ЗМІ та на партійних сайтах списків кандидатів. Остаточний порядок розміщення кандидатів у партійних списках визначається зборами (конференціями) відповідної місцевої організації партії за офіційними результатами голосування виборців за кандидатів виборчого списку, які надаються партійній організації відповідною територіальною виборчою комісією.

Вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища.

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідно села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у територіальну громаду), селища, міста.

Чергові місцеві вибори призначаються не пізніше ніж за 60 днів до дня виборів, а виборчий процес розпочинається за 50 днів до дня чергових місцевих виборів.

Виборчі комісії

Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, за пропонованим проектом Закону складають Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії (виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у містах, селищні, сільські виборчі комісії), дільничні виборчі комісії.

При цьому територіальна виборча комісія адміністративно-територіальної одиниці нижчого рівня підпорядковуватиметься територіальній виборчій комісії адміністративно-територіальної одиниці вищого рівня з відповідних місцевих виборів.

Проектом Закону зберігає встановлений порядок формування складу територіальних виборчих комісій, за яким:

- Центральна виборча комісія формує склад обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва, Севастополя) територіальних виборчих комісій;

- виборча комісія Автономної Республіки Крим - склад районних (районів у Автономній Республіці Крим), міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим значення) територіальних виборчих комісій;

- районні територіальні виборчі комісії - склад міських (крім міст республіканського в Автономній Республіці Крим, обласного значення, міст Києва, Севастополя);

- міські територіальні виборчі комісії (у містах, де утворені районні у місті ради) - склад районних у місті територіальних виборчих комісій.

Суб'єктами подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій є: відповідні місцеві організації партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, при цьому вони можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше двох кандидатур;

всі зареєстровані в установленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцеві організації усіх політичних партій, які мають намір висувати кандидатів на відповідних місцевих виборах.

Дільнична виборча комісія утворюється відповідною сільською, селищною, міською (у містах, де не утворені районні у місті ради), районною в місті територіальною виборчою комісією за поданнями місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних або одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Висування та реєстрація кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Згідно із порядком, запропонованим законопроектом, право висування кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

Право висування кандидатів у депутати сільської, селищної ради та на посаду сільського, селищного голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій та шляхом самовисування.

Право висування кандидата на посаду міського голови реалізовуватиметься виборцями через місцеві організації політичних партій.

При цьому законопроектом передбачено, що особа може бути висунута кандидатом у депутати, кандидатом на посаду міського голови шляхом висування місцевою організацією (місцевими організаціями) лише однієї партії.

Гарантії діяльності кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

Пропонований проект Закону зберігає закріплені в чинному Законі гарантії діяльності місцевих організацій політичних партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Так, місцева організація партії, яка висунула список кандидатів у депутати на відповідних місцевих виборах, має представника, уповноважених осіб та офіційних спостерігачів, а кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови - довірених осіб та офіційних спостерігачів.

Разом із тим законопроект також враховує рекомендації експертів Європейської комісії за демократію через право ("Венеціанська комісія") та Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ щодо доцільності впровадження механізму здійснення спостереження за процесом виборів представниками неурядових позапартійних організацій України та передбачає надання всеукраїнським громадським організаціям права вести спостереження за виборчим процесом через своїх офіційних спостерігачів на рівні з офіційними спостерігачами від міжнародних організацій, іноземних держав.

Фінансування місцевих виборів

Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а також коштів власних виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидати в депутати від яких зареєстровані у багатомандатних виборчих округах, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Усі інші види місцевих виборів проводяться за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та коштів власних виборчих фондів місцевих організацій політичних партій, кандидатів у депутати в одномандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Проведення голосування, підрахунку голосів виборців, установлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів

Порядок проведення голосування, підрахунку голосів виборців, установлення підсумків голосування та результатів місцевих виборів є аналогічним закріпленому чинним Законом, з урахуванням особливостей запроваджуваної виборчої системи.

Зокрема, в разі обрання одного з кандидатів, включеного до виборчого списку від місцевої організації партії, депутатом у багатомандатному виборчому окрузі та сільським, селищним, міським головою такий кандидат вважається обраним відповідно сільським, селищним, міським головою.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Законом України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10 липня 2010 року з наступними змінами, а також Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим".

Законопроект пов'язаний та узгоджений також із Законом України "Про Державний реєстр виборців" і Кодексом адміністративного судочинства України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону в разі його прийняття не потребуватиме істотних змін у видатках Державного бюджету України на проведення місцевих виборів, порівняно з тим, які б передбачалися за чинним Законом.

6. Прогноз соціальних наслідків

Цей Закон забезпечить проведення місцевих виборів в умовах більш повної реалізації виборчих прав громадян України, прав територіальних громад на формування органів місцевого самоврядування та обрання посадових осіб місцевого самоврядування, а також забезпечить дотримання основних засад демократичних виборів та сприятиме дальшому утвердженню демократії в Україні.

 

Народні депутати України:

Ю. В. Тимошенко

І. Г. Кириленко

С. М. Євтушок

І. І. Крулько

В. В. Бухарєв

В. Є. Івченко

С. В. Соболєв

О. М. Рябчин

А. І. Шкрум

О. К. Кондратюк

Опрос