Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения операций с облигациями, обеспеченными обособленными активами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.05.2015 № 2785
Дата рассмотрения: 06.05.2015 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування операцій з облігаціями, забезпеченими відокремленими активами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Завдяки прозорому та ефективному механізму захисту інтересів інвесторів, запровадження обігу нового виду цінних паперів - облігацій з відокремленим забезпеченням, сприятиме формуванню довгострокових інвестиційних джерел фінансування реального сектору економіки.

Брак сучасних інструментів залучення кредитних ресурсів та слабка ефективність вживаних форм залучення, переважно депозитів, обмежують можливості банків щодо кредитування економіки та протидії кризі ліквідності, що ставить банки перед загрозою неплатоспроможності. Навіть надвисокі ставки залучення вже не приваблюють інвесторів з огляду на величезні ризики. В той же час, в банках є досить великі обсяги якісних активів, які генерують стабільні доходи і своєчасно обслуговуються. Використання цих активів для залучення додаткових кредитних ресурсів, через прозорі сучасні фондові інструменти, може змінити ситуацію на краще на шляху до подолання кризи. Для цього потрібні такі форми та інструменти залучення, які є зрозумілими для кредиторів та інвесторів і убезпечують їх від втрати капіталу. Такими інструментами є боргові цінні папери з забезпеченням активами.

В основу відповідного законопроекту ("Про облігації, забезпечені відокремленими активами") покладено принцип паритетного розподілу ризиків та зобов'язань між особами, які приймають участь у випуску та обігу забезпечених облігацій та в обслуговуванні забезпечувального покриття, встановлено вимоги до діяльності таких осіб, а також чітко визначено групи активів, які можуть складати забезпечувальне покриття.

Оскільки зміни до Податкового кодексу України повинні вноситись в окремому порядку, цей законопроект спрямований на приведення положень Податкового кодексу України у відповідність зі змінами що будуть внесені пов'язаним проектом Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами".

2. Цілі та завдання Закону

Основною метою законопроекту є:

- забезпечення ефективного процесу оподаткування операцій, пов'язаних з запровадженням фінансового механізму випуску забезпечених відокремленими активами боргових цінних паперів (забезпечених облігацій);

3. Загальні характеристики та основні положення законопроекту

Законопроект передбачає внесення змін до Податкового кодексу України в частині розширення визначення поняття "безнадійна заборгованість" у відповідності до норм проекту Закону України "Про облігації, забезпечені відокремленими активами".

Також вносяться зміни в частині звільнення від оподаткування діяльності та майна, що використовується, спеціалізованих установ, які здійснюють діяльність з випуску та розміщення цінних паперів у відповідності до норм вищезазначеного проекту Закону (у зв'язку з віднесенням операцій з тимчасового відступлення фінансових активів, до операцій з кредитування).

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Правовідносини у цій сфері регулюються Податковим кодексом України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України. Разом з тим, реалізація положень законопроекту:

- вимагає внесення змін до Податкового кодексу, що передбачають віднесення операцій з тимчасового відступлення фінансових активів, відповідно до законопроекту, до операцій з кредитування, звільнення операцій, що проводяться спеціалізованою установою в рамках законопроекту від оподаткування податком на прибуток та податком на додану вартість.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття законопроекту забезпечить ефективне функціонування механізму убезпечення фінансових активів шляхом впровадження спеціальних норм його оподаткування.

 

Народний депутат України 

М. В. Довбенко 

Опрос