Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.05.2015 № 2820
Дата рассмотрения: 13.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони містить главу 22 "Громадське здоров'я", в якій, зокрема, зазначено, що Сторони розвивають співробітництво в галузі охорони здоров'я, зокрема щодо імплементації Рамкової конвенції з контролю над тютюном 2003 року.

Глава 22 "Громадське здоров'я" має Статтю 428, в якій зазначено: "Україна поступово наближує своє законодавство та практику до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері інфекційних хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну. Перелік відповідних актів acquis ЄС визначено у Додатку XLI до цієї Угоди".

В Додатку XLI зазначено, що протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою в Україні мають бути законодавчо впроваджені положення: 1) Директиви N 2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів; 2) Директиви N 2003/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів.

3 квітня 2014 року Європейським Парламентом та Радою було ухвалено Директиву 2014/40/ЄС "Про наближення законів, правил та адміністративних положень держав-членів, що стосуються виробництва, презентації та продажу тютюну та супутніх товарів та скасування Директиви 2001/37/ЄС". У статті 31 Директиви 2014/40/ЄС зазначено, що "Директива 2001/37/ЄС скасовується з 20 травня 2016 року... Посилання на скасовану директиву повинно тлумачитися як посилання на цю Директиву".

Оскільки текст Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС українською мовою опублікований на офіційному сайті Комітету з євроінтеграції ВРУ 20 червня 2013 року, а парафували Угоду у Брюсселі глави переговорних делегацій 30 березня 2012 року, зазначена Директива 2014/40/ЄС від 3 квітня 2014 року технічно не могла бути частиною офіційного тексту Угоди. Таким чином, зобов'язання згідно додатку XLI до Угоди слід тлумачити, як зобов'язання України впровадити в своє національне законодавство положення Директиви 2014/40/ЄС.

Законопроектом пропонується впровадити у дію в Україні положення Директиви 2014/40/ЄС синхронно з Європейським Союзом, а саме з 20 травня 2016 року.

Чинне законодавство України відповідає майже всім положенням Директиви N 2003/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів, за виключенням останнього абзацу частини 1 статті 22 Закону України "Про рекламу", в якому зазначено, що реклама тютюнових виробів забороняється у мережі Інтернет, крім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів. В Директиві 2003/33/ЄС (Стаття 3, пункт 2) вказано, що реклама не дозволяється у послугах інформаційного суспільства. Послуги інформаційного суспільства означають послуги у рамках значення частини 2 статті 1 Директиви 98/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 22 червня 1998 року (з доповненнями Директиви 98/48/ЄС), де зазначено, що це "будь-яка послуга, яка зазвичай надається за плату, на відстані, за допомогою електронних засобів та за індивідуальним запитом одержувача послуг", тобто охоплює надання інформації через мережу Інтернет, без будь яких виключень щодо віку одержувачів інформаційних послуг. Окрім того, у статті 13 РКБТ говориться що сторони "запроваджують повну заборону … на рекламу, стимулювання продажів і спонсорство по радіо, телебаченню, в друкованих засобах масової інформації і, у відповідних випадках, у інших засобах інформації, таких як Інтернет, протягом п'ятирічного періоду…".

Таким чином, Україна має повністю заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі Інтернет.

2. Цілі й завдання проекту Закону

Головною метою законопроекту є забезпечення високого рівня захисту здоров'я людини, особливо молоді, а також для виконання зобов'язань України відповідно до Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ).

Цілями законопроекту є наближення законодавчих і нормативних актів до вимог Європейського Союзу стосовно:

• інгредієнтів і продуктів виділення тютюнових виробів, в тому числі максимальних рівнів смоли, нікотину та монооксиду вуглецю в димі сигарет;

• маркування та упаковки тютюнових виробів, включаючи медичні попередження, які мають бути розміщені на пачках тютюнових виробів і на будь-якій зовнішній упаковці;

• заборони розміщення на ринку тютюну для перорального застосування;

• регулювання певних продуктів, які пов'язані з тютюновими виробами, а саме електронних сигарет і їх заправних контейнерів, а також трав'яних виробів, призначених для куріння;

• повної заборони реклами тютюнових виробів в мережі Інтернет.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Закону України N 2899 "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".

Вносяться зміни до Статті 1 "Визначення термінів" Закону України N 2899 для приведення їх у відповідність до термінів, визначених у Статті 2 Директиви 2014/40/EC.

Вносяться зміни до Статті 10 Закону України N 2899:

• Забороняється тютюнові виробів для перорального застосування відповідно до Статті 17 Директиви 2014/40/EC.

• Запроваджуються максимальні рівні смол, нікотину та моноксиду вуглецю відповідно до Статті 3 Директиви 2014/40/EC.

• Запроваджується заборона на тютюнові вироби з характерним смаком, а також на тютюнові вироби з певними добавками та смаковими речовинами відповідно до Статті 7 Директиви 2014/40/EC.

• Запроваджується заборона на тютюнові вироби із використанням на їх упаковці або на самих тютюнових виробах певних елементів або ознак, відповідно до Статті 13 Директиви 2014/40/EC.

До Закону України N 2899 вноситься нова Стаття 10-1. Трав'яні вироби для куріння відповідно до Статей 21 та 22 Директиви 2014/40/EC.

До Закону України N 2899 вноситься нова Стаття 10-2. Електронні сигарети відповідно до Статті 20 Директиви 2014/40/EC.

Вносяться зміни до Статті 11 Закону України N 2899: Перелік обов'язкових до контролю речовин доповнено моноксидом вуглецю.

До Закону України N 2899 вноситься нова Стаття 11-1. Звітність про інгредієнти і продукти, що виділяються відповідно до Статей 5 та 6 Директиви 2014/40/EC. Стаття 11-1 також вводиться на заміну Статті 9-1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Вносяться зміни до Статті 12 Закону України N 2899:

Вимоги до медичних попереджень, їх розміру, ротації, тощо приведено у відповідність до положень Статей 8, 9 та 10 Директиви 2014/40/EC, зокрема:

• Комбіновані попередження з малюнками мають розміщуватися на верхній частині обох великих сторін упаковки, займати 65 % їх площі та обертатися на щорічній основі;

• На упаковках має бути розміщено інформаційний текст щодо припинення вживання тютюну;

• Замість напису про вміст нікотину та смоли на 50 % двох бокових сторін розміщуються наступні тексти: "Тютюновий дим містить більше 70 речовин, здатних викликати рак" та "Куріння вбиває - кидай курити зараз".

Вносяться зміни до Статті 13 Закону України N 2899 щодо форми та вмісту упаковок тютюнових виробів відповідно до положень Статті 14 Директиви 2014/40/EC.

Вносяться зміни до Статті 20 Закону N 2899 для визначення відповідальності за порушення норм, запроваджених в нових редакціях Статей 1, 10, 10-1, 10-2, 11, 11-1, 12 та 13 Закону України N 2899 відповідно до положень Статті 23 Директиви 2014/40/EC.

Пропонується, щоб запропонований Закон набрав чинності з 20 травня 2016 року, відповідно до статті 29 Директиви 2014/40/EC, з урахуванням перехідних положень, визначених у Статті 30 Директиви 2014/40/EC.

Для приведення у відповідність та усунення дублювання законодавства вносяться відповідні зміни в статті 1 та 11 Закону України "Про державне регулювання…", а стаття 9-1 цього Закону скасовується.

Також вносяться зміни в абзац 9 частини 1 Статті 22 Закону України "Про рекламу".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини у даній сфері регулюються відповідно до Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Закону України "Про рекламу", а також Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну, ратифікованої Законом України від 15 березня 2006 року.

Прийняття цього законопроекту не потребує внесення змін до Бюджетного кодексу України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Реалізація законопроекту не потребує фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних наслідків прийняття Закону

Ухвалення законопроекту дозволить зменшити споживання тютюнових виробів, особливо серед молоді, що поступово призведе до покращення здоров'я населення.

Запровадження нових вимог щодо маркування полегшить виявлення контрабандних сигарет, що дозволить зменшити рівні контрабанди сигарет в Україну.

 

Народні депутати України:

О. В. Богомолець (посвідчення N 067)

Г. М. Гопко (посвідчення N 128)

О. С. Мусій (посвідчення N 322)

П. Я. Унгурян (посвідчення N 043)

І. В. Луценко (посвідчення N 211)

О. А. Корчинська (посвідчення N 208)

Опрос