Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно усиления финансовой автономии высших учебных заведений

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.05.2015 № 2825
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо посилення фінансової автономії вищих навчальних закладів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону.

01 липня 2014 року Президентом України підписано Закон України N 1556-VII "Про вищу освіту", який набрав чинності 06.09.2014 року.

Серед принципів діяльності, основних прав та обов'язків вищого навчального закладу, передбачених ст. 32 Закону України "Про вищу освіту", зазначені автономія та самоврядування, зміст яких полягає в тому числі у праві розпоряджатися власними надходженнями (для вищих навчальних закладів державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг, та у праві відкривати поточні та депозитні рахунки в банках.

Стаття 70 Закону України "Про вищу освіту" передбачає, що власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів вищого навчального закладу, наукової установи на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) вищого навчального закладу, наукової установи і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності вищого навчального закладу, наукової установи.

Вищий навчальний заклад у порядку, визначеному законом, та відповідно до статуту має право відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України "Про вищу освіту" права вищого навчального закладу, що визначають його автономію, встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені іншими законами чи нормативно-правовими актами.

Разом з тим, Законом України від 28.12.2014 року N 79-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" частину дев'яту статті 13 Бюджетного Кодексу України викладено в наступній редакції:

"9. Створення позабюджетних фондів органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами не допускається. Відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та іншими бюджетними установами забороняється, крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 16 та частиною другою статті 78 цього Кодексу, а також крім розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків, розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо таким закладам законом надано відповідне право".

Формулювання "в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" в даній нормі Закону суперечать принципам автономії вищих навчальних закладів, передбаченим ст. ст. 32, 70 Закону України "Про вищу освіту" та в розрізі ч. 3 ст. 2 цього ж Закону обмежуються Бюджетним кодексом України.

Закон України від 28.12.2014 року N 79-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин" набрав чинності 01.01.2015 року.

Однак, на даний час Кабінетом Міністрів України, в порушення ч. 3 Прикінцевих положень не приведено своїх нормативних актів у відповідність із цим Законом та не розроблено жодного порядку розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів та порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг.

У зв'язку з цим, вищі навчальні заклади не мають можливості розмістити на поточних та депозитних рахунках у банках державного сектору власних надходжень, реалізувати свої права з автономії вищих навчальних закладів, передбачених Законом України "Про вищу освіту".

Так, відсутність вищезазначених можливостей суттєво погіршує становище Донецького національного університету, який в жовтні 2014 року змінив своє місцезнаходження (м. Вінниця).

Значна доля майна ДонНУ була захоплена терористичними організаціями та залишилась в м. Донецьк.

Саме переїзд в інший регіон потребує витрачання власних коштів на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.

Використання коштів на вищезазначені потреби зі спеціальних реєстраційних рахунків, відкритих в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів є дуже складним та тривалим, потребуючим проходження відповідних процедур державних закупівель і не дає можливості скорішого відновлення матеріально-технічної бази університету.

Проте, з урахуванням сучасного спрямування реформ направлених на дерегуляцію всього спектру взаємовідносин в державі, необхідність розроблення додаткових правил, положень, порядків в сфері, яка на даний час має достатній рівень законодавчого регулювання, відсутня.

Чинне законодавство України передбачає як порядок розміщення на поточних рахунках у банках власних надходжень так і порядок розміщення коштів на депозитах.

2. Мета і цілі прийняття законопроекту.

Запропонований проект Закону має на меті реалізувати законодавчі можливості фінансової автономії вищих навчальних закладів.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту.

Проектом пропонується дозволити розміщення на поточних рахунках у банках державного сектору власних надходжень державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ та закладів культури, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, у порядку, встановленому чинним законодавством України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, у порядку, встановленому чинним законодавством України, якщо таким закладам законом надано відповідне право.

4. Правові аспекти.

У даній сфері правового регулювання діє Бюджетний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Реалізація запропонованого проекту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття проекту Закону.

Реалізація проекту Закону сприятиме фінансовій самостійності вищих навчальних закладів, вдосконалення їх матеріально-технічної бази.

 

Народний депутат України

Є. П. Фірсов (посв. N 118)

Опрос