Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины (относительно приведения в соответствие с Кодексом Украины о недрах)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.05.2015 № 2793
Дата рассмотрения: 07.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо приведення у відповідність із Кодексом України про надра)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно статті 150 Земельного кодексу України до особливо цінних земель віднесені торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини.

Враховуючи, що торфовища з глибиною залягання торфу до одного метра згідно з технологічними умовами не підлягають промисловій розробці і можуть використовуватися тільки як сільгоспугіддя, до особливо цінних земель віднесені всі торфовища в Україні. Це унеможливило вилучення торфовищ та окремих, навіть невеликих торфоділянок для промислової розробки торфу, а сама торфовидобувна галузь функціонує поза законом.

Через значні ускладнення порядку надання ділянок торфовищ для їх промислової розробки значна частина діючих торфодобувних підприємств працює з постійним дефіцитом виробничих потужностей для видобування торфу, що негативно впливає на їх виробничу та фінансово-господарську діяльність, на забезпечення населення цим дешевим та ефективним паливом, яке в значній мірі може замінити дорогий імпортний газ.

Одночасно складається катастрофічна економічна ситуація з використанням осушених торфовищ, загальна площа яких в сільськогоспо-дарському та лісогосподарському користуванні становить біля 300 тис. га, що становить майже третину від загальної кількості площі торфовищ України. Під промисловим видобутком торфу зайнято менше одного відсотка від загальної площі торфовищ.

В даний час осушені торфовища в сільськогосподарському виробництві використовується неефективно або взагалі не використовується, заростають бур'янами, кущами, а гідротехнічні споруди, осушувальні канали, насосні станції, мости через канали та шлюзи руйнуються або зруйновані. У зв'язку з цим із року в рік зростає загроза торф'яних пожеж, які носять надзвичайно небезпечний характер, адже вогонь перекидається на населені пункти, ліси, посіви сільгоспкультур, промислові об'єкти, залізниці та інші споруди.

Враховуючи викладене, та з метою раціонального використання ресурсів торфу в Україні назріла необхідність перегляду статті 150 Земельного кодексу України щодо використання торфовищ.

Згідно статті 208 Земельного кодексу України від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва звільняється видобування торфу за умов повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього використання. Хоча цілком очевидно, що після вичерпання запасів торфу повернути вироблені ділянки торфовищ в попередній стан практично неможливо. У той же час стаття 24 Кодексу України про надра встановлює, що користувачі надр зобов'язані приводити земельні ділянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для подальшого їх використання у суспільному виробництві.

Внесення змін, що пропонуються, буде позитивно сприяти нарощуванню обсягів промислового видобутку торфу на виготовлення палива та добрив в Україні, усунуть різночитання в законодавстві, що регулює порядок використання земельних ділянок для видобутку торфу.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Основною метою прийняття законопроекту є удосконалення Земельного кодексу України шляхом приведення його статей 150 і 208 у відповідність із положеннями Кодексу України про надра. Адже існуючі на сьогодні неузгодження, і перш за все, у визначенні права землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, зокрема торфу, негативно впливають на розвиток торфодобувної промисловості України через затримку, а то і не вирішення питань по наданню нових ділянок торфородовищ для промислового видобутку торфу.

Так, стаття 23 Кодексу України про надра надає землевласникам і землекористувачам право видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів в межах наданих їм земельних ділянок без спеціальних дозволів та гірничого відводу.

Тоді як згідно статті 150 Земельного кодексу України торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини відносяться до особливо цінних земель і розробка їх для видобутку торфу заборонена.

3. Загальна характеристика й основні положення законопроекту

Законопроектом запропоновані зміни до статей 149 і 150 Земельного кодексу України, які передбачають вилучення з особливо цінних земель торфовищ, та передача права вилучення заліснених ділянок торфовищ місцевим органам виконавчої влади, що дасть можливість значно прискорити вилучення цих земель для видобування торфу.

Згідно статті 208 Земельного кодексу України від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва звільнюється видобування торфу за умов повернення земельних ділянок у стані, придатному для попереднього використання.

Враховуючи, що повернути земельні ділянки після видобування торфу у стані, придатному для попереднього використання, практично неможливо, пропонується привести це положення у відповідність з п. 4 частини другої статті 24 Кодексу України про надра, виклавши цю норму в редакції, за якої від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва звільняються громадяни та юридичні особи у разі використання земельних ділянок для "видобування торфу за умови повернення земельних ділянок у стані, придатному для використання".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

У даній сфері суспільних відносин діють Земельний кодекс України, Кодекс України про надра, Цивільний кодекс України та Господарський кодекс України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону дозволить:

- усунути різночитання в законодавстві, що регулює порядок використання земельних ділянок для видобутку торфу;

- прискорити процедуру вирішення питань по землевідводу нових ділянок торфовищ для промислового видобування торфу;

- спростити порядок вилучення торфородовищ та окремих, навіть невеликих, торфоділянок для промислової розробки торфу;

- позитивно сприяти нарощуванню обсягів промислового видобутку торфу та добрив в Україні, особливо тими підприємствами, у яких закінчуються запаси торфу на відведених площах, покращить їх фінансово-економічний стан;

- покращати забезпечення громадян, особливо сільських населених пунктів, дешевим та ефективним паливом, яким є торф'яне паливо;

- зменшити загрозу неконтрольованих торф'яних пожеж, особливо в літню пору року та суху погоду.

 

Народний депутат України 

П. М. Кишкар 

Опрос