Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (относительно порядка и оснований роспуска исполнительного комитета сельского, поселкового, городского, районного в городе совета)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.05.2015 № 2800
Дата рассмотрения: 08.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо порядку та підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З прийняттям 28 червня 1996 року Конституції України створено необхідні передумови для становлення та подальшого розвитку місцевого самоврядування як одного з визначальних складників демократичного ладу держави.

Основні контури місцевого самоврядування як правового інституту сформувались в його нинішньому вигляді після того, як 21 травня 1997 року набрав сили Закон "Про місцеве самоврядування в Україні".

З того часу не припиняються суперечки як щодо доцільності цього правового інституту, так і правильності самого шляху, по якому пішла його побудова в Україні.

Відповідно до ч. 1 ст. 51 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет ради: 1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради; 2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників; 3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються таке питання, як утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.

Враховуючи судову практику, яка склалася щодо оскарження дій та/або бездіяльності та/або рішень виконавчих комітетів, з метою забезпечення права на судовий захист від протиправних дій та/або протиправної бездіяльності та/або протиправних рішень виконавчих комітетів, що призводить до порушення прав та інтересів громадян України, необхідно передбачити розпуск виконавчих комітетів на підставі рішення суду, яке набрало законної сили.

Механізм розпуску виконавчих комітетів на підставі рішення суду - запорука відповідальності виконавчих комітетів, стимул для виконавчих комітетів належним чином виконувати свої зобов'язання, та запобігання повторним проявам протиправних дій та/або протиправної бездіяльності та/або протиправних рішень виконавчих комітетів.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Ціллю та завданням проекту Закону є введення в законодавство України правової норми, згідно якої кожен громадянин України, який вважає, що своїми діями та/або бездіяльністю та/або рішенням виконавчий комітет порушує його права та інтереси, має право у судовому порядку заявити вимогу про розпуск виконавчого комітету.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Механізмом досягнення вказаної мети є внесення відповідних змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

Питання, що пропонується врегулювати у законопроекті, регулюються:

Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Прийняття проекту Закону України не потребує змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Внесення відповідних змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сприятиме реалізації права громадян України на судовий захист від протиправних дій та/або протиправної бездіяльності та/або протиправних рішень виконавчих комітетів, покладе край безвідповідальності виконавчих комітетів та стимулюватиме виконавчі комітети до належного виконання ними своїх зобов'язань.

 

Народний депутат України

О. Л. Сугоняко

Опрос